Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me 2017/2019


Dobra praksa: Zaposlitvena priložnost po dveh letih 


 


Naredite korak v pravo smer tudi vi ...

Zaposli.me, Iskalci

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za najmanj 12 mesecev.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev s pomočjo subvencije Zaposli.me se lahko vključite, če sodite v vsaj eno od naslednjih skupin:

 • ste dopolnili 30 let ali več in ste najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi,
 • ste dopolnili 30 let ali več in imate končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • ste starejši od 50 let,
 • ste stari 30 let ali več in boste po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
 • ste dopolnili 30 let ali več in ste prejemniki denarne socialne pomoči. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja, 
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih, 
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

Delodajalec lahko z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 12 mesecev.
 

Pomembno:

V zaposlitev se ne morete vključiti, če:

 • ste imeli v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
 • ste bili v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že vključeni v usposabljanje na delovnem mestu na podlagi javnih povabil  Zavoda, objavljenih v letu 2016;
 • bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj in ga hkrati tudi osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
   

Kako se izvaja program?

 • Izvaja se na podlagi javnega povabila delodajalcem.
   
 • Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri nas objaviti prosto delovno mesto, za katero navede, da želi zaposliti kandidate s pomočjo subvencije Zaposli.me. 
   
 • Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
   
 • Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.
   
 • Pri svojem osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program.
   
 • Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. Ponudbe na povabilo lahko delodajalci oddajo do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2019 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.
   
 • Z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.
   
 • Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, se zaposlite invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravljate delo le krajši delovni čas, lahko pa tudi tisti, ki ste najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.
   
 • Delodajalec mora vašo zaposlitev ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
   

Koliko znaša subvencija?

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo v skupni višini:

 • 5.000 EUR, če ustrezate enemu kriteriju iz ciljne skupine programa;
 • 6.000 EUR, če ustrezate dvema kriterijema;
 • 7.000 EUR, če ustrezate trem ali več kriterijem.
   

Zaposli.me, Iskalci zaposlitve, plakat

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Pogovorite se o možnosti vključitve v program. 

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Evropski socialni sklad


Program Zaposli.me 2017–2019 financirata:

 • Republika Slovenija in
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Poglejte si opis programa.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Javno povabilo Zaposli.me 2017–2019


Zaposlite se lahko pri delodajalcih, ki so bili izbrani na javnem povabilu in so z nami podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. 

V javnem povabilu najdete več informacij:

 • kako se delodajalci prijavijo na povabilo,
 • kakšne so njihove obveznosti,
 • kako se izvaja celoten program in
 • katere so podlage za kohezijske regije.

Glede možnosti vključitve v subvencionirano zaposlitev se obrnete na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami ZaposlovanjeZaposli.me 2017-2019

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube