Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Evidenca iskalcev zaposlitve


1. V evidenco iskalcev zaposlitve vas uvrstimo, če ste:

 • zaposleni,
 • samozaposleni,
 • gospodinjec,
 • dijak, študent ali
 • drugače delovno neaktivni.
   

2. Ali pričakujete odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti?

Potem se lahko v 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco iskalcev zaposlitve.

V 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja se nujno prijavite pri Zavodu. Uvrstili vas bomo v evidenco brezposelnih, saj je to podlaga za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Vlogo za denarno nadomestilo predložite ob prijavi.
 

Na kratko o rokih za prijavo pri Zavodu:

 • 3 delovne dni po vročitvi odpovedi (za evidenco iskalcev zaposlitve) in 
 • 30 koledarskih dni po prenehanju delovnega razmerja (za evidenco brezposelnih).
   

3. V evidenco iskalcev zaposlitve vas uvrstimo tudi, če ste:

 • tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švicarske konfederacije, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

   stalnega prebivanja v Sloveniji;

  ⇒ začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

   priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

   priznanega statusa osebe z začasno zaščito;
   
 • tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (tudi tujec z modro karto EU);
   
 • tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen – prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).

  Tujci morate navedene pogoje izpolnjevati ves čas vodenja v evidenci iskalcev zaposlitve. 

Omejimo širjenje okužbe


OBRAZCI


Preverite, kako nam posredujete vlogo za:

 • prijavo v evidenco ali
 • uveljavljanje denarnega nadomestila. 

Spremljajte naše ukrepe na enem mestu. 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti


Roki za prijavo pri Zavodu:
 
 • 3 delovne dni po vročitvi odpovedi (za evidenco iskalcev zaposlitve) in 
 • 30 koledarskih dni po prenehanju delovnega razmerja (za evidenco brezposelnih).

Potrebujete pomoč pri prijavi?


Več o Kontaktnem centru

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitvePrijava pri ZavoduEvidenca iskalcev zaposlitve

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube