Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me 2020

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem. Delodajalci za vašo zaposlitev prejemajo mesečno subvencijo v obdobju enega leta.

V program se lahko vključite tudi, če ste iz vzhodne regije, imate 30 let ali več in od zaključka vaše zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev.
 


Naredite korak v pravo smer ...

Zaposli.me, Iskalci

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za najmanj 12 mesecev.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev s pomočjo subvencije Zaposli.me se lahko vključite, če ste iz vzhodne regije in sodite v vsaj eno od naslednjih skupin:

 • ste starejši od 50 let,
 • ste dopolnili 30 let ali več in ste najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi,
 • ste dopolnili 30 let ali več in imate končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • ste dopolnili 30 let ali več in boste po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
 • ste dopolnili 30 let ali več in ste prejemniki denarne socialne pomoči,
 • ste dopolnili 30 let ali več in od zaključka vaše zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev,
 • ste dopolnili 30 let ali več in ste izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer ste se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 12. 2021.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost:

 • osebam, ki v zadnjih 2 letih še niste bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja, 
 • osebam, ki ste dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih, 
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

Delodajalec lahko z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 12 mesecev.
 

Pomembno:

V zaposlitev s pomočjo subvencije se ne morete vključiti, če:

 • ste imeli v zadnjih 12 mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del,
 • bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj ali ga osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
   

Kako se izvaja program?

 • Izvaja se na podlagi javnega povabila, v okviru katerega nam delodajalec predloži ponudbo z opisom prostega delovnega mesta. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.5.2022 do 23.59, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
 • Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
 • Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za objavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.
 • Pri osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi mesečne subvencije za vašo zaposlitev.
 • Z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.
 • Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se zaposlite invalidi, ki lahko opravljate delo le krajši delovni čas, lahko pa tudi tisti, ki ste najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.
 • Delodajalec mora vašo zaposlitev ohraniti najmanj 12 mesecev brez prekinitve. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
   

Koliko znaša subvencija?

Delodajalec za vašo zaposlitev eno leto prejema mesečno subvencijo po:

 • 416 EUR, če ustrezate enemu kriteriju iz ciljne skupine programa;
 • 500 EUR, če ustrezate dvema kriterijema;
 • 583 EUR, če ustrezate trem kriterijem;
 • 666 EUR, če ustrezate štirim ali več kriterijem.
   

Kako se vključite v program?Zaposli.me, Iskalci zaposlitve, plakat

Najprej se oglasite pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Pogovorite se o možnosti vključitve v program. 

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Evropski socialni sklad


Program Zaposli.me 2020 financirata:

 • Republika Slovenija in
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Poglejte si opis programa.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Javno povabilo Zaposli.me 2020


Zaposlite se lahko pri delodajalcih, ki so bili izbrani na javnem povabilu in so z nami podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. 

V javnem povabilu najdete več informacij:

 • kako se delodajalci prijavijo na povabilo,
 • kakšne so njihove obveznosti,
 • kako se izvaja celoten program.

Glede možnosti vključitve v subvencionirano zaposlitev se obrnete na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube