Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Št. objav prostih delovnih mest 2952

Iskanje dela

E018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NS41762

Naziv delodajalca ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12
Naslov delodajalca RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: ZUPAN STAŠA telefon: el. naslov: zaposlitev@zd-trbovlje.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela E018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž
Opis del in nalog SPREJEM, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV, UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI, PISANJE MRLIŠKIH LISTOV TER ODREDITEV OBDUKCIJ IN IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE CEPLJENJ, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE, ZA OPREDELJENO POPULACIJO OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V SKLADU S SPREJETIM PROGRAMOM, VODENJE ZDRAVLJENJA ZANJ OPREDELJENIH KRONIČNIH BOLNIKOV, HIŠNI OBISKI, OPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO, IZDAJA STROKOVNIH MNENJ, SPRIČEVAL O ZDRAVSTVENEM STANJU, DELAZMOŽNOSTI, PREDLOGOV ZA IK, PREDLOGOV ZA POMOČ IN OSKRBO, ITD., VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TER PO POTREBI STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV TER PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL, SPROTNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROČJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, USTNO IN PISNO POROČANJE VODJI SLUŽBE, MENTORSTVO, SPREMLJANJE E-POŠTE IN OKROŽNIC ZZZS, IZVAJANJE E-NAROČANJA, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela TRBOVLJE
Izobrazba visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje zaposlitve Nedoločen čas
Delovni čas polni delovni čas
Delovne izkušnje 4 leta
Vozniški izpit B
Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
Drugi pogoji SPECIALIZACIJA IZ DRUŽINSKE ALI SPLOŠNE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO. KANDIDAT MORA PRED SKLENITVIJO POGODBE O ZAPOSLITVI PREDLOŽITI POTRDILA IZ KAZENSKIH EVIDENC (ni v kazenskem postopku, ni bil pravnomočno obsojen) STARA NAJVEČ 30 DNI. Kandidat naj v prijavi navede e-naslov za potrebe zaposlitvenega postopka.
Prijava je mogoča do 9. 03. 2020
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Poskusno delo 3 mesece
Objava PD na Trbovlje


Nazaj na seznam Nazaj na iskanje

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube