Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Št. objav prostih delovnih mest 2786

Iskanje dela

ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NK22264

Naziv delodajalca Geološki zavod Slovenije
Naslov delodajalca Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: KRAVCAR SIMONA telefon: 01 28 09 702 el. naslov: tajnistvo@geo-zs.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž
Opis del in nalog OPIS DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO IN PRIDOBIVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, OBJAVLJANJE ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV, DELO V LABORATORIJU IN NA TERENU, STALNO IZOBRAŽEVANJE, SLEDENJE RAZVOJU PODROČJA TER RAZISKOVALNIM DOSEŽKOM V SVETU, DELA PO NAVODILIH VODJE PROJEKTA, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE ALI DIREKTORJA. ZAPOSLENI BO ZLASTI OPRAVLJAL NASLEDNJA DELA IN NALOGE: RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO NA PODROČJU GEOKEMIJE IN MINERALOGIJE, TERENSKO, KABINETNO IN LABORATORIJSKO DELO V SLOVENIJI IN V TUJINI, SODELOVANJE PRI DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH -PISANJE POROČIL IN VSEBINSKIH IZDELKOV ZA PROJEKTE, PREDSTAVITVE, KOMUNICIRANJE, UDELEŽBA NA DELOVNIH SESTANKIH DOMA IN V TUJINI.
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela LJUBLJANA
Izobrazba doktorat znanosti, Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje zaposlitve Določen čas, 12 mesecev
Delovni čas polni delovni čas
Znanje jezikov angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Drugi pogoji Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami pri raziskovanju tal, vode, sedimentov, s predhodnim samostojnim izvajanjem raziskovalnih projektov in publiciranjem znanstvenih del, izkušnjami pri delu na mednarodnih projektih in delom v tujini, z izkušnjami na področju izdelovanja poročil o vplivih na okolje, s poznavanjem zakonodaje s področja varstva okolja, odpadkov, tal in vod; Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje, izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis dosedanjih delovnih izkušenj. Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na DM Asistent z doktoratom« na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 19. 3. 2019. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: simona.kravcar@geo-zs.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijava je mogoča do 19. 03. 2019
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Poskusno delo 3 mesece
Objava PD na Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljutomer, Logatec, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje, Žalec, Maribor, Pesnica, Ruše, Ljubljana, Idrija


Nazaj na seznam Nazaj na iskanje

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube