Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Št. objav prostih delovnih mest 2678

Iskanje dela

(D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NR78699

Naziv delodajalca UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Naslov delodajalca TOPNIŠKA ULICA 31, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: MAJER ALENKA telefon: 01/300-6236 el. naslov: alenka.majer@fsd.uni-lj.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Opis del in nalog OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM - ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV) - PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU - VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV - MENTORSTVA ŠTUDENTKAM IN ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH IN DRUGIH DEL - SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROČJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE ITD.) - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela LJUBLJANA
Izobrazba doktorat znanosti, Socialno delo in svetovanje
Trajanje zaposlitve Nedoločen čas
Delovni čas polni delovni čas
Delovne izkušnje 5 let
Znanje jezikov angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno
Drugi pogoji posebna znanja in izkušnje s področja psiholoških znanj, psihosocialne podpore in pomoči ter raziskovanja v socialnem delu in sorodnih družboslovnih vedah - sposobnost vodenja raziskovalnih projektov - inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela, sposobnost za timsko delo, komunikativnost - Veljaven habilitacijski naziv: veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje Socialno delo. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali ima veljaven naziv gostujočega učitelja na UL, ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje Socialno delo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Prijava je mogoča do 7. 01. 2020
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Objava PD na Ljubljana


Nazaj na seznam Nazaj na iskanje

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube