Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Spodbude za mlade podjetnike

Podjetništvo mladih

Kaj vam omogoča program?

Pridobitev subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in uresničiti vašo poslovno idejo.

Subvencijo lahko pridobite po uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju, na katerega vas predhodno napotimo z Zavoda, če izpolnjujete še vse druge pogoje.

Usposabljanje v sodelovanju z nami in po izboru ministrstva za delo organizirata:

 • Sun, d. o. o., za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji (kohezijski regiji),
 • Tehnološki park Ljubljana, d. o. o., za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji (kohezijski regiji).

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

V podjetniško usposabljanje bo v letih 2018 in 2019 vključenih najmanj 500 mladih, ki ste mlajši od 29 let in prijavljeni med brezposelnimi.

Glede možnosti in postopka vključitve v usposabljanje se posvetujete z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo.
 

Kako poteka usposabljanje?

1. Sestavljeno je iz modulov, ki se izvajajo v obliki skupinskih srečanj, in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta. Vse skupaj traja 70 do 80 ur oziroma največ 2 meseca. Omogoča vam pridobitev različnih podjetniških znanj in veščin. 

Za uspešen zaključek usposabljanja sta potrebna vsaj 90-odstotna navzočnost in potrjen podjetniški načrt. 

Od septembra 2018 dalje bodo usposabljanja izvedena za osebe s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji na:

 • Območni službi Celje (pričetek 8. 1. 2019),
 • Območni službi Maribor (pričetek 6. 11. 2018 in 4. 12. 2018),
 • Območna služba Murska Sobota (pričetek 17. 12. 2018),
 • Območna služba Novo mesto (pričetek 6. 11. 2018),
 • Območni službi Ptuj (pričetek 8. 10. 2018),

in za osebe iz zahodne Slovenije na:

 • Območni službi Kranj (pričetek 1. 10. 2018 in 5. 11. 2018),
 • Območni službi Ljubljana (pričetek 3. 9. 2018, 4. 9. 2018, 10. 9 .2018, 2. 10. 2018, 3. 10. 2018 in 12. 11. 2018),
 • Območni službi Nova Gorica (pričetek 6. 11. 2018).

V posamezno delavnico vključimo od 15-20 brezposelnih mladih. Beležimo zelo velik interes mladih za vključitev v program, zato so delavnice že skorajda polno zasedene.

Za udeležbo vam izplačamo dodatek za prevoz, ki znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj en kilometer v eno smer).

2. Po uspešno zaključenem usposabljanju vam je na voljo tudi individualno podjetniško svetovanje v prvem letu delovanja novonastalega gospodarskega subjekta, v katerem se zaposlite.


Spodbude za mlade podjetnike
 

Kdo lahko uveljavlja subvencijo?

Subvencijo za samozaposlitev lahko uveljavljate mladi, ki:

 • ste ob samozaposlitvi stari največ 29 let oziroma ob vključitvi v usposabljanje največ 28 let,
 • ste bili pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje prijavljeni med brezposelnimi,
 • imate zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev,
 • ste uspešno zaključili podjetniško usposabljanje, v okviru katerega ste pridobili tudi potrjen podjetniški načrt.


Kaj še morate izpolnjevati za pridobitev subvencije?

Za pridobitev subvencije morate ustrezati tudi naslednjim pogojem:

 • da se samozaposlite v novoustanovljenem gospodarskem subjektu na območju Slovenije, za polni delovni čas (oziroma za krajši delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti);
 • da se ne samozaposlite na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeli subvencija);
 • da v zadnjih 5 letih od nas niste prejeli subvencije za samozaposlitev;
 • da v zadnjih 3 letih niste bili vključeni v program Podjetno v svet podjetništva;
 • da v zadnjih 12 mesecih niste bili:  

  • samostojni podjetniki posamezniki (s. p.),
  • osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost,
  • večinski družbenik gospodarskih družb (z lastniškim deležem 50 % ali več),
  • direktor oziroma poslovodna oseba (družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementar v komanditni družbi, edini ali večinski družbenik družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali ustanovitelj zavoda).

Za katere oblike samozaposlitve velja subvencija?

Do subvencije za samozaposlitev je upravičen gospodarski subjekt, ki ga ustanovite še v času brezposelnosti, če se v njem samozaposlite kot:

 • direktor in lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040),
 • samostojni podjetnik posameznik – s. p. (zavarovalna podlaga 005) ali
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019). 


Roki za pridobitev subvencije:

 • Zaposlitveni načrt za pridobitev subvencije podpišete pri osebnem svetovalcu ali svetovalki po uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju. 
 • Gospodarski subjekt registrirate po podpisu zaposlitvenega načrta za pridobitev subvencije za samozaposlitev. 
 • Samozaposlitev registrirate kot samostojno dejavnost z vpisom v poslovni oziroma drug predpisan register in se prijavite v obvezna socialna zavarovanja.
 • Popolno vlogo za subvencijo za samozaposlitev oddate najkasneje v 30 dneh po potrjenem podjetniškem načrtu. 


Izplačilo subvencije:

Subvencijo za samozaposlitev vam izplačamo v enkratnem znesku. Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. 

Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
 • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Poglejte si tudi pripomoček za vnos številke pogodbe v eRačun.

Poglejte si seznam novonastalih subjektov - prejemnikov subvencije za samozaposlitev, spomladanske skupine udeležencev podjetniškega usposabljanja.


Ne pozabite:

Če prejmete subvencijo za samozaposlitev, morate ohraniti samozaposlitev neprekinjeno najmanj eno leto (12 mesecev). 


Kje dobite več informacij?

Pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Evropski socialni sklad


Sredstva za usposabljanje in subvencije zagotavlja Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izplačamo pa jih na Zavodu RS za zaposlovanje. 

Za vključitve brezposelnih mladih v program je za obdobje 2018–2019 na voljo najmanj 2,5 milijona EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa zagotavlja Republika Slovenija;
 • 60 % sredstev je namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. 

Evropski socialni sklad

Delna oprostitev plačila prispevkov


Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) od 1. 7. 2013 uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene.

Poglejte si več o oprostitvi plačila prispevkov, ki je združljiva s subvencijo za samozaposlitev. 
 


Oprostitev plačila prispevkov

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveProgrami SamozaposlovanjePodjetništvo mladih

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube