Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Evidenca brezposelnih


1. V evidenco brezposelnih vas uvrstimo, če ste zmožni za delo, aktivno iščete zaposlitev in ste jo pripravljeni sprejeti ter:

 • niste v delovnem razmerju;
 • niste samozaposleni;
 • niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
 • niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
 • niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmet;
 • niste upokojenec;
 • nimate statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

Izpolnjevanje pogojev za vašo uvrstitev v evidenco brezposelnih preverjamo na podlagi pridobljenih podatkov iz uradnih evidenc drugih institucij. 
 

2. V evidenco brezposelnih vas uvrstimo tudi, če:  

 • imate status dijaka, vajenca, študenta ali  udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, če prejemate denarno nadomestilo, dokler ga prejemate;
   
 • ste državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švicarske konfederacije; 
   
 • ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

  ⇒ stalnega prebivanja v Sloveniji;

  ⇒ začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja; 

  ⇒ priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

  ⇒ priznanega statusa osebe z začasno zaščito;
   
 • ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (tudi tujec z modro karto EU);
   
 • ste tujec, ki v Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjujete pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za brezposelnost v Sloveniji, dokler prejemate to nadomestilo;
   
 • ste tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen – prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).

  Pravico do prostega dostopa na trg dela ohranite tudi v času, ko v Sloveniji prebivate na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.
  ​​​​​​​

3. Kako pridobite potrdilo o prijavi pri Zavodu?

Potrdilo, da ste prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje, lahko naročite na portalu PoiščiDelo.si ali pridobite osebno na uradu za delo.
 

4. Kako si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje?

Ne pozabite si urediti obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Če boste pri zavodu za zaposlovanje uveljavljali pravico do denarnega nadomestila, je postopek urejanja zdravstvenega zavarovanja opisan v rubriki Denarno nadomestilo.  
 

5. Kako se pripravite na prvi svetovalni razgovor?

Po prijavi pri Zavodu se pripravite na prvi razgovor z osebnim svetovalcem. Predlagamo vam, da pri tem uporabite eInformativno gradivo, v katerem so vam na voljo glavne informacije o sodelovanju z Zavodom.

Potrebujete pomoč pri prijavi?


Več o Kontaktnem centru

Denarno nadomestilo za brezposelnost


Če izpolnjujete zakonske pogoje, lahko uveljavite pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost.

Denarno nadomestilo uveljavljate z vlogo, ki jo lahko oddate že ob prijavi v evidenco brezposelnih.

>> Preberite več o denarnem nadomestilu in oddaji vloge.
 


denarno nadomestilo

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitvePrijava pri ZavoduEvidenca brezposelnih

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube