Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Spodbuda za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila


Dobite več kot le plačilo za opravljeno delo ...

Od kdaj velja spodbuda?

Spodbudo za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila je uvedel spremenjeni in dopolnjeni Zakon o urejanju trga dela (66a. člen; Uradni list RS, 75/2019). Določilo o spodbudi se uporablja od 27. 3. 2020.


Kdo lahko pridobi spodbudo?

Spodbudo za zaposlitev lahko pridobite, če ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost in ste se 27. 3. 2020 ali kasneje zaposlili za polni delovni čas, pri tem pa imate:

 • nedokončano osnovno šolo ali doseženo osnovnošolsko, nižjo poklicno ali srednješolsko izobrazbo ter
 • se ne zaposlite pri istem delodajalcu, ki je bil vaš zadnji pred nastankom brezposelnosti (in tudi ne pri delodajalcu, ki je po zakonu o gospodarskih družbah povezana družba vašega zadnjega delodajalca).

Pomembno!

Do spodbude ste upravičeni tudi, če se s polnim delovnim časom zaposlite pri delodajalcu, ki pri nas uveljavi subvencijo za vašo zaposlitev.  

Spodbude ne morete pridobiti:

 • če ste v programu javnih del sklenili pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem javnih del,
 • če ste v srednješolskem programu pridobili izobrazbo za deficitarne poklice (določene s politiko štipendiranja na podlagi zakona o štipendiranju). 

  Poglejte si seznam deficitarnih poklicev za leto 2021.

  Deficitarni poklici so tisti, pri katerih povpraševanje delodajalcev presega ponudbo iskalcev zaposlitve na trgu dela.

Kolikšna je spodbuda in kako vam jo izplačamo?

 • Spodbuda za zaposlovanje znaša 20 % od vašega mesečnega neto denarnega nadomestila na dan sklenitve delovnega razmerja (pogodbe o zaposlitvi).
 • Spodbuda se zmanjša za 25 % akontacije dohodnine, ki jo plačamo na Zavodu. 
 • Spodbudo prejemate mesečno za pretekli mesec.
 • Če ne gre za poln mesec zaposlitve, ste upravičeni do sorazmernega dela spodbude, in sicer do izteka obdobja, za katero vam je bila priznana pravica do denarnega nadomestila. Kljub navedenemu spodbudo lahko prejemate največ 12 mesecev od sklenitve delovnega razmerja (pogodbe o zaposlitvi).
   

Kako pridobite spodbudo?

Za pridobitev spodbude nam oddate vlogo v 30 dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Obrazec vloge dobite osebno pri uradu za delo ali si ga natisnete z naše spletne strani. V celoti in pravilno ga izpolnite in podpišete. 

Vlogi obvezno priložite podpisano pogodbo o zaposlitvi in vse skupaj oddate tako, da:

 • osebno prinesete na najbližji urad za delo,
 • pošljete po navadni pošti na enega od naših naslovov,
 • skenirano vlogo in prilogo pošljete po elektronski pošti na naslov glavne pisarne (gp) naše območne službe, pri kateri ste bili prijavljeni. 
   

Kaj pa, če se s polnim delovnim časom zaposlite v tujini?

Spodbudo lahko pridobite tudi za zaposlitev v tujini. Vendar potem vlogi za spodbudo obvezno priložite dve prilogi:

 • pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem in
 • pogodbo o zadnji zaposlitvi pred prejemanjem denarnega nadomestila, če je to bilo v tujini. 
   

Kako dolgo prejemate spodbudo?

Spodbudo za zaposlovanje prejemate do izteka obdobja, za katero vam je bila priznana pravica do denarnega nadomestila. Kljub navedenemu spodbudo lahko prejemate največ 12 mesecev od sklenitve delovnega razmerja (pogodbe o zaposlitvi), četudi vam je bila pravica do denarnega nadomestila priznana za daljše obdobje. 

Do spodbude niste več upravičeni, če zamenjate delodajalca ali če se vam skrajša delovni čas.

Spodbudo vam prenehamo izplačevati tudi pri skrajšanju delovnega časa zaradi uveljavljanja pravice do plačila prispevkov iz razloga starševstva.
 

Ali prejemanje spodbude vpliva na vaše pravice pri morebitni vnovični brezposelnosti?

Nima vpliva. Če se znova prijavite v evidenco brezposelnih, lahko spet uveljavljate pravico do denarnega nadomestila.

Skip Navigation LinksDomovIskalci zaposlitveDenarno nadomestiloSpodbuda za zaposlovanje

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube