Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Socialni oskrbovalec na domu

Opis programa

 - Osebna oskrba uporabnika
 - Prepoznavanje potreb, želja in zmožnosti uporabnika
 - Spodbujanje socialne vključenosti uporabnika
 - Družabništvo - branje, pogovor, sprehod
 - Pomoč v gospodinjstvu
 - Ukrepanje v nepričakovanih situacijah in nudenje ustrezne pomoči
 - Varno ravnanje z gospodinjskimi, s terapevtskimi in z negovalnimi pripomočki ter pomoč uporabniku pri tem

Trajanje

V skladu z verificiranim programom izvajalca s strani Socialne zbornice Slovenije.

Vstopni pogoji za vključitev

- Končana osnovna šola
- Delovne izkušnje na področju dela z ljudmi ali na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje)

V program izobraževanja se lahko vključite po predhodnem dogovoru z osebnim svetovalcem ali svetovalko.
 

Dodatni pogoji za izvajalce

Izvajalec dokazuje usposobljenost z veljavnim verificiranim programom usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami), ki jim ga podeli Socialna zbornica Slovenije.

Info za izvajalce

V okviru stroškov programa mora izvajalec:
• pred pričetkom programa osebo napotiti na zdravniški pregled;
• osebo za čas usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki so posledica poškodbe pri delu oz. v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje;
• osebi zagotoviti brezplačna učna gradiva;
• osebi zagotavljati ustrezno delovno opremo, orodje in delovno obleko.

Morebitne druge stroške nosi izvajalec.

Pogodbeni izvajalci

Nazaj na rezultate

Skip Navigation LinksDomovIskalnik izobraževanjaSocialni oskrbovalec na domu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube