Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delovni preizkus 2020/2021

S praktičnim preizkusom pri delodajalcu do zaposlitve

Delovni preizkus

Program je namenjen tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na vašo starost in trajanje brezposelnosti. 
 

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Preizkusite svoja znanja, veščine, navade in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na delovnem mestu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.
   

Kdo se lahko vključi v delovni preizkus?

Vključite se lahko, če ste pri nas prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na vašo starost in trajanje brezposelnosti.
 

Kako se izvaja program?

Delovni preizkus poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu, ki ne sme biti manjši od 20 ur.

Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi ali osebe z odločbo za delo s krajšim delovnim časom od polnega, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec. Trajanje programa predlaga delodajalec.

Delovni preizkus poteka največ 5 dni na teden, praviloma 8 ur na dan. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih. Če je praznik med tednom, se delovni preizkus v takšnem tednu izvaja največ 4 dni. Če je sobota delovna, mora biti udeleženec prost drug dan v tednu.

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja.

Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo lahko oddajo do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.10.2021, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Delovni preizkus lahko poteka le pri delodajalcih, ki so z nami podpisali pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa. Na podlagi pogodbe jim za vas povrnemo upravičene stroške izvedbe delovnega preizkusa.
 

Kaj vam povrnemo?

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu.
 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe v delovnem preizkusu, znaša 0,16 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja delovnega preizkusa in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za pogodbe od 18.2.2020. 
   

Kako se vključite v program?

Najprej se oglasite pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. predhodni zdravniški pregled, (napoti vas delodajalec)
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program.

Na zdravniški pregled vas napoti delodajalec potem, ko je z nami že podpisal pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa. Za vsak koledarski mesec, v katerem poteka delovni preizkus, vas mora zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, in urediti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
 

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.
 

Javno povabilo Delovni preizkus


Delovni preizkus lahko opravljate pri delodajalcih, ki so bili izbrani na javnem povabilu in so z nami podpisali pogodbo o izvedbi preizkusa. 

V javnem povabilu najdete več informacij:

 • kako se delodajalci prijavijo na povabilo,
 • kakšne so njihove obveznosti in
 • kako se izvaja celoten program.

Za informacije o možnosti vključitve v delovni preizkus se obrnete na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube