Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Posredovanje zaposlitve

Posredovanje zaposlitve
 

Kaj je posredovanje zaposlitve in kako poteka?

Delodajalci, ki želijo naše sodelovanje pri izbiri kandidatov, v sporočilu o prostem delovnem mestu opredelijo potrebne zahteve za zasedbo delovnega mesta. Glede na opredeljene zahteve izberemo najustreznejše kandidate iz svojih evidenc in jih posredujemo delodajalcu. V skladu z dogovorjenim načinom posredovanja napotimo najustreznejše kandidate oziroma jih obvestimo o prostem delovnem mestu. O posredovanih kandidatih obvestimo delodajalca.

Kandidatov ne posredujemo na prosto delovno mesto brez predhodne preveritve motiviranosti za zaposlitev pri delodajalcu. Preverjanje izvajamo s pomočjo SMS-sporočil, elektronske pošte, telefonskega klica ali pisnega sporočila oziroma vabila na Zavod.
 

Kaj upoštevamo pri posredovanju zaposlitve?

Pri posredovanju zaposlitve upoštevamo zaposlitvene cilje, dogovorjene z osebnim svetovalcem in zapisane v zaposlitvenem načrtu. Zaposlitvene cilje se določi na podlagi izobrazbe, delovnih izkušenj, dodatnih znanj, zmožnosti in interesov ter možnosti na trgu dela. Pri določanju zaposlitvenih ciljev imajo pomembno vlogo kompetence, ki ste si jih pridobili z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.

Pri končni izbiri ustreznih kandidatov za napotitev na prosto delovno mesto ima odločilno vlogo motiviranost za zaposlitev pri delodajalcu.
  

Komu je namenjeno?

Posredovanje zaposlitve na območju Slovenije zagotavljamo prijavljenim brezposelnim in prijavljenim iskalcem zaposlitve.

Posredovanje zaposlitve v državah EU, EGP in Švici pa zagotavljamo tudi drugim iskalcem zaposlitve.
 

Kaj morate storiti, če ste prijavljeni v evidenci brezposelnih?

Če prejmete obvestilo o prostem delovnem mestu, pričakujemo vaš odziv.

Če prejmete napotnico na prosto delovno mesto, pa zahtevamo vaš odziv. Če pri tem razlogi za vašo neodzivnost niso opravičljivi, ima to lahko za posledico prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube