Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Laboratorijski tehnik za biomedicino

Kratek opis

Storitev laboratorijskega tehnika je pravilno in pravočasno opravljena preiskava ali analiza, na osnovi katere pripravi izvid za bolnika.
Kaj delavec običajno dela

Delo laboratorijskega tehnika je raznoliko in vključuje različna področja. Osnova je delo v zdravstvenem laboratoriju, kjer dela z biološkim materialom človeškega izvora, kot je kri, plazma, serum, urin, blato, likvor - t.j. možgansko-hrbtenjačna tekočina in brisi sluznic. Tehnik si pripravi materiale, aparature in pripomočke za delo ter enostavnejše kemične reagente ali zamenja predpisane raztopine v analizatorjih. Sprejema bolnike in jih opozarja na možne vplive pred odvzemom vzorca, ki jih lahko povzroča hrana, pijača in kajenje. Daje jim navodila za pravilni odvzem vzorca, na primer urina, oziroma ga sam odvzema (vensko ali kapilarno kri, brise sluznic). Skrbi za pravilno označevanje vzorcev, tako tistih, ki so odvzeti v laboratoriju, kot tudi tistih, ki so prispeli z drugih oddelkov (npr. bolnišnice) ali po pošti. Računalniško ali ročno vnaša podatke v ustrezne evidence. Zbira material in ga razporedi za različne preiskave ali analize.

Same analize ali preiskave so odvisne od tipa laboratorija: lahko je specializiran, splošni oziroma kombiniran. Laboratorijski tehnik za biomedicino izvaja različne kemijske, biokemijske in imuno-kemijske analize po standardnih postopkih ali na avtomatskih analizatorjih. Hematološke preparate pregleduje s svetlobnim mikroskopom in z UV mikroskopom tkivne preparate. Določa krvne skupine in ugotavlja prisotnost protiteles, ki so pomembna za transfuzije. Opravlja serološke presejalne in potrditvene teste za dokaz virusnih, bakterijskih in parazitskih infekcij. Izvaja različne tehnike barvanja citoloških in histoloških vzorcev ter pripravlja trajne preparate. Sodeluje pri nabavi oziroma nabavlja laboratorijski material.
Delovna področja

Laboratorijski tehnik je zaposlen na širšem področju laboratorijske medicine in kjerkoli dela, ima opravka z biološkim materialom človeškega izvora. Mikrobiološko delo povezuje preiskave biološkega materiala (medicinska mikrobiologija) in brise predmetov splošne rabe ter preiskave vode in hrane (sanitarna mikrobiologija). Hematologija je domena specialnega laboratorija na kliniki ali pa je v sklopu medicinsko biokemičnega laboratorija zdravstvenega doma. Delovno področje radiokemije, kjer za analize uporabljamo radioaktivne izotope, je zaradi pogojev dela posebej obravnavano v zakonodaji. Poznamo še laboratorije transfuzijske medicine, histologije in citologije.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki sodijo v laboratorijsko opremo in se razlikujejo glede na tip laboratorija. To je laboratorijska steklovina, plastično posodje, pipete, mešalci in stresalniki, različni tipi avtomatskih analizatorjev, barvni in spektrofotometri, kodni čitalci, mikroskopi, centrifuge, sterilizatorji, hladilniki, zmrzovalniki, grelne plošče ipd. Materiali za delo so biološki vzorci: kri, serum, plazma, likvor in urin. Čeprav je vse več dokumentacije v računalniški obliki, se še vedno uporablja tudi ročni zapis. Uporaben delovni pripomoček je tudi telefon za sporočanje izvidov. Prav zaradi različnosti dela je v pripravi predlog, da se tudi v nomenklaturi poklicev ločijo področja s svojimi šiframi.

Tako bi splošni naziv tehnik laboratorijske diagnostike ostal za tiste skupine del, ki jih ne bi mogli razvrstiti v medicinsko biokemijo, hematologijo, transfuzijsko medicino, mikrobiologijo, histologijo/citologijo in radiokemijo iz dveh razlogov:
  1. ker opravlja tehnik analize in preiskave, kjer ni možno ločeno opredeliti posameznih področij, npr. biokemija in hematologija v laboratoriju zdravstvenega doma, in
  2. ker opravlja samo en specialni del, ki pokriva več področji, pa ga ni smiselno opredeljevati s celim področjem ali uvajati novega, npr. imuno-kemijske analize brez mikrobiologije.
Izdelek in storitev

Storitev laboratorijskega tehnika je pravilno in pravočasno opravljena preiskava ali analiza, na osnovi katere pripravi izvid za bolnika. Tehnik se zaveda možnih posledic zaradi napačnih rezultatov. Pomembna naloga je skrb za pravilen odvzem, saj je od tega odvisna zanesljivost končnega rezultata. Vsakemu bolniku ustrezno obrazloži sam postopek ter mu pomaga pregnati strah pred posegom, na primer pred odvzemom krvi iz vene. Odvzem naj bi bil čim manj neprijeten za bolnika, hkrati pa neoporečen za predvidene preiskave.
Znanja in spretnosti

Za delo tehnika na področju laboratorijske medicine se zahteva srednja strokovna izobrazba laboratorijskega tehnika. V času šolanja spozna pomen zdravega načina življenja, zdravstvene vzgoje in načela promocije zdravja. Spozna osnovno zgradbo in funkcijo človeških tkiv in organov, mikroskopsko zgradbo in kemične sestavine celice. Spozna osnovne bolezenske motnje in načela diagnostičnih testov v biološkem materialu. Pri praktičnem pouku pridobi občutek za delo v različnih tipih laboratorijev ter spozna osnovne tehnike dela v kemijskem in v mikrobiološkem laboratoriju. Prepozna in loči normalne in patološke krvne celice ter spozna standardne laboratorijske diagnostične metode v klinično biokemičnem laboratoriju. Hkrati spozna pogoje za varno delo in ukrepe za lastno zaščito in zaščito okolja.
Psihofizične sposobnosti

Laboratorijski tehnik mora biti spreten, saj je mnogo drobnega dela s prsti. Govor mora biti jasen in čist, saj pogosto komunicirajo tako z bolniki kot s strokovnim osebjem v laboratoriju ali v bolnišničnih oddelkih. Popolnoma samostojnih odločitev ni veliko, večinoma so v okviru navodil za delo), imajo pa lahko pomembne posledice za bolnike. Zdrav vid, sposobnost razločevanja barv in fokusiranja na bližino so lastnosti, ki mu omogočajo kakovostno delo.
Interesi

Pri delu je potrebna koncentracija na vsebino dela in na predmete, s katerimi tehnik dela. Pričakuje se potrpežljivost, saj tudi petdeseti bolnik potrebuje enako prijazna in jasna navodila kot prvi.
Razmere za delo

Delo tehnika v laboratorijski medicini poteka v zaprtem prostoru. Laboratoriji so običajno hrupni zaradi delovanja centrifug, analizatorjev in hladilnih naprav. Obremenjenost vida je zaradi pogostega fokusiranja in analiz pri mikroskopiranju velika. Delo je stoječe ali sedeče s pogostim upogibanjem telesa. Poteka v dopoldanskem času ali v izmenah, odvisno od tipa laboratorija in organizacije službe. Pogosto tehnik dela tudi v dežurni službi.
Nevarnosti

Pri bližnjem delu z bolniki je vedno prisotna možnost prenosa okužbe kot tudi nevarnost okužb s samim biološkim materialom ter možnost poškodbe ob odvzemu bioloških vzorcev. Zato tehnik brezpogojno upošteva navodila za delo in zaščito ter uporablja zahtevano zaščitno opremo glede na tip dela, delovno obleko, rokavice, očala in masko.
Možnosti zaposlovanja

Laboratorijski tehnik se zaposli v laboratoriju zdravstvenega doma, bolnišnice in v drugih zdravstvenih ali raziskovalnih ustanovah

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Delo laboratorijskega tehnika omogoča srednja strokovna izobrazba, smer tehnik laboratorijske biomedicine, opravljeno pripravništvo na področju laboratorijske medicine in opravljen strokovni izpit.
Druge informacije

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Laboratorijski tehnik

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube