Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Št. objav prostih delovnih mest 3009

Iskanje dela

ENERGETSKI INŠPEKTOR (PODROČJE ELEKTROTEHNIKE) - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NG43215

Naziv delodajalca MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Naslov delodajalca Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: RIBAČ TATJANA telefon: 01 420 44 84 el. naslov: gp.irsi@gov.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela ENERGETSKI INŠPEKTOR (PODROČJE ELEKTROTEHNIKE) - M/Ž
Opis del in nalog OPRAVLJANJE NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NAD DOLOČBAMI ENERGETSKEGA ZAKONA IN NA NJEGOVI PODLAGI IZDANIH PODZAKONSKIH PREDPISOV TER DRUGIH PREDPISOV, KI DOLOČAJO PRISTOJNOST ENERGETSKIH INŠPEKTORJEV, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU TEHNIČNIH ZAHTEV PRI GRADNJI, OBRATOVANJU IN UPORABI OBJEKTOV, POSTROJEV, VODOV, NAPRAV IN NAPELJAV, KI SO NAMENJENI PROIZVODNJI, PRENOSU, DISTRIBUCIJI, MERJENJU, ZAŠČITI, VODENJU, LASTNI PORABI IN PORABI ELEKTRIKE, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORSTVU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI S PODROČJA, ZA KATEREGA JE PRISTOJEN, VODENJE POSTOPKOV IN IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH, VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROČIL O STANJU NA PODROČJU DELA, KI GA IZVAJA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU POROČIL O STANJU DELA INŠPEKCIJE, VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJE TER S PODROČJA PREKRŠKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela CELJE
Izobrazba visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Elektrotehnika in energetika
Trajanje zaposlitve Nedoločen čas
Delovni čas polni delovni čas
Delovne izkušnje 5 let
Vozniški izpit B
Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno
Drugi pogoji Obrazec za prijavo na delovno mesto in celotno besedilo javnega natečaja je objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno upravo, pod rubriko Delovna področja/Objave prostih delovnih mest/Javni natečaji
Prijava je mogoča do 18. 10. 2018
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Objava PD na Celje, Ljubljana


Nazaj na seznam Nazaj na iskanje

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube