Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Prijava pri Zavodu

Prijava
 

1. Evidenca brezposelnih 

Niste zaposleni, pa bi se želeli čim hitreje zaposliti? Prijavite se v evidenco brezposelnih pri zavodu za zaposlovanje.

Če izpolnjujete zakonske pogoje, uveljavite pravico do denarnega nadomestila.
 

1. V evidenco brezposelnih se lahko prijavite, če ste zmožni za delo, aktivno iščete zaposlitev in ste jo pripravljeni sprejeti ter

 • niste v delovnem razmerju;
 • niste samozaposleni;
 • niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
 • niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;
 • niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmet;
 • niste upokojenec;
 • nimate statusa dijaka, vajenca ali študenta;
 • nimate statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.
   

2. V evidenco brezposelnih se lahko prijavite tudi:  

 • če se izobražujete ob delu, na podlagi katerega ste bili vključeni v zavarovanje za primer brezposelnosti, in se prijavite pri Zavodu zaradi uveljavitve pravice do denarnega nadomestila ter boste aktivno iskali zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja;
   
 • če imate status udeleženca izobraževanja odraslih in ne izpolnjujete pogojev za pridobitev denarnega nadomestila, vendar ste starejši od 26 let;
   
 • če ste državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice; 
 • če ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

  stalnega prebivanja v Sloveniji ali začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

  priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

   priznanega statusa osebe z začasno zaščito,
   
 • če ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (tudi tujec z modro karto EU), 
   
 • če ste tujec, ki v Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjujete pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za brezposelnost v Sloveniji, dokler prejemate to nadomestilo,
   
 • če ste tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen – prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).

  Pravico do prostega dostopa na trg dela ohranite tudi v času, ko v Sloveniji prebivate na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.
   

Kako se prijavite pri Zavodu in kaj pri tem potrebujete?
Preberite si v zloženki Prijava pri Zavodu RS za zaposlovanje ali pa pokličite naš Kontaktni center 080 20 55 (brezplačno).

Katere pravice in obveznosti pridobite kot brezposelna oseba?
Poglejte si v zloženki Katere pravice in obveznosti pridobim kot brezposelna oseba? ali pa pokličite naš Kontaktni center 080 20 55 (brezplačno).


 

2. Evidenca iskalcev zaposlitve

Ne izpolnjujete pogojev za vpis v evidenco brezposelnih in iščete zaposlitev? Pri tem pa potrebujete informacije o trgu dela in zaposlovanju ter pomoč pri iskanju zaposlitve. 

Vam sedanje delovno razmerje še ni prenehalo in želite čim hitreje najti drugo zaposlitev?

Prijavite se v evidenco iskalcev zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje.
 

1. V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite, če ste:

 • zaposleni,
 • samozaposleni,
 • gospodinjec, dijak, študent ali drugače delovno neaktivni

oziroma je vaša zaposlitev ogrožena, ker:

 • vam je delodajalec vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi,
 • vam bo pogodba o zaposlitvi za določen čas prenehala veljati v roku 3 mesecev,
 • je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo vaše delo postalo nepotrebno.
   

2. V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite tudi:

 • če ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora (Islandije, Norveške, Lihtenštajna) ali Švice, in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela na podlagi:

   stalnega prebivanja v Sloveniji ali začasnega prebivanja v Sloveniji zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, prebivanja za tujca slovenskega rodu, prebivanja kot žrtev trgovine z ljudmi ali kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;

   priznane pravice do mednarodne zaščite (prost dostop na slovenski trg dela imajo po zakonu tudi vaši družinski člani, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine);

   priznanega statusa osebe z začasno zaščito;
   
 • če ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (tudi tujec z modro karto EU);
   
 • če ste tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim še na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), do poteka veljavnosti navedenega dovoljenja (75. člen – prehodna določba Zakona o urejanju trga dela: ZUTD).

  Tujci morate navedene pogoje izpolnjevati ves čas vodenja v evidenci iskalcev zaposlitve. 
   

Katere pogoje morate izpolnjevati za prijavo, kako se prijavite in kaj pri tem potrebujete?
Preberite si v zloženki Prijava pri Zavodu RS za zaposlovanje ali pa pokličite Kontaktni center 080 20 55 (brezplačno).

Katere pravice in obveznosti pridobite kot iskalec zaposlitve?
Poglejte si v zloženki Katere pravice in obveznosti pridobim kot iskalec zaposlitve? ali pa pokličite Kontaktni center 080 20 55 (brezplačno).
 

 

3. Kako se lahko prijavim pri Zavodu?

Pri Zavodu za zaposlovanje se lahko prijavite: 

Kje se lahko prijavite?

Prijavite se lahko pri uradu za delo, ki ga sami izberete glede na to, kje boste iskali zaposlitev oziroma glede na bližino vašega bivanja.

Kako pridobite potrdilo o prijavi pri Zavodu?

Potrdilo, da ste prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje, lahko naročite na portalu PoiščiDelo.si ali pridobite osebno na uradu za delo.

Kako si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje?

Ne pozabite si urediti obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Če boste pri Zavodu za zaposlovanje uveljavljali pravico do denarnega nadomestila, je postopek urejanja zdravstvenega zavarovanja opisan v rubriki Denarno nadomestilo.  

Kako se pripravite na prvi svetovalni razgovor?

Po prijavi pri Zavodu se pripravite na prvi razgovor z osebnim svetovalcem. Predlagamo vam, da pri tem uporabite eInformativno gradivo, v katerem so vam na voljo glavne informacije o sodelovanju z Zavodom.
 

 

4. Iščete zaposlitev, vendar se ne želite prijaviti pri Zavodu? 

Ne spreglejte storitev, ki vam jih nudimo: 

Se želite prijaviti pri Zavodu?


Ne čakajte v vrsti.
 

Prijavite se elektronsko na portalu za iskalce zaposlitve PoiščiDelo.si.

Pred prvim svetovalnim razgovorom preglejte eInformativno gradivo.

V njem boste našli glavne informacije o iskanju zaposlitve in sodelovanju z nami.

Potrebujete pomoč pri prijavi?


Več o Kontaktnem centru

Spleti svojo kariero


Virtualna predstavitev ZRSZ
 

Poglejte si vse o možnostih prijave pri Zavodu in uspešnem iskanju zaposlitve ...
 

Imate vprašanje?


Zastavite nam vprašanje, odgovorili vam bomo na vaš elektronski naslov.

Morda smo na vaše vprašanje že odgovarjali. Preverite v rubriki Pogosta vprašanja in odgovori.

Ste ostali brez statusa dijaka ali študenta?


Ste zaključili šolanje, se niste vpisali v nadaljnje izobraževanje, napredovali v višji letnik in ste ostali brez statusa dijaka ali študenta?

1. V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite, če ste:

 • dijak, ki se ne bo vpisal v višji letnik – od 1. septembra,
 • dijak zaključnega letnika – od 1. oktobra,
 • študent, ki se ne bo vpisal v višji letnik – od 1. oktobra,
 • diplomirali – od datuma opravljene diplome,
 • udeleženec izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let – po izteku statusa.

2. V času, ko imate status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, pa se lahko prijavite v evidenco iskalcev zaposlitve.
 

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube