Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljam.se 2020/2021: Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu


S praktičnim delom pri delodajalcu do zaposlitve

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu. 
 • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti. 
   

Kdo se lahko vključi v usposabljanje?

Vključite se lahko, če ste:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu,
 • starejši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev,
 • starejši od 30 let s končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu,
 • starejši od 30 let in se po vključitvi v program socialne aktivacije ponovno vključujete na trg dela,
 • starejši od 30 let in ste prejemniki denarne socialne pomoči,
 • starejši od 30 let, ki ste izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19 in ste se v evidenco brezposelnih prijavili v času med 13. 3. 2020 in 31. 12. 2021.
   

Kaj vam povrnemo za usposabljanje?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:          

 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.
 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,16 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za pogodbe od 18.2.2020.  
   

Kako se izvaja program?

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma traja 2 meseca, če tako odloči Zavod na podlagi prejete ponudbe delodajalca. Poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v predpisanem obsegu.

 • najmanj 90 ur pri 3-mesečnem usposabljanju ali
 • najmanj 60 ur pri 2-mesečnem usposabljanju. 

Usposabljanje traja največ 5 dni na teden, praviloma 8 ur na dan (poln delovni čas delodajalca). Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.10.2021, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Usposabljate se lahko le pri delodajalcih, ki so z nami podpisali pogodbo o izvedbi usposabljanja, na podlagi katere jim za vas povrnemo upravičene stroške izvedbe usposabljanja.
 

Ne prezrite:

Doslej se je v enem letu po zaključku usposabljanja zaposlilo skoraj 70 % udeležencev.


Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:            

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. napotitev na predhodni zdravniški pregled (napoti delodajalec),
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Na zdravniški pregled vas napoti delodajalec potem, ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi usposabljanja. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, vas mora zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, in urediti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.
 

Nazaj na seznam

Evropski socialni sklad


Usposabljanje na delovnem mestu sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.


Več o Evropskem socialnem skladu

Končno sem bila videna, opažena …


Tjaša iz Celja je zaradi priporočila mentorice, ki jo je usposabljala, dobila tako želeno službo.

Kako ji je program Usposabljanje na delovnem mestu pomagal do nove karierne priložnosti?

Preberite njeno zgodbo.


UDM Tjaša iz Celja

Predlog za vključitev v program


Svojo vključitev v program lahko tudi pisno predlagate.

To pomeni, da izpolnite obrazec in ga osebno, po pošti ali elektronski pošti posredujete svojemu svetovalcu zaposlitve.

Obrazec Predlog za vključitev v program


Po prejemu predloga ugotovimo smiselnost vaše vključitve v program.

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami Usposabljanje in izobraževanjeUsposabljanje na delovnem mestu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube