Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Št. objav prostih delovnih mest 2390

Iskanje dela

(ŠIFRA DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NV26357

Naziv delodajalca UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Naslov delodajalca JADRANSKA ULICA 19 , 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: JORDAN ALEKSANDRA telefon: 01 47 66 742 el. naslov: razpis@fmf.uni-lj.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela (ŠIFRA DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Opis del in nalog OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROČJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.), ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela LJUBLJANA
Izobrazba doktorat znanosti, Matematika
Trajanje zaposlitve Nedoločen čas
Delovni čas polni delovni čas
Drugi pogoji Zahtevana izobrazba: doktor znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjska stopnja) iz matematičnih ali drugih ustreznih smeri, veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani iz področja računalniške matematike, računalništva ali sorodnih področij, znanstvene in raziskovalne kompetence, dokazljive z objavami in/ali projekti na področju računalništva ali sorodnih področij, izkušnje s poučevanjem predmetov na univerzitetni stopnji s področja računalništva ali sorodnih področij, znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve), retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta. Podrobni pogoji za opravljanje dela ter druge zahteve so objavljeni v razpisu, ki je na voljo na spletni strani Univerze v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke pošljejo na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si.
Prijava je mogoča do 11. 08. 2020
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Objava PD na Ljubljana


Nazaj na seznam Nazaj na iskanje

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube