Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Formalno izobraževanje

Odpiranje poti do zaposlitve ali poklica 

Kakšen je namen programa?

Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih za pridobitev osnovnošolske izobrazbe.

Programe izvajajo izobraževalne organizacije, ki so vpisane v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kdo se lahko vključi v izobraževanje?

Z našo pomočjo se lahko vključite v izobraževalne programe osnovne šole za odrasle.

V izobraževanje se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi, pri tem pa nadaljujete programe osnovnih šol oziroma se vanje vključujete. 

Kaj vam povrnemo za udeležbo na izobraževanju?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec (po predloženih dokazilih o obiskovanju programa):

  • Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan vaše dejanske udeležbe na izobraževanju, znašajo 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja izobraževanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). 
  • Dodatek za izobraževanje – znaša 6,00 EUR za vsak dan vaše dejanske udeležbe na izobraževanju.

Kako se vključite v program?

Najprej se morate oglasiti pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

  1. Presoja smiselnosti vključitve.
  2. Priprava in podpis zaposlitvenega načrta.
  3. Podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Za vključitev v izobraževanje potrebujete tudi obrazec IZO-1, iz katerega so razvidne manjkajoče obveznosti, ki jih boste morali opraviti v šolskem letu.

Obrazec dobite pri nas, izpolni in potrdi pa ga šola oziroma izvajalec izobraževanja, v katerega boste vključeni. Izpolnjen in potrjen obrazec IZO-1 in zaposlitveni načrt sta podlaga za pogodbo, ki jo podpišete z nami glede vključitve v izobraževanje. 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Nazaj na seznam 
 

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube