Skoči do osrednje vsebine

Priložnost zame

Program vam omogoča subvencionirano zaposlitev, če ste dve leti ali več brez prekinitve prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj eno leto ali za nedoločen čas. Delodajalci za vašo zaposlitev prejemajo mesečno subvencijo, ki se izplačuje eno leto.

Kaj je dodana vrednost subvencionirane zaposlitve?

 • Prve štiri mesece vam je na voljo izkušen mentor. Pomaga vam pri uvajanju v samostojno delo na konkretnem delovnem mestu.
   
 • Nova znanja in spretnosti pridobivate tudi z izobraževanjem ali usposabljanjem v skupnem trajanju vsaj 20 pedagoških ur. 
   
 • Zaželena so izobraževanja in usposabljanja s področij trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, pravic in obveznosti v delovnem razmerju, digitalnih kompetenc ter drugih vsebin, potrebnih za uspešno opravljanje dela.

Kdo se lahko vključi?

V zaposlitev se lahko vključite dolgotrajno brezposelni, ki ste dve leti ali več brez prekinitve prijavljeni v evidenci brezposelnih.

V okviru navedene ciljne skupine imate prednost pri vključevanju tisti, ki:

 • ste starejši od 50 let ali
 • prejemate denarno socialno pomoč pri centru za socialno delo.

Kako se vključite?

O možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem pri uradu za delo. Vključitev poteka po predpisanem postopku vključevanja v programe.

Izkaznica programa

Kdo se lahko vključi?

Dolgotrajno brezposelni, prijavljeni v naši evidenci dve leti ali več brez prekinitve.

Trajanje zaposlitve

Redna zaposlitev za najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas.

Kaj pridobite?

 • Redno zaposlitev, skupaj mentorstvom in delovnimi izkušnjami. 
 • Mesečno plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.
 • Usposabljanje in izobraževanje za boljše zaposlitvene možnosti.

Subvencija delodajalcu

Mesečna subvencija 700 EUR za polni delovni čas. Delodajalci jo lahko prejemajo največ 12 mesecev.

Odgovori na vprašanja o spodbudi za zaposlitev

 • Redno zaposlitev za najmanj eno leto ali za nedoločen čas.
   
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj ob pomoči mentorja.
   
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
 • Izobraževanje in usposabljanje za uspešno opravljanje dela in boljše zaposlitvene možnosti. 
   

V zaposlitev s pomočjo subvencije se ne morete vključiti, če bi se samozaposlili pri poslovnem subjektu, v katerem ste lastnik ali solastnik ali ustanovitelj ali ga osebno vodite ali imate v njem status prokurista.
 

1. Na podlagi javnega povabila, na katerega delodajalec odda ponudbo. V njej opiše prosto delovno mesto in pogoje za njegovo zasedbo. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do končnega roka za predložitev ponudb.

2. V skladu z našo napotitvijo se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.

3. Postopek vključitve v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.

4. Pri osebnem svetovalcu podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program. Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev.

5. Z delodajalcem sklenete delovno razmerje za določen čas najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.

6. Delodajalec vas mora zaposliti za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se zaposlite osebe v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

7. Delodajalec vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

8. V prvih štirih mesecih zaposlitve vam mora delodajalec zagotoviti izkušenega mentorja pri uvajanju v samostojno delo. V istem obdobju opravite tudi izobraževanje in usposabljanje v skupnem trajanju vsaj 20 pedagoških ur.
 

Delodajalec za vašo zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejme 12 mesečnih subvencij po 700 EUR na mesec.

Sorazmerno nižjo subvencijo izplačamo za zaposlitev s krajšim delovnim časom (vendar ne manj kot 20 ur na teden) v skladu z odločbo pristojnega organa.

Izplačevanje subvencije poteka največ 12 mesecev.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev brez prekinitve ali za nedoločen čas. Delodajalec mora ohraniti vašo zaposlitev najmanj eno leto. 
 

Novice in dobre prakse

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE