Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene 2013

Ugodnosti za vašo zaposlitev

Kaj je podlaga oprostitvi plačila prispevkov?

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati decembra 2012. Od 1. 1. 2020 je znova v veljavi možnost delne oprostitve plačila prispevkov delodajalca za starejše zaposlene (156. člen).
 

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delno oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene lahko uveljavljajo:

 • zavezanci za plačilo prispevkov delodajalca, to pomeni delodajalci in izplačevalci nadomestil.
   

Za koga velja oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci in izplačevalci nadomestil so oproščeni delnega plačila prispevkov delodajalca v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki ste dopolnili 60 let starosti.


Kdo ste zaposleni, za katere velja oprostitev delnega plačila?

Delodajalci in izplačevalci nadomestil lahko uveljavljajo oprostitev delnega plačila prispevkov za zavarovance, ki ste dopolnili 60. leto starosti (po 14. členu ZUTD-2, 1. do 4. odstavek), in sicer za:

 • zaposlene v delovnem razmerju v Sloveniji;
 • izvoljene ali imenovane nosilce javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to prejemate plačo;
 • zaposlene v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki ste bili poslani na delo v tujino in niste obvezno zavarovani po predpisih države, kamor ste bili poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače);
 • zaposlene, ki ste v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače).
   

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov?

Določilo o delni oprostitvi plačila prispevkov delodajalca za starejše zaposlene (po 156. členu ZPIZ-2) se uporablja od 1. 1. 2020.

To pomeni, da:

 • se delna oprostitev plačila prispevkov ne uporablja za prispevke delodajalca od plače za mesece pred 1. 1. 2020 oziroma
 • se delna oprostitev plačila prispevkov uporablja za prispevke delodajalca od izplačila plač za mesece po 1. 1. 2020, če starejši zaposleni za to izpolnjujete pogoje.

Na primer:

Za zaposlenega po dopolnjenem 60. letu starosti lahko delodajalec od 1. 1. 2020 znova uveljavlja pravico do oprostitve delnega plačila prispevkov delodajalca od februarja 2020, torej za plače od januarja 2020.
 

Več informacij:

Nazaj na seznam

Zakonska podlaga za oprostitev plačila prispevkov


Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanjuZPIZ-2 (Uradni list RS, 96/2012, 14. 12. 2012, 156. člen) 

Več informacij o oprostitvi plačila prispevkov


Dobite pri Finančni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem finančnem uradu.

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami ZaposlovanjeOprostitev plačila prispevkov za starejše 2013

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube