Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Spodbujanje ženskega podjetništva 2017

Subvencija za samozaposlitev

Kaj vam omogoča program?

Pridobitev subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in uresničiti vašo poslovno idejo.

Sredstva za subvencije zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izplačamo pa jih na zavodu za zaposlovanje.

Subvencijo lahko pridobite po zaključenem podjetniškem usposabljanju, na katerega smo vas napotili. 

Usposabljanje je potekalo spomladi in jeseni. Organizirala ga je javna agencija SPIRIT Slovenija, financiralo pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vključitev v podjetniško usposabljanje letos (2017) ni več mogoča.

Spodbujanje ženskega podjetništva


Kdo lahko uveljavlja subvencijo?

Subvencijo za samozaposlitev lahko uveljavljate ženske, ki:

 • ste dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. raven izobrazbe ali več),
 • ste bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
 • ste prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
 • imate zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.


Kaj še morate izpolnjevati za pridobite subvencije?

Za pridobitev subvencije morate ustrezati tudi naslednjim pogojem:

 • da se samozaposlite v novoustanovljenem poslovnem subjektu na območju Slovenije, za polni delovni čas (oziroma za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti);
 • da se ne samozaposlite na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeli subvencija);
 • da v zadnjih 5 letih od nas niste prejele subvencije za samozaposlitev;
 • da v zadnjih 3 letih niste bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva;
 • da v zadnjih 12 mesecih niste bile:  

  • samostojne podjetnice posameznice (s. p.),
  • osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost,
  • večinske družbenice gospodarskih družb (z lastniškim deležem 50 % ali več),
  • direktorice oziroma poslovodne osebe (družbenice v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementarke v komanditni družbi, edine ali večinske družbenice družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali ustanoviteljice zavoda).

Za katere oblike samozaposlitve velja subvencija?

Do subvencije za samozaposlitev je upravičen poslovni subjekt, ki ga ustanovite še v času brezposelnosti, če se v njem samozaposlite kot:

 • direktorica in lastnica ali solastnica v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040 in 112),
 • samostojna podjetnica posameznica – s.p. (zavarovalna podlaga 005) ali
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019). 


Roki za pridobitev subvencije:

 • Zaposlitveni načrt za pridobitev subvencije podpišete pri osebnem svetovalcu ali svetovalki po uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju in izdanem certifikatu o uspešnem zaključku. 
 • Poslovni subjekt registrirate po podpisu zaposlitvenega načrta za pridobitev subvencije za samozaposlitev.
 • Popolno vlogo za subvencijo za samozaposlitev oddate najkasneje v 8 dneh po registrirani samozaposlitvi (to je po registraciji samostojne dejavnosti z vpisom v poslovni oziroma drug predpisan register in prijavi v obvezna socialna zavarovanja).
 • Samozaposlitev registrirate najkasneje v 90 dneh po izdaji certifikata o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju.


Izplačilo subvencije:

Subvencijo za samozaposlitev vam izplačamo v enkratnem znesku. Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. 

Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
 • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Poglejte si tudi pripomoček za vnos številke pogodbe v eRačun.


Ne pozabite:

Če prejmete subvencijo za samozaposlitev, morate ohraniti samozaposlitev neprekinjeno najmanj 2 leti (24 mesecev). 


Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Spodbujanje ženskega podjetništva


KDO LAHKO PRIDOBI SUBVENCIJO ZA SAMOZAPOSLITEV?
 

Subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR lahko pridobite, če izpolnjujete vse pogoje.

Med njimi je tudi pogoj, da uspešno zaključite predhodno podjetniško usposabljanje za ženske, na katerega smo vas napotili. 

Za več informacij glede možnosti vključitve v usposabljanje se lahko obrnete na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Delna oprostitev plačila prispevkov


Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) od 1. 7. 2013 uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene.

Poglejte si več o oprostitvi plačila prispevkov, ki je združljiva s subvencijo za samozaposlitev. 


Oprostitev plačila prispevkov

Več kot 200 podjetnic stopilo na samostojno pot


PODJETNOST JE ŽENSKEGA SPOLA


V spletnem katalogu Slovenske podjetnice začetnice se predstavlja 228 novih podjetnic, ki so se v letu 2016 podale na samostojno poslovno pot s pomočjo programa spodbujanja ženskega podjetništva.

Oglejte si njihove poslovne ideje, rešitve in storitve. 

Pobrskate po katalogu, ki ga je izdala javna agencija SPIRIT Slovenija. 


Slovenske podjetnice začetnice

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami SamozaposlovanjeŽensko podjetništvo 2017

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube