Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Trajno zaposlovanje mladih 2020


TZM BO

Zagotovite si dolgoročnejšo priložnost ...

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za nedoločen čas.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove možnosti na karierni poti.
 • Višjo socialno varnost z mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključite, če še niste dopolnili 30 let in ste prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost osebam, ki:

 • v zadnjih 2 letih še niste bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • ste dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih,
 • se soočate s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami.
   

Pomembno:

V zaposlitev s pomočjo subvencije se ne morete vključiti, če:

 • ste imeli v zadnjih 12 mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del;
 • bi se samozaposlili v poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj ali ga osebno vodite ali imate v njem status prokurista.  

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.
 

Kako poteka program?

 1. Izvaja se na podlagi javnega povabila, na katerega delodajalec predloži ponudbo z opisom prostega delovnega mesta. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021 do 23.59, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
 2. Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
 3. Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.
 4. Pri osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je bil delodajalec izbran na javnem povabilu in da je z nami podpisal pogodbo o dodelitvi mesečne subvencije za vašo zaposlitev.
 5. Po podpisu pogodbe o vključitvi lahko z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje je lahko sklenjeno šele naslednji dan po podpisu pogodbe o vključitvi (nikakor pa ne že isti dan, kot je bila podpisana pogodba o vključitvi). 
 6. Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se zaposlite invalidi, ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti delate le krajši delovni čas. 
 7. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas. Pri tem vam mora delodajalec zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
   

Koliko znaša subvencija?

Delodajalec za vašo zaposlitev za nedoločen čas prejema subvencijo v višini:

 • 208 EUR na mesec, če vas zaposli s polnim delovnim časom (40 ur na teden), oziroma
   
 • sorazmerno manj, če vas zaposli:

  ¤ s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), ali

  ¤ s krajšim tedenskim delovnim časom, če ste invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravljate delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo izplačujemo delodajalcu največ 24 mesecev.
 

Kako se vključite v program?

Oglasite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Pogovorite se o možnosti vključitve v program. 

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Evropski socialni sklad


Program za trajno zaposlovanje mladih financirata:

 • Republika Slovenija in
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Poglejte si opis programa.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih


Zaposlite se lahko pri delodajalcih, ki:

 • so bili izbrani na javnem povabilu in
 • so z nami podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. 

► Glede možnosti vključitve v subvencionirano zaposlitev se obrnete na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
 

V javnem povabilu najdete več informacij:

 • kako se delodajalci prijavijo na povabilo,
 • kakšne so njihove obveznosti,
 • kako se izvaja celoten program.

Prednosti, ki jih prinaša mlad kader


Ria je iskala zaposlitveno priložnost v svojem poklicu in jo tudi našla.

Kako ji je uspelo s pomočjo programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih?

Preberite njeno zgodbo.


Ria je iskala zaposlitveno priložnost v svojem poklicu in jo tudi našla..

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami ZaposlovanjeTrajno zaposlovanje mladih 2020

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube