Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pilot helikopterja

Kratek opis

Pilot helikopterja prevaža potnike in opravlja prevoze tovora. Med poletom omogoča fotografiranje in snemanje skokov padalcev ter sodeluje v gorskem in cestnem reševanju ponesrečenih.
Kaj delavec običajno dela

Pilot upravlja helikopter v domačem in mednarodnem prometu. Z njim prevaža potnike in opravlja prevoze zunanjega in notranjega tovora. Pilot helikopterja omogoča fotografiranje in snemanje skoke padalcev in sodeluje v gorskem in cestnem reševanju ponesrečenih. Poleg urejenih letališč pilot za vzlete in pristanke uporablja terene zunaj letališč v skladu z letalskimi in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. Z delom prične najmanj uro pred poletom, včasih tudi več, odvisno od težavnosti naloge, ki jo bo opravil. Pri določenih nalogah opravi ogled terena pred izvedbo naloge in sodeluje pri pripravi tovora. Pripravi dokumentacijo za let in preveri meteorološke podatke. Vodi in usklajuje delo vseh članov posadke ter sodeluje z vodjem zemeljske posadke ali reševalne ekipe. Letenje poteka v skladu s predpisi večinoma nizko nad zemeljsko površino.

Pilot sodeluje s kontrolo letenja, pri izvedbi posebnih nalogah pa tudi z zemeljsko posadko. Za sporazumevanje uporablja angleški in slovenski jezik, včasih tudi vizualne znake. Med letom sprejema ustrezne odločitve in skrbi za varnost celotnega poleta. S prevzetim denarjem plačuje letališke in druge storitve vezane za izvedbo poleta. Po končanem poletu podpiše dokumente o opravljenem poletu. Kadar ni razporejen na letalsko dolžnost, spremlja strokovno literaturo in se usposablja na simulatorju. Tedaj ureja tudi osebne letalske priročnike, opravlja teste poznavanja helikopterja, normalnih postopkov in postopkov v sili. Skrbi za svojo psihofizično zmogljivost in za zdravje, ki se redno preverja na specialnih zdravstvenih pregledih v letnih in polletnih presledkih.
Delovna področja

Pilot helikopterja se lahko zaposli v letalskih podjetjih, ki se ukvarjajo z rednim ali čarterskim prevozom potnikov in blaga ali s prevozom tovora. Lahko se v celoti ali delno posveča cestnim in gorskim helikopterskim reševanjem ali dela v podjetjih, ki izvajajo panoramske in taksi polete. Z dodatnim izobraževanjem dela tudi v letalski policijski enoti ali v Slovenski vojski.
Delovni pripomočki

Osnovni delovni pripomoček pilota je helikopter. Pri delu uporablja letalske zemljevide, navigacijsko ravnilo in navigacijski računalnik, različne obrazce, priročnike in tabele. Nekateri dokumenti so praviloma že v helikopterju, druge pa nosi s seboj v pilotski torbi.
Izdelek in storitev

Storitev pilota helikopterja je varen in pravočasen prihod helikopterja na letališče ali na teren zunaj letališča kot tudi varen prevoz tovora in postavitev le tega na vnaprej določeno mesto. Pilot poskrbi za uspešno fotografiranje ali snemanje iz zraka in za prevoz reševalnih ekip in ponesrečenih v okviru gorskega in cestnega reševanja.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica pilot helikopterja je potrebna visokošolska strokovna izobrazba inženir strojništva. Poleg teoretičnih znanj, ki jih kandidatom da fakulteta za strojništvo, kandidat med usposabljanjem pridobi tudi vsa praktična znanja in spretnosti, ki so nujno potrebna za uspešno in varno vodenje helikopterja in ki jih določa tudi zakon. Usposabljanje je končano z uspešno opravljenim teoretičnim in praktičnim izpitom, ki ga kandidat opravlja pred posebno državno komisijo.

Teoretična znanja poleg splošnih strojniških znanj zajemajo poznavanje aerodinamike in teorije letenja, poznavanje helikopterja, letalskih motorjev in inštrumentov, letalske navigacije, meteorologije, letalskih predpisov, letalske medicine, organizacije letenja in prometa, obremenitve in uravnoteženja helikopterja, obvezno znanje angleškega jezika in angleške letalske frazeologije. Kandidati se lahko usposobijo za poklicnega pilota helikopterja tudi ob delu v eni od pooblaščenih letalskih šol. Usposabljanje v praktičnem letenju za različna pooblastila in višje stopnje dovoljenj se nadaljuje tudi potem, ko je pilot že zaposlen.
Psihofizične sposobnosti

Pilot mora vsako leto na zelo zahteven zdravniški pregled, starejši od 40 let ga opravljajo vsakih šest mesecev. Imeti morajo brezhiben vid in sluh ter morajo dobro razlikovati barve. Biti morajo usposobljeni za timsko delo na majhnem prostoru pilotske kabine. Ob morebitni spremembi načrta poleta se morajo dobro znajti in se hitro prilagoditi novim razmeram. Vsakodnevne spremembe bioritma zahtevajo od pilota dobro psihofizično kondicijo.
Interesi

Pilot helikopterja mora biti komunikativen in prilagodljiv, sposoben za opravljanje timskega dela. Pri delu mora biti dosleden, natančen, sposoben pravilnega in pravočasnega ukrepanja v izrednih situacijah. Zaradi čim boljše kakovosti in varnosti se mora nenehno izpopolnjevati. Svoje odločitve zna pravilno oceniti in jih po potrebi korigira.
Razmere za delo

Pilot helikopterja dela v majhnem zaprtem prostoru pilotske kabine, le del obveznosti opravlja tudi na prostem. Pri delu je izpostavljen različnim neugodnim vremenskim razmeram, umazaniji, vlagi, prepihu, neprijetnim vonjavam goriva in izpušnih plinov, včasih tudi dežju. Delo opravlja sede v pilotski kabini za krmilnimi ročicami, sam ali pa v posadki (dva pilota), odvisno od tipa in namembnosti helikopterja ter ob neenakomernih časovnih obremenitvah. Dela oziroma leti tudi ob nedeljah, praznikih in ponoči. Pilot del svojih obveznosti preživi na potovanjih, ko se mora zaradi menjave posadk seliti iz kraja v kraj. Tudi bivanje po hotelih ni nobena redkost.
Nevarnosti

Delo poteka na različnih višinah, kjer je pilot helikopterja izpostavljen predvsem vibracijam, hrupu in različnim sevanjem. Pred hrupom ga varujejo zaščitne helikopterske slušalke.
Možnosti zaposlovanja

Poklicni in prometni piloti se lahko zaposlijo v podjetju Solinair d.o.o. , Sečovlje, v Letalski enoti policije in v Slovenski vojski.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica pilot helikopterja je potrebna visokošolska strokovna izobrazba diplomirani inženir strojništva. Kandidati z drugo visoko strokovno izobrazbo se lahko usposobijo za poklicnega pilota helikopterja tudi ob delu v eni od pooblaščenih letalskih šol.
Druge informacije

Informacije o možnosti za samozaposlitev posredujejo na Ministrstvu za infrastrukturo, Letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana

Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube