Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Formalno izobraževanje

Formalno izobraževanje za OŠ ali SŠ


Odpiranje poti do zaposlitve ali poklica 

Kakšen je namen programa?

Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih za:

 • pridobitev osnovnošolske izobrazbe,
 • zaključne letnike nižjega poklicnega ali srednjega poklicnega, strokovnega ali splošnega izobraževanja ter
 • priprave in opravljanje zaključnega izpita oziroma priprave in opravljanje poklicne ali splošne mature.

Programe izvajajo izobraževalne organizacije, ki so vpisane v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 

Kdo se lahko vključi v izobraževanje?

Vključite se z našo pomočjo, če ste prijavljeni med brezposelnimi, pri tem pa:

 • nadaljujete programe osnovnih šol oziroma se vanje vključujete ali
 • zaključujete program v nižjem poklicnem ali srednješolskem izobraževanju. 
   

Kaj vam povrnemo za udeležbo na izobraževanju?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec (po predloženih dokazilih o obiskovanju programa):

 • Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan vaše dejanske udeležbe na izobraževanju, znašajo 0,16 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja izobraževanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za pogodbe od 18.2.2020. 
 • Dodatek za izobraževanje – znaša 6,00 EUR za vsak dan vaše dejanske udeležbe na izobraževanju.
   

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

 1. Presoja smiselnosti vključitve.
 2. Priprava in podpis zaposlitvenega načrta.
 3. Podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Za vključitev v izobraževanje potrebujete tudi obrazec IZO, iz katerega so razvidni podatki o izvedbi programa.

Obrazec dobite pri nas, izpolni in potrdi pa ga šola oziroma izvajalec izobraževanja, v katerega boste vključeni. Izpolnjen in potrjen obrazec IZO in zaposlitveni načrt sta podlaga za pogodbo, ki jo podpišete z nami glede vključitve v izobraževanje. 
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Nazaj na seznam 

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube