Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kontrolor mineralurških procesov in izdelkov

Kratek opis

Kontrolor mineralurških procesov in izdelkov dela v službi kontrole kakovosti. Področje dela zajema kontrolo po sistemu vzorčenja surovin z laboratorijskimi analizami, kontrolo polizdelkov, končnih izdelkov in nadzor nad kontrolno, merilno in preizkusno opremo.
Kaj delavec običajno dela

Delo kontrolorja v kemijsko-predelovalni industriji je
  1. vhodna kontrola, ki temelji na vzorčenju vhodnih surovin ter poznejši analizi elementov, kot so smole, polnila, etikete in steklene niti
  2. procesna kontrola polizdelkov v medfaznih postopkih in
  3. končna kontrola izdelkov, umetnih brusov in tehničnih tkanin.
Funkcionalna kontrola je testiranje funkcionalnosti končnih izdelkov, metrologija pa je nadzor kontrolne, merilne in preskusne opreme. Kontrolor je navzoč v vseh fazah proizvodnega procesa. Če ugotovi odstopanja ali neskladja, lahko zahteva zavrnitev surovin ali ustavitev proizvodnega procesa, dokler napaka ni odpravljena. Kontrolorji so praviloma organizirani v samostojnem oddelku v štabni službi.
Delovna področja

Kontrolor dela v službi kontrole kakovosti. Služba je za svoje delo neposredno odgovorna vodstvu podjetja. Področje dela zajema kontrolo surovin z laboratorijskimi analizami, kontrolo polizdelkov, končnih izdelkov in nadzor nad kontrolno merilno in preizkusno opremo.
Delovni pripomočki

Kontrolor uporablja računalnik, splošne in statistične programe, kontrolno in merilno opremo (pomično merilo, tehtnice) ter laboratorijsko opremo. Materiali, s katerimi pri svojem delu prihaja v stik, so vhodne surovine, abrazivi, polnila, steklene niti, etikete, kartoni in razne kemikalije. V proizvodnem procesu so to različni izdelki, polizdelki in končni izdelki.
Izdelek in storitev

Kontrolorjeva storitev je kontrola vhodnih surovin ter izdelkov v vseh fazah proizvodnega procesa. Rezultat njegovega dela je poročilo o opravljenih analizah oziroma zapis podatkov za posamezno kakovostno karakteristiko v kontrolno dokumentacijo.
Znanja in spretnosti

Raven zahtevnosti poklica je poklicna ali srednješolska stopnja izobrazbe. Kontrolor v kemijsko-predelovalni industriji mora imeti znanja s področja mineralogije, kemije, statistike, osnovnih računalniških programov in matematike. Poznati mora veljavne standarde in merske enote. Njegovo delo terja ročne spretnosti, normalno telesno zmogljivost, samostojnost in natančnost.
Psihofizične sposobnosti

Kontrolor mora biti zrela osebnost, sposobna realno oceniti dogajanje. Zanj so pomembne telesna vitalnost, vizualne ročne spretnosti ter odpornost proti agresivnim kemikalijam.
Interesi

Kontrolor deluje v interesu preverjanja predpisanih kakovostnih značilnosti izdelkov, torej zagotavlja zadovoljstvo kupcev in neoporečno funkcionalnost izdelkov. Biti mora komunikativen, pošten, dosleden, natančen in samostojen.
Razmere za delo

Razmere za delo so različne, odvisne so od vrste proizvodnje. Delo kontrolorja poteka v skladišču, v proizvodnih prostorih in v laboratoriju.
Nevarnosti

Delovno področje kontrolorja so proizvodni prostori in skladišča, kjer je zaradi različnih proizvodnih naprav izpostavljen tudi večjim nevarnostim. Možne so mehanske poškodbe, kožna obolenja in zastrupitve z nevarnimi snovmi. Za varno delo mora upoštevati navodila iz varstva pri delu, uporabljati predpisana zaščitna sredstva, rokavice, obutev in predpasnik.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Raven zahtevnosti poklica je poklicna ali srednješolska stopnja izobrazbe.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube