Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Formalno izobraževanje

Formalno izobraževanje za OŠ ali SŠ


Odpiranje poti do zaposlitve ali poklica 

Kakšen je namen programa?

Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih za:

 • pridobitev osnovnošolske izobrazbe,
 • zaključne letnike nižjega poklicnega ali srednjega poklicnega, strokovnega ali splošnega izobraževanja,
 • priprave in opravljanje zaključnega izpita oziroma priprave in opravljanje poklicne ali splošne mature ter
 • nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno ali srednje strokovno izobraževanje za deficitarni poklic. >> Novost! Navedeno izobraževanje se prvič pričenja izvajati s šolskim letom 2021/2022.

Deficitarni poklici:

To so poklici, pri katerih potrebe delodajalcev presegajo ponudbo iskalcev zaposlitve (kandidatov) na trgu dela. 

Srednješolsko izobraževanje za deficitarni poklic pomeni lahko prekvalifikacijo na isti ali višji ravni in lahko traja največ 2 leti. 

Dveletna vključitev pomeni, da vam omogočimo financiranje zadnjih (zaključnih) dveh let programa, ki pripelje do zaključka programa in pridobitve nove izobrazbe.

Deficitarni poklici, ki smo jih ob upoštevanju razmer na trgu dela določili za obdobje 2021/2022:

 1. Bolničar
 2. Električar
 3. Mehatronik operater
 4. Mizar
 5. Pek kruha in peciva
 6. Slaščičar
 7. Elektrotehnik
 8. Tehnik za strojništvo
 9. Zdravstvena nega

Na podlagi navedenih deficitarnih poklicev omogočamo dveletno vključitev v naslednje izobraževalne programe:

Srednje poklicno izobraževanje

 • Bolničar-negovalec 
 • Elektrikar 
 • Mehatronik-operater 
 • Mizar 
 • Pek 
 • Slaščičar 

Srednje strokovno ali poklicno tehnično izobraževanje (3+2)

 • Elektrotehnik 
 • Strojni tehnik 
 • Zdravstvena nega 

Kaj pomeni prekvalifikacija na isti ali višji ravni?

Poglejte si primere ...
 

A. Prekvalifikacija na isti ravni V

A.1 – Mateja: frizerka > slaščičarka

Zaključila je že triletno poklicno izobraževanje in pridobila izobrazbo za poklic frizerke. Sedaj se želi prekvalificirati in pridobiti izobrazbo za poklic slaščičarke. Na podlagi predhodno zaključene srednje poklicne šole se ji določi obveznosti (predavanja, izpiti), ki jih mora v novem programu še opraviti za pridobitev izobrazbe za opravljanje poklica slaščičarke.

A.2 – Marko: gimnazijski maturant > strojni tehnik

Zaključil je že štiriletno splošno izobraževanje – gimnazijo. Sedaj se želi prekvalificirati in pridobiti izobrazbo za poklic tehnika strojništva. Na podlagi predhodno zaključenega programa gimnazije se mu določi obveznosti (predavanja, izpiti), ki jih mora v novem programu še opraviti za pridobitev izobrazbe za opravljanje poklica strojnega tehnika.
 

B. Prekvalifikacija na višji ravni V

B.1 – Bojan: prodajalec > zdravstveni tehnik

Zaključil je že triletno poklicno izobraževanje in pridobil izobrazbo za poklic prodajalca. Sedaj se želi prekvalificirati in pridobiti izobrazbo na višji ravni, in sicer za poklic zdravstvenega tehnika. Na podlagi predhodno zaključene srednje poklicne šole se mu določi obveznosti (predavanja, izpiti), ki jih mora v novem programu še opraviti za pridobitev izobrazbe za opravljanje poklica zdravstvenega tehnika.

B.2 – Anja: pomočnica v biotehnologiji > bolničarka

Zaključila je že nižje poklicno izobraževanje in pridobila izobrazbo za poklic pomočnice v biotehnologiji. Sedaj se želi prekvalificirati in pridobiti izobrazbo na višji ravni, in sicer za poklic bolničarke. Na podlagi predhodno zaključene nižje poklicne šole se ji določi obveznosti (predavanja, izpiti), ki jih mora v novem programu še opraviti za pridobitev izobrazbe za opravljanje poklica bolničarke.

 


Kdo se lahko vključi v izobraževanje?

Vključite se z našo pomočjo, če ste prijavljeni med brezposelnimi, pri tem pa:

 • nadaljujete programe osnovnih šol oziroma se vanje vključujete ali
 • zaključujete program v srednješolskem izobraževanju. 

Programe izvajajo izobraževalne organizacije, ki so vpisane v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 

Kaj vam povrnemo za udeležbo na izobraževanju?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec (po predloženih dokazilih o obiskovanju programa):

 • Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan vaše dejanske udeležbe na izobraževanju, znašajo 0,16 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja izobraževanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za pogodbe od 18.2.2020. 
 • Dodatek za izobraževanje – znaša 6,00 EUR za vsak dan vaše dejanske udeležbe na izobraževanju.
   

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

 1. Presoja smiselnosti vključitve.
  Pri vključitvi v izobraževanje za deficitarni poklic, ki traja 2 leti, v predhodnem postopku potrebujete tudi mnenje našega svetovalca za poglobljeno karierno svetovanje. V takšno svetovanje vas napoti osebni svetovalec.
 2. Priprava in podpis zaposlitvenega načrta.
 3. Podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Za vključitev v izobraževanje potrebujete tudi obrazec IZO, iz katerega so razvidni podatki o izvedbi programa.

Obrazec dobite pri nas, izpolni in potrdi pa ga šola oziroma izvajalec izobraževanja, v katerega boste vključeni. Izpolnjen in potrjen obrazec IZO in zaposlitveni načrt sta podlaga za pogodbo, ki jo podpišete z nami glede vključitve v izobraževanje. 
 

Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Nazaj na seznam 

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube