Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Trajno zaposlovanje mladih


TZM BO

Zagotovite si dolgoročnejšo priložnost ...

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za nedoločen čas.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove možnosti na karierni poti.
 • Višjo socialno varnost z mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev s pomočjo subvencije za trajno zaposlovanje mladih se lahko vključite, če še niste dopolnili 30 let in ste prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Če imate stalno prebivališče v zahodni Sloveniji (kohezijski regiji), subvencijo za vašo zaposlitev sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, na podlagi javnega povabila delodajalcem: Trajno zaposlovanje mladih.

Če imate stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji (kohezijski regiji), se subvencija za vašo zaposlitev v celoti financira iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi javnega povabila deodajalcem: Trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.
   

Pomembno:

V zaposlitev se ne morete vključiti, če:

 • ste imeli v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
 • bi se samozaposlili v poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj in ga tudi osebno vodite ali imate v njem status prokurista.  
   

Kako poteka program?

 1. Izvaja se na podlagi javnega povabila, na katerega se lahko prijavijo delodajalci iz vse Slovenije.
   
 2. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri nas objaviti prosto delovno mesto, na katerem želi zaposliti kandidate s pomočjo subvencije.
   
 3. Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
   
 4. Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.
   
 5. Po zaključenem postopku izbora lahko delodajalec odda ponudbo na javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih.

  Oddaja je možna le v elektronski obliki, najkasneje do 31. 3. 2020 do 14.45 oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.
   
 6. Pri svojem osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je bil delodajalec izbran na javnem povabilu in da je z nami podpisal pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev.
   
 7. Po podpisu pogodbe o vključitvi lahko z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. 

  Delovno razmerje je lahko sklenjeno šele naslednji dan po podpisu pogodbe o vključitvi (nikakor pa ne že isti dan, kot je bila podpisana pogodba o vključitvi). 
   
 8. Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, se zaposlite invalidi, ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti delate le krajši delovni čas. 
   
 9. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas. Pri tem vam mora delodajalec zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
   

Koliko znaša subvencija?

Delodajalec za vašo zaposlitev za nedoločen čas prejme subvencijo:

 • 5.000 EUR, če vas zaposli
  • s polnim tedenskim delovnim časom 40 ur na teden, oziroma
    
 • sorazmerno manj, če vas zaposli
  • s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen) ali
  • s krajšim tedenskim delovnim časom, če ste invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo izplačamo v dveh delih (prvi del po zaposlitvi, drugi del pa po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve).
 

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Pogovorite se o možnosti vključitve v program. 

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Evropski socialni sklad


Program za trajno zaposlovanje mladih financirata:

 • Republika Slovenija in
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Poglejte si opis programa.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih


Zaposlite se lahko pri delodajalcih, ki so bili izbrani na javnem povabilu in so z nami podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. 

V javnem povabilu najdete več informacij:

 • kako se delodajalci prijavijo na povabilo,
 • kakšne so njihove obveznosti,
 • kako se izvaja celoten program in
 • katere so podlage za kohezijske regije.

Glede možnosti vključitve v subvencionirano zaposlitev se obrnete na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Poglejte si več o kohezijskih regijah.

Prednosti, ki jih prinaša mlad kader


Ria je iskala zaposlitveno priložnost v svojem poklicu in jo tudi našla.

Kako ji je uspelo s pomočjo programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih?

Preberi njeno zgodbo.


Ria je iskala zaposlitveno priložnost v svojem poklicu in jo tudi našla..

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami ZaposlovanjeTrajno zaposlovanje mladih

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube