Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delodajalci z negativnimi referencami

Spletni iskalnik nadomešča seznam delodajalcev, ki smo ga objavljali vsakega 15. dne v mesecu. Podatki v spletnem iskalniku se zajemajo iz evidence delodajalcev z negativnimi referencami, ki jo vodimo na podlagi Zakona o urejanju trga dela.
 


Poiščite delodajalca z negativnimi referencami:


Iskani delodajalec:  

 


Pozor
V iskalniku lahko najdete delodajalca z vpisom njegovega naziva (ali vsaj prvih črk naziva), davčne številke ali 7-mestne matične številke.
 

Mail neplacniki
Če imajo delodajalci, ki so javno objavljeni davčni zavezanci, vprašanje glede navedenih podatkov, ga lahko naslovijo na elektronski naslov: neplacniki.fu@gov.si.

 


Kdo se uvrsti v evidenco?

V evidenco delodajalcev z negativnimi referencami se uvrščajo delodajalci, ki so želeli posredovanje brezposelnih na prosta delovna mesta, vendar:

 • je Inšpektorat RS za delo pri njih pravnomočno ugotovil kršitve delovnopravne zakonodaje,
 • jim je Finančna uprava RS izrekla pravnomočne kazni zaradi kršitve zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
 • je Finančna uprava RS pri njih ugotovila nepredložene obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja ali neporavnane obvezne prispevke za socialno varnost (ki na 25. dan v mesecu pred mesecem pridobitve podatka presegajo 2.500 EUR in so starejši od 90 dni).

Delodajalce, ki so želeli posredovanje brezposelnih na prosta delovna mesta, uvrstimo v evidenco delodajalcev z negativnim referencami na podlagi prejetih podatkov inšpektorata za delo in finančne uprave. Po Zakonu o urejanju trga dela tem delodajalcem nismo dolžni posredovati kandidatov za zaposlitev.


Kako dolgo ostanejo v evidenci?

 • Spremenjen in dopolnjen Pravilnik, ki je začel veljati 3. 1. 2016, je skrajšal roke za vodenje v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami.

  Tako delodajalce, ki so v evidenco uvrščeni po 2. 1. 2016, prenehamo voditi v evidenci po 6 mesecih od dneva pravnomočnosti sankcije, če v navedenem obdobju ni bila znova pravnomočno ugotovljena kršitev delovnopravne zakonodaje. 
   
 • Kadar gre za davčni dolg, delodajalce prenehamo voditi evidenci z dnem začetka meseca, ki sledi mesecu, v katerem so poplačali dolg.
   
 • Razlog za prenehanje vodenja v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami je lahko tudi prenehanja delodajalca.
   

Kaj zajema delovnopravna zakondaja?

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProsta delovna mesta v SlovenijiDelodajalci z negativnimi referencami

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube