Skoči do osrednje vsebine

Zelena delovna mesta

Program vam omogoča zaposlitev na zelenem delovnem mestu, če ste prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci za vašo zaposlitev prejemajo mesečno subvencijo, ki se izplačuje eno leto.

Kaj so zelena delovna mesta?

Zaposleni na zelenih delovnih mestih na različne načine prispevajo k trajnostnemu razvoju, ohranjanju narave in okolja oziroma je njihovo delo okoljsko prijazno.

 Na primer:

 • gozdno-lesna veriga, proizvodnja lesnih izdelkov, 
 • trajnostna gradnja in projektiranje,
 • trajnostna mobilnost in promet, zeleni turizem,
 • trajnostno ravnanje z odpadki,
 • okoljsko izobraževanje in raziskovanje,
 • povečanje energetske učinkovitosti, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, učinkovita raba naravnih virov ipd.

Poglejte si seznam izbranih dejavnosti.

Poglejte si seznam izbranih poklicev​​​​​​​ na zelenih delovnih mestih.
 

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev na zelenem delovnem mestu se lahko vključite brezposelni, ki ste prijavljeni v naši evidenci (ne glede na trajanje brezposelnosti).

Prednost pri vključevanju imate tisti, ki:

 • v zadnjih 2 letih še niste bili vključeni v noben program,
 • ste dlje časa prijavljeni med brezposelnimi ali
 • imate podzastopani spol v dejavnosti, v kateri je neravnovesje med spoloma.

Kako se vključite?

O možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem pri uradu za delo. Vključitev poteka po predpisanem postopku vključevanja v programe.

Izkaznica programa

Kdo se lahko vključi?

Prijavljeni brezposelni v naši evidenci.

Trajanje zaposlitve

Redna zaposlitev za nedoločen čas.

Kaj pridobite?

Trajno obliko zaposlitve na delovnem mestu, ki se uvršča med zelena. Mesečno plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja. Praktično znanje in delovne izkušnje, ki vam odpirajo nove karierne možnosti.

Subvencija delodajalcu

Mesečna subvencija po 680 EUR za polni delovni čas. Delodajalci jo lahko prejemajo največ 12 mesecev.

Odgovori na vprašanja o spodbudi za zaposlitev

 • Redno zaposlitev za nedoločen čas.
   
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
   
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
   

V zaposlitev s pomočjo subvencije se ne morete vključiti, če:

 • ste imeli v zadnjih 12 mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razen pogodbe o zaposlitvi zaradi izvajanja javnih del,
   
 • bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj ali ga osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
   

1. Na podlagi javnega povabila, na katerega delodajalec odda ponudbo. V njej opiše prosto delovno mesto in pogoje za njegovo zasedbo. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do končnega roka za predložitev ponudb.

2. V skladu z našo napotitvijo se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto. 

3. Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.

4. Pri osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. 

5. Z delodajalcem sklenete delovno razmerje za nedoločen čas na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.

6. Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se zaposlite invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravljate delo le krajši delovni čas.

7. Delodajalec vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme 12 mesečnih subvencij po:

 • 680 EUR na mesec za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) ali
   
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če se zaposlite kot invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas (vendar ne manj kot 20 ur na teden).
   

Novice in dobre prakse

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE