Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravitelj ladijskega stroja

Kratek opis

Delo upravitelja ladijskih strojev poteka na ladji in sicer v strojnici. Delavec čisti glavne in pomožne stroje ter njihove dele in naprave ter drugo opremo strojnega kompleksa na ladji.
Kaj delavec običajno dela

Delavec čisti glavne in pomožne stroje ter njihove dele in naprave ter drugo opremo strojnega kompleksa na ladji. Njegova naloga je vzdrževanje čistoče v strojnici. Čisti rezervoarje za goriva, maziva, kotlovne in pitne vode. Konzervira in barva prostore, stroje in naprave v strojnici. Po navodilih opravlja vsa pomožna vzdrževalna dela. Pod nadzorstvom častnikov stroja ali druge kvalificirane osebe pomaga pri sestavljanju oziroma razstavljanju strojev. Pomaga pri vkrcanju materiala za potrebe ladje in opravlja druga dela po navodilu nadrejenih.
Delovna področja

Delo poteka izključno na ladjah, najpogosteje v ladijski strojnici. Ob izrednih razmerah opravlja dela kjerkoli na ladji.
Delovni pripomočki

Upravitelj ladijskih strojev dela z različnimi orodji, napravami, čistili in kemikalijami.
Izdelek in storitev

Njegova naloga je, da zagotovi čistočo in osnovno vzdrževanje strojnice ter pomaga pri popravilih ter rednem in izrednem vzdrževanju strojnega kompleksa.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje dela ni potrebna posebna kvalifikacija. Zadostuje osnovna šola ter izpit iz varstva pri delu. Zaželena je poklicna šola kovinske stroke, obdelovalci kovin, orodjarji, strugarji in varilci, kjer je možno napredovanje v ladijskega motorista ali ladijskega mehanika. Priporočljiva starost kandidata je največ 30 let, če ima končano poklicno šolo kovinarske smeri, sicer pa do 25 let.
Psihofizične sposobnosti

Delavec mora biti popolnoma zdrav in telesno močan. Dobro mora prenašati vročino, vlago, podnebne spremembe in neugodne razmere na morju.
Interesi

Delavec mora imeti skrben odnos do dela. Je spreten in rad dela v skupini. Zna navezovati stike z ljudmi ter se zna prilagoditi življenju na ladji v majhnem kolektivu.
Razmere za delo

Delo opravlja v zaprtem prostoru, kjer so zahtevne temperaturne razmere, vibracije, ropot in umetna osvetljenost. Razmere so težavne, delo zahteva velik fizični napor ter prenašanje bremen. Opraviti mora vsa potrebna cepljenja proti nalezljivim tropskim boleznim.
Nevarnosti

To je delovno okolje s povečano nevarnostjo nezgod in možnostjo obolenj. Pri delu mora upravitelj upoštevati predpise o varstvu pri delu in uporabljati vsa predvidena zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Upravitelj ladijskega stroja s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za opravljanje dela ni potrebna posebna kvalifikacija. Priporočljiva starost kandidata je največ 30 let, če ima končano srednjo poklicno šolo kovinarske ali strojne smeri, sicer pa do 25 let.
Druge informacije

Splošna plovba, Obala 55, 6320 Portorož

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube