Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje

Aktualni programi za zaposlovanje

Programi so namenjeni predvsem tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi.

Poglejte si aktualne programe.


Trajno zaposlovanje mladih

Ste mlajši od 30 let in najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za nedoločen čas. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

Preberite več o programu za trajno zaposlovanje mladih.


Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve

Ste mlajši od 30 let in še nimate delovnih izkušenj? Če ste zaključili študij prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije ali živinoreje, vam program omogoča plačano pripravništvo pri finančni upravi, inšpektoratu za delo in upravi za varno hrano. Letos je na voljo 42 mest.

Preberite več o programu pripravništva za mlade


Zaposli.me

Ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve vsaj 12 mesecev? Ste starejši od 50 let in brezposelni najmanj 6 mesecev? Imate 30 let ali več, ste brez izobrazbe in brezposelni najmanj 6 mesecev? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

Preberite več o programu Zaposli.me 2017–2019.


Priložnost zame v NVO

Ste najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi, imate najmanj visokošolsko izobrazbo in iščete prvo zaposlitev v nevladnem sektorju? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem. Nevladne organizacije za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

Preberite več o programu Priložnost zame v nevladnih organizacijah.


Javna dela 2017

V javna dela se lahko vključite dolgotrajno brezposelni. Pri tem imate prednost tisti, ki ste več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niste bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Preberite več o programih javnih del.


Javna dela po žledolomu 2016/2017

V javna dela za pomoč pri sanaciji in obnovi poškodovanih gozdov se lahko vključite brezposelni ne glede na trajanje brezposelnosti. 

Preberrite več o programu javnih del po žledolomu.


Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let? Imate status invalida? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pokolpju, Mariboru z okolico ali Hrastniku, Radečah, Trbovljah. 

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo.


Povračilo prispevkov delodajalca v Pomurju

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Ste starejši od 50 let? Ste končali osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pomurju.

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov v Pomurju.


Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Ste mlajši od 26 let? Ali pa mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti? Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo vračilo prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev.


Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše 2016

Ste starejši od 55 let? In najmanj šest mesecev prijavljeni med brezposelnimi? Delodajalci lahko za največ prvi dve leti vaše zaposlitve uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2017.

Preberite več o oprostitvi plačila prispevkov za starejše 2016.


Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Ste mlajši od 26 let? Ali pa starejši od 55 let? In ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo pri Finančni upravi RS. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.


Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Preverite, ali ste med tistimi, za katere delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlitev invalidov. Olajšavo lahko uveljavljajo pri Finančni upravi RS.

Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube