Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo


Povračilo prispevkov delodajalca

Vaša pot do zaposlitve na območju Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj

Kaj vam prinese povračilo prispevkov?

 • Redno zaposlitev pri delodajalcu, plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.
 • Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.

Za koga se lahko uveljavlja povračilo?

Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo povračilo prispevkov, če ste prijavljeni med brezposelnimi in hkrati sodite v eno od naslednjih skupin:

 1. v preteklih šestih mesecih niste imeli redno plačane zaposlitve ali
 2. ste stari od 15 do 24 let ali
 3. niste dosegli stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali ste v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še niste pridobili prve redne plačane zaposlitve ali
 4. ste starejši od 50 let ali
 5. živite sami in imate enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sami skrbite za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali je vaš zakonec brezposeln ali
 6. se boste zaposlili v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Sloveniji, ali
 7. pripadate etnični manjšini ali
 8. se štejete kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.

Pri tem ni potrebno, da prebivate na območju z visoko brezposelnostjo, to je na območju Pokolpja, Hrastnika, Radeč ali Trbovelj, lahko prihajate tudi od drugod. Pomembno je, da ustrezate navedenim skupinam ter da se zaposlite in opravljate delo na enem od navedenih območij z visoko brezposelnostjo.

Kako se izvaja povračilo prispevkov?

Če ste prijavljeni med brezposelnimi in sodite v eno od navedenih skupin, delodajalcem za vašo zaposlitev lahko povrnemo plačane prispevke delodajalca za socialno varnost.

Prispevke jim povrnemo v dejanski višini in za nazaj:

 • v enkratnem znesku – po enem letu vaše zaposlitve, če sodite v eno od prvih sedmih skupin;
 • vsako leto – po izteku vsakega leta vaše zaposlitve, če sodite v osmo skupino (kot invalidi v kvotnem sistemu), vendar najdlje do izteka veljavnosti predpisov, ki spodbudo omogočajo.

Če se zaposlite kot invalid, za katerega lahko delodajalci uveljavljajo povračilo dejansko izplačanih prispevkov vsako leto (do izteka veljavnosti predpisov), je upravičeno leto povrnitve prispevkov tisto, ki se začne najpozneje do 31.12.2020. 

Vaša pogodba o zaposlitvi, za katero delodajalci uveljavljajo povračilo prispevkov, mora biti sklenjena v obdobju veljavnosti predpisov za posamezno območje:

 • za Pokolpje – v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2020,
 • za Hrastnik, Radeče, Trbovlje – v obdobju od 27. 7. 2013 do 31. 12. 2020.

Prvo leto zaposlitve se začne z dnem sklenitve vaše pogodbe o zaposlitvi. Vaša zaposlitev mora biti ohranjena neprekinjeno najmanj eno leto. Tako vas lahko zaposli neprekinjeno za 12 mesecev ali pa z vami zakonito sklene več pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez enega dneva vmesne prekinitve in v skupnem trajanju najmanj enega leta.

Če vas delodajalec zaposli s krajšim delovnim časom, mu povrnemo plačane prispevke delodajalca sorazmerno glede na dejanski obseg vaše zaposlitve.

Kdo lahko uveljavlja povračilo prispevkov?

Delodajalci (podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Sloveniji in imajo sedež ali prebivališče v Pokolpju, Hrastniku, Radečah, Trbovljah ter izpolnjujejo vse pogoje iz predpisov, na katerih temelji spodbuda za zaposlitev.

Povračilo prispevkov lahko uveljavljajo za tiste dejavnosti, ki jih na navedenem območju z visoko brezposelnostjo tudi dejansko opravljajo.

Vaša zaposlitev pri njih mora predstavljati novo, dodatno zaposlitev (razen upravičenih izjem).

Katere občine zajemajo območja z visoko brezposelnostjo?

Na območje z visoko brezposelnostjo sodijo delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v eni od naslednjih občin:

 • Pokolpje – Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika, Semič;
 • Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Kako delodajalci uveljavljajo povračilo?

Delodajalci predložijo vlogo za povračilo prispevkov na našo območno službo, ki je pristojna glede na občino njihovega sedeža ali prebivališča.

Za Pokolpje sta pristojni območni službi:

 • Ljubljana – za občine Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica,
 • Novo mesto – za občine Črnomelj, Metlika in Semič.

Za Hrastnik, Radeče, Trbovlje sta pristojni območni službi:

 • Trbovlje – za občini Trbovlje in Hrastnik,
 • Celje – za občino Radeče.

Kako se vključite v ukrep?

Delodajalci lahko uveljavljajo povračilo prispevkov za vašo zaposlitev, če povsem ustrezate vsaj eni od ciljnih skupin ukrepa. To lahko preverite pri svojem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Postopek za vključitev v ukrep pred vašo zaposlitvijo ni predviden oziroma potreben. Torej ne potrebujete presoje smiselnosti vključitve, zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.

Pred vašo zaposlitvijo morate z delodajalcem urediti vse potrebno za sklenitev delovnega razmerja. Delodajalec pa mora izpolnjevati vse pogoje za uveljavljanje povračila prispevkov.

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Nazaj na seznam

Spodbude za zaposlitev – območja z visoko brezposelnostjo


Delodajalci z območja Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj lahko uveljavljajo spodbude za zaposlitev brezposelnih in invalidov.

Spodbude lahko uveljavljajo na podlagi regionalne zakonodaje v dveh oblikah:

 • davčno olajšavo za zaposlitev pri Finančni upravi RS in
 • povračilo prispevkov delodajalca pri zavodu za zaposlovanje.
Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami ZaposlovanjePovračilo prispevkov območja z visoko BO

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube