Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Začasno denarno nadomestilo

Uveljavljate lahko začasno denarno nadomestilo plače na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (ZIUPOPDVE), ki je začel veljati 31. 12. 2020.
 

Koliko znaša nadomestilo?

Začasno denarno nadomestilo plače se vam prizna v mesečnem znesku 513,64 EUR brutoV obdobju, za katerega vam je priznano, ste vključeni v obvezna socialna zavarovanja, enako kot prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost. 
 

Kdo je upravičen do začasnega nadomestila?

Začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve se vam prizna od prvega dne nastanka brezposelnosti in največ za čas razglašene epidemije, če izpolnjujete naslednje pogoje.

 • Pogodba  o zaposlitvi vam je prenehala od 18. 10. 2020 ali kasneje, v času trajanja razglašene epidemije COVID-19, iz poslovnega razloga ali zaradi izteka delovnega razmerja za določen čas.
 • Pred 18. 10. 2020 ste bili na podlagi delovnega razmerja vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji.
 • Niste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela. 
 • Prijavljeni ste v evidenci brezposelnih oziroma se prijavljate v omenjeno evidenco hkrati z uveljavljanjem pravice do začasnega denarnega nadomestila. Prijavite se potem, ko niste več v delovnem razmerju. >> Preberite več: Kdo se lahko prijavi v evidenco brezposelnih? 

Tujcu z državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije, se začasno nadomestilo prizna, če se šteje za brezposelno osebo po Zakonu o urejanju trga dela in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost. 
 

Kako uveljavljate začasno nadomestilo?

Začasno denarno nadomestilo uveljavljate z vlogo, ki nam jo predložite najkasneje v 30 dneh po objavi preklica epidemije COVID-19 v Uradnem listu RS. 

Vlogi morate priložiti prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas).

Vlogo s prilogo naslovite na našo območno službo, pri kateri ste prijavljeni ali se želite prijaviti kot brezposelni.

Vlogo za začasno denarno nadomestilo lahko oddate tudi sočasno z vlogo za prijavo v evidenco brezposelnih. >> Preberite več: Kako se prijavite v evidenco brezposelnih?

Začasnega denarnega nadomestila ne morete uveljavljati pred prijavo v evidenco brezposelnih. V omenjeno evidenco se lahko najhitreje prijavite prvi naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja. Pred tem vas ne moremo prijaviti v evidenco brezposelnih, ker ste še zaposleni.

Če nam vlogo za začasno denarno nadomestilo oddate predčasno, še pred uveljavitvijo zakona ali pred prijavo v evidenco brezposelnih, bomo vlogo šteli za predloženo z dnem vaše prijave v evidenco brezposelnih.
 

Vlogo za začasno denarno nadomestilo dobite:

Vlogo za začasno denarno nadomestilo lahko oddate:

 • Po elektronski pošti (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) na naslov glavne pisarne naše Centralne službe: gpzrsz@ess.gov.si.

  ​​​​Obrazec mora biti v celoti izpolnjen, podpisan in poskeniran, skupaj s podpisano in poskenirano prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas).
   
 • Po navadni pošti na naslov območne službe ali v poštni nabiralnik na omenjeni lokaciji.

  Obrazec mora biti v celoti izpolnjen in podpisan, skupaj s podpisano prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas).
   

Odločanje o nadomestilu in vročanje dokumentov

O začasnem denarnem nadomestilu odločamo z izdajo odločbe po Zakonu o splošnem upravnem postopku. 

Odločbo vam vročimo z dostavo v vaš hišni predalčnik (poštni nabiralnik) po zakonu o poštnih storitvah. Vročitev je opravljena 15. dan od dneva odpreme, ki je označen na odločbi.

Če odločbe ne prejmete v svoj hišni predalčnik (poštni nabiralnik) in nam to sporočite v 1 mesecu po odpremi odločbe, je domneva vročitve odpravljena. Takrat vročitev izvedemo po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
 

Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja

Za obdobje prejemanja začasnega denarnega nadomestila vas bomo prijavili v obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer z dnem, ko vam bomo z odločbo priznali pravico do denarnega nadomestila. >> Preverite: Kako si uredite obvezno zdravstveno zavarovanje v obdobju do izdaje odločbe?

Evropski socialni sklad


Začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v obdobju začasnih ukrepov financirata:

 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%),
 • Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Preberite več o kohezijski politiki EU v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Evropski socialni sklad v Sloveniji

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveDenarno nadomestiloZačasno denarno nadomestilo

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube