Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje

Aktualni programi za zaposlovanje

Programi so namenjeni predvsem tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi.

Poglejte si aktualne programe.


Javna dela 2020

V javna dela se lahko vključite dolgotrajno brezposelni. Pri tem imate prednost tisti, ki ste več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niste bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Preberite več o programih javnih del.


Spodbude za zaposlovanje – Učne delavnice

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj pol leta, če ste prijavljeni med brezposelnimi in ste zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo.

Preberite več o programu Spodbude za zaposlovanje: Učne delavnice.


Aktivni do upokojitve

Ste prijavljeni med brezposelnimi in ste dopolnili najmanj 58 let? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za nedoločen čas. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

Preberite več o programu Aktivni do upokojitve.


Spodbuda za zaposlitev

Ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost in imate končano največ srednjo šolo ali gimnazijo? Če se zaposlite za polni delovni čas, lahko poleg plače prejmete še spodbudo za zaposlitev. Ne odlašaljte!

Preberite več o programu spodbuda za zaposlitev.


Trajno zaposlovanje mladih

Ste mlajši od 30 let, prijavljeni med brezposelnimi in imate stalno prebivališče v zahodni Sloveniji (kohezijska regija). S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za nedoločen čas. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

Preberite več o programu za trajno zaposlovanje mladih.


Zaposli.me

Ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve vsaj 12 mesecev? Ste starejši od 50 let? Imate 30 let ali več in ste brez izobrazbe? Ste dopolnili 30 let ali več in ste prejemniki denarne socialne pomoči? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. 

Preberite več o programu Zaposli.me 2017–2019.


Javna dela po žledolomu 2016/2017

V javna dela za pomoč pri sanaciji in obnovi poškodovanih gozdov se lahko vključite brezposelni ne glede na trajanje brezposelnosti. 

Preberrite več o programu javnih del po žledolomu.


Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let? Imate status invalida? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pokolpju, Hrastniku, Radečah ali Trbovljah. 

Delodajalci z območja Maribora z okolico lahko uvejavljajo povračilo prispevkov, če je bila vaša pogodba o zaposlitvi sklenjena v obdobju od 22.6.2013 do 31.12.2018 (to je do izteka veljavnosti ustreznih predpisov).

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo.


Povračilo prispevkov delodajalca v Pomurju

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Ste starejši od 50 let? Ste končali osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pomurju.

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov v Pomurju.


Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Ste mlajši od 26 let? Ali pa mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti? Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo vračilo prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev.


Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Ste mlajši od 26 let? Ali pa starejši od 55 let? In ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo pri Finančni upravi RS. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.


Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Preverite, ali ste med tistimi, za katere delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlitev invalidov. Olajšavo lahko uveljavljajo pri Finančni upravi RS.

Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube