Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Davčna olajšava za zaposlovanje


davki

Zakonske ugodnosti za zaposlitev brezposelnih

Kaj lahko pridobite s pomočjo olajšave?

 • Redno zaposlitev za nedoločen čas, zagotovljeno plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.
 • Višjo socialno varnost in plačane prispevke iz redne zaposlitve (za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ipd.).
 • Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.

Za koga velja olajšava?

Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo:

 • če ste mlajši od 26 let in ste najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu ali
 • če ste starejši od 55 let in ste najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu.

Pri tem je pomembno:

 • da vas delodajalci zaposlijo na novo in za nedoločen čas,
 • da v zadnjih 24 mesecih pred zaposlitvijo niste bili zaposleni pri istem delodajalcu ali pri njegovi povezani osebi.

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo delodajalci, ki so:

 • zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali
 • zavezanci po Zakonu o dohodnini.

Pri tem je pomembno:

 • da vas zaposlijo na novo in za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih,
 • da sodite v eno od dveh opredeljenih skupin brezposelnih, za katere delodajalci lahko uveljavljajo davčno olajšavo.

Kolikšna je olajšava?

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo:

 • kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače novozaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove;
 • za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev.

Zakon o dohodnini

Delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo:

 • kot znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane plače novozaposlene osebe (I. bruto);
 • za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tej osebi v posameznem davčnem letu.

Kakšni so še pogoji za olajšavo?

Delodajalci lahko uveljavljajo davčno olajšavo le, če povečajo skupno število zaposlenih v davčnem letu oziroma davčnem obdobju, v katerem na novo zaposlijo brezposelno osebo, za katero uveljavljajo olajšavo.

Povečanje števila zaposlenih pomeni, da je število zaposlenih na zadnji dan davčnega leta oziroma obdobja višje, kot je povprečje 12 mesecev v tem davčnem letu oziroma obdobju.

Pri ugotavljanju povečanja števila zaposlenih se zaposleni za krajši delovni čas upoštevajo sorazmerno, pri čemer se zaposleni za določen čas ne upoštevajo.

Od kdaj velja olajšava?

V skladu s spremembami Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 43/2010, z dne 31.5.2010) delodajalci lahko uveljavljajo davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih že pri odmeri dohodnine za leto 2010, če seveda izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Olajšavo uveljavljajo v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 43/2010, z dne 31.5.2010), ki omogočajo davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih, pa se uporabljajo od 1. janujarja 2010. Delodajalci, ki so zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, uveljavljajo olajšavo v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Več informacij o olajšavah dobite:

 • pri Finančni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem finančnem uradu;
 • pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Nazaj na seznam

Več informacij o olajšavah za zaposlovanje


Več informacij o olajšavah za zaposlovanje brezposelnih in zaposlovanje invalidov dobite:

 • pri Finančni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem finančnem uradu;
 • pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Zakonske podlage za olajšavo

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami ZaposlovanjeDavčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube