Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje


Aktualni programi za zaposlovanje

Programi so namenjeni predvsem tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi.

Poglejte si aktualne programe.


Javna dela 2021

V javna dela se lahko vključite dolgotrajno brezposelni. Pri tem imate prednost tisti, ki ste več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niste bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Preberite več o programih javnih del.


Spodbude za zaposlovanje – Učne delavnice

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in se udeležite praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice ali ste takšno usposabljanje že zaključili. Zaposlite se za najmanj pol leta, za kar delodajalci prejmejo subvencijo. 

Preberite več o programu Spodbude za zaposlovanje: Učne delavnice.


Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

Ste dopolnili 60 let? Od 1. 1. 2020 lahko delodajalci za vašo zaposlitev znova uveljavljajo delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca pri Finančni upravi RS.

Preberite več o ukrepu delne oprostitve plačila prispevkov.


Zaposli.me

Ste iz vzhodne regije? Ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve vsaj 12 mesecev? Ste starejši od 50 let? Imate 30 let ali več in ste brez izobrazbe? Ste dopolnili 30 let ali več in ste prejemniki denarne socialne pomoči? Ste dopolnili 30 let ali več in od zaključka vaše zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev? Ste dopolnili 30 let ali več in ste izgubili delo zaradi posledic epidemije COVID-19?

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo mesečno subvencijo v obdobju enega leta. 

Preberite več o programu Zaposli.me 2020.


Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let? Imate status invalida? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pokolpju, Hrastniku, Radečah ali Trbovljah. 

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo.


Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Ste mlajši od 26 let? Ali pa mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti? Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo vračilo prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev.


Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Ste mlajši od 26 let? Ali pa starejši od 55 let? In ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo pri Finančni upravi RS. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.


Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Preverite, ali ste med tistimi, za katere delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlitev invalidov. Olajšavo lahko uveljavljajo pri Finančni upravi RS.

Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube