Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov


Invalidi

Zakonske ugodnosti za spodbujanje zaposlovanja invalidov

Kaj lahko pridobite s pomočjo olajšave?

  • Redno zaposlitev za nedoločen čas, zagotovljeno plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.
  • Višjo socialno varnost in plačane prispevke iz redne zaposlitve (za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ipd.).
  • Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.

Za koga velja olajšava?

Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo, če sodite v eno od naslednjih skupin:

1. imate status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),

2. imate 100-odstotno telesno okvaro ali

3. ste gluha oseba.

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo delodajalci, ki so:

  • zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali
  • zavezanci po Zakonu o dohodnini.

Kolikšna je olajšava?

1. Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Zakon o dohodnini
znižanje davčne osnove v višini 50 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 50 % izplačane plače zaposlene osebe
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe 

POGOJ: če delodajalec zaposluje invalide po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu
znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe

POGOJ: če delodajalec zaposluje invalide po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Za zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro: 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Zakon o dohodnini
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe

 

 


 

 

3. Za zaposlitev gluhe osebe:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb Zakon o dohodnini
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe

 

 

 

 

 

 

Več informacij o olajšavah dobite:

  • pri Finančni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer pri vam najbližjem finančnem uradu.
  • pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Nazaj na seznam

Več informacij o olajšavah za zaposlovanje


Več informacij o olajšavah za zaposlovanje brezposelnih in zaposlovanje invalidov dobite:

  • na Finančni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem finančnem uradu;
  • pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 
Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami ZaposlovanjeDavčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube