Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljamo lokalno

Usposabljamo lokalno za najbolj iskane poklice


Nove poti do zaposlitvenih priložnosti ...

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Spoznate konkretne delovne postopke, naloge in opravila v najbolj iskanih poklicih, kjer primanjkuje ustreznih kandidatov za zaposlitev.
 • Pridobite dodatna znanja, spretnosti in praktične izkušnje, ki razširijo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi. 
   

Kdo se lahko vključi v usposabljanje?

Vključite se lahko, če ste najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, pri čemer vaša znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve v najbolj iskanih poklicih, kjer primanjkuje ustreznih kandidatov (t. i. deficitarni poklici). 

Ob upoštevanju vašega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin imate pri vključevanju prednost:

 • tisti v starostni skupini od 30. do 49. leta, 
 • tisti, ki v zadnjih 2 letih še niste bili vključeni v noben program,
 • tisti z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa in za zaposlitev po zaključku programa,
 • tisti s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • tisti, ki ste dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Poglejte si seznam deficitarnih poklicev po območnih službah. 
 

Pomembno:

V usposabljanje se ne morete vključiti:

 • če vam je pri istem delodajalcu prenehala ali vam je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in ste se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev,
 • če ste se pri istem delodajalcu v zadnjih 12 mesecih že usposabljali na delovnem mestu ali bili vključeni v program Usposabljamo lokalno, v javna dela ali delovni preizkus,
 • če ste bili v zadnjih 12 mesecih pred začetkom usposabljanja že vključeni v enako ali podobno usposabljanje ali delovni preizkus.
   

Kako se izvaja program?

Na delovnem mestu se lahko usposabljate za deficitarne poklice, opredeljene lokalno po naših območnih službah.

Usposabljanje traja 3 mesece, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu (najmanj 90 ur) za doseganje namena usposabljanja. En mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev.

Usposabljanje na delovnem mestu se izvaja brez sklenjenega delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Usposabljanje poteka praviloma 8 ur na dan (polni delovni čas delodajalca) in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 28.6.2019, ko se izteče končni rok za prijavo.

Usposabljanje lahko poteka le pri delodajalcih, ki z nami podpišejo pogodbo o izvedbi usposabljanja, na podlagi katere jim povrnemo upravičene stroške izvedenega usposabljanja.

Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 30.10.2019.
 

Kaj vam povrnemo za usposabljanje?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec: 

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,15 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.

Višina dodatkov velja za vključitve od 1.2.2019. 
 

Kje dobite več informacij in kako se vključite v program?

Najprej se o možnosti vključitve pogovorite z osebnim svetovalcem pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Poglejte si seznam deficitarnih poklicev po območnih službah. 

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. delodajalec vas napoti na predhodni zdravniški pregled,
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Na zdravniški pregled vas napoti delodajalec potem, ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi usposabljanja. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, vam mora zagotoviti vsa obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Zaposlitve po zaključku usposabljanja


Ne prezrite:

Okrog 70 % udeležencev se zaposli
v enem letu po zaključku usposabljanja
na delovnem mestu.

 

 

Nazaj na seznam

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube