Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2021

Javna dela 2018


Nove možnosti zaposlitve pri neprofitnih delodajalcih

V javna dela se lahko vključite, če ste dolgotrajno brezposelni (prijavljeni v naši evidenci brezposelnih najmanj eno leto neprekinjeno) in ustrezate ciljnim skupinam za vključitev v programe.  
 

Kaj vam omogočajo javna dela?

 • Zaposlitev in višjo socialno varnost.
 • Nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.
   

Kaj vam zagotavlja vključitev v javna dela?

 • Plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške.
 • Letni dopust in regres za letni dopust.
 • Spodbudo in podporo mentorja, usposabljanje za opravljanje dela.
   

Kdo se lahko vključi v programe v letu 2021?

 • V javna dela se za eno leto lahko vključite dolgotrajno brezposelni.

  Pri tem imate prednost tisti, ki ste več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niste bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

  V programe javnih del iz področij Kataloga programov javnih del: kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga); se lahko vključite prednostno dolgotrajno brezposelni, ki ste prejemniki denarne socialne pomoči;
   
 • Če ste bili v letih 2020 ali 2021 vključeni v javna dela manj kot eno leto, se v javna dela lahko ponovno vključite za razliko časa do enega leta.​

  Ponovna vključitev je možna, če od zadnje vključitve ni minilo več kot 6 mesecev. 
   
 • V javna dela se lahko ponovno vključite za eno leto, če ste brezposelni in ste:
   
  • invalid,
  • Rom,
  • starejši od 58 let.
  • starejši od 50 let s I. ali II. ravnjo strokovne izobrazbe,
  • imate več omejitev hkrati za vključitev na trg dela.

   Tisti, ki ustrezate kateri od zgoraj navedenih skupin brezposelnih, se lahko ponovno vključite v javna dela, če ste bili ob prvi vključitvi v letih 2019 ali 2020 v naši evidenci prijavljeni neprekinjeno več kot eno leto in če je že ob prvi vključitvi za vas veljala na primer invalidnost ali starost 58 let.
    
 • Skupno trajanje vključitve pri istem izvajalcu javnih del ne sme presegati dveh let.
   

Kako se izvajajo programi?

Programe javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki smo jih izbrali na podlagi javnega povabila. Tem izvajalcem sofinanciramo stroške vaše zaposlitve v programu javnih del.

Višina plače je določena z Zakonom o urejanju trga dela. Odvisna je od ravni izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga opravljate v javnem delu. 

Izvajalci javnih del morajo spoštovati predpise o delovnih razmerjih s posebnostmi, ki so določene za javna dela.

Vaš delovni čas obsega najmanj 25-urno tedensko delovno obveznost, 5 dni v tednu (razen invalidov, ki ste vključeni v javna dela v skladu z odločbo o invalidnosti). Nadurnega ali izmenskega dela vam izvajalec ne sme naložiti.

V program javnega dela ste lahko vključeni največ eno leto oziroma najdlje do 31. 12. 2021.
 

Kako se vključite?

Najprej se oglasite pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste se prijavili kot brezposelni.

Vključitev v program poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. predlog za vključitev v program,
 2. presoja smiselnosti vključitve,
 3. priprava in podpis zaposlitvenega načrta.

V postopku vas seznanimo z delom, ki je predvideno v programu javnih del, z vašimi pravicami in obveznostmi. Napotimo vas k izvajalcu programa, ki izbere ustreznega kandidata in ga napoti na predhodni zdravniški pregled. Z izbranim kandidatom, ki je opravil zdravniški pregled, podpišemo pogodbo o vključitvi v program.

Z izvajalcem javnega dela mora izbrani kandidat skleniti pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. Z dnem sklenitve te pogodbe lahko začnete opravljati javna dela.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.


Nazaj na seznam

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube