Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Raziskava o integraciji delavcev EU v Sloveniji

Delodajalci v Sloveniji se že soočajo s pomanjkanjem delovne sile in morajo delavce iskati tudi izven slovenskih meja. Glede na napovedane trende bo omenjena potreba v prihodnje še toliko večja.

Zato med naše ključne izzive na tem področju sodijo sprejetje strategije za celostno integracijo vseh tujcev in njihovih družinskih članov v slovensko družbo, tesnejše povezovanje vseh pristojnih organizacij, spodbude delodajalcem za integracijo tujih delavcev, sistemska ureditev integracijskih programov za vse tujce in zagotavljanje vseh potrebnih informacij v tujem jeziku. 

Tako je pokazala letošnjega oktobra zaključena raziskava, ki jo je opravil Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, pod okriljem projekta Eures, ki ga izvajamo na Zavodu RS za zaposlovanje s sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada.  

Evropska unija zasleduje cilj doslednejšega uresničevanja pravic delavcev in njihove lažje integracije v državah članicah EU. Sedanje politike, povezane z integracijo na trg dela, temeljijo predvsem na pomanjkanju delovne sile in potrebi po vključevanju novopriseljenih migrantov. Njihov priliv je spodbudil države, da posodobijo svoje politike ali razvijejo nove. Večina jih ima vsaj v določeni meri oblikovane politike integracije na trg dela, pri čemer naslavljajo različne skupine priseljencev. Primerjalna analiza v raziskavi obravnava integracijske strategije in programe v petih državah članicah EU (Nemčija, Danska, Švedska, Finska in Irska). 

Namen Raziskave o potrebah na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji je bil predvsem analizirati sedanje stanje pri vključevanju v slovensko družbeno in delovno okolje ter s konkretnimi predlogi prispevati k razvoju in izvajanju integracijskih programov in drugih pomoči pri integraciji delavcev iz EU.

Tujce v Sloveniji delimo v dve večji skupini, ki se razlikujeta glede na način in pogoje vstopa v državo: državljane držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter državljane tretjih držav oziroma nečlanic EU/EGP.

Integracijo državljanov EU je treba okrepiti predvsem z vidika znanja slovenskega jezika in zagotavljanja nekaterih ukrepov za njihovo lažjo samovključitev.

Kot poudarjajo raziskovalne in nevladne organizacije, je dostop do uvodnih programov integracije (kot na primer spoznavanje družbe, kulture, navad, jezikovni tečaji, podpora pri iskanju nastanitve in zaposlitve) bistvenega pomena za vse priseljence, za njihovo uspešno delo in življenje v Sloveniji. Le tako je možno preprečiti negativne posledice, ki jih prinaša izključenost priseljencev in njihova kasnejša težja integracija. Sedanja zakonodaja namreč omogoča dostop do uvodnih programov le delavcem iz tretjih držav, kar kaže tudi na popolno odsotnost integracijskih programov za delavce EU na sistemski ravni.

Delavci iz držav EU imajo zaradi svojega neznanja slovenskega jezika lahko težave v vsakdanjem življenju, kjer se kot posebej problematično izpostavlja urejanje dokumentacije v zvezi z življenjem in delom v Sloveniji. Hkrati prepoznavajo, da imajo zaradi evropskega državljanstva poenostavljene postopke glede dela in bivanja v Sloveniji v primerjavi z delavci iz držav izven EU. Za lažjo vključitev v delo in slovensko družbo bi bilo po mnenju večine intervjuvanih delavcev iz drugih držav EU najbolj smiselno sistematizirano in prilagojeno učenje slovenščine. 

Iz raziskave izhaja, da delodajalci, ki zaposlujejo tuje delavce, večinoma nimajo posebnih integracijskih programov, izvajajo pa posamezne, individualno usmerjene ukrepe, za katere se odločijo na podlagi potreb pri posameznem tujem delavcu. Kot še poudarjajo delodajalci v raziskavi, ni razlik pri vključevanju tujcev v delovni proces med državljani EU in državljani tretjih držav, so pa razlike na zakonodajni ravni pri postopkih zaposlovanja. 


►► Poglejte si celotno raziskavo.

►► Več informacij:

Raziskava Eures, potrebe delavcev EU v Sloveniji

Skip Navigation LinksDomovEURESSlovenski EURESDogodki EURESRaziskava o integraciji delavcev EU v Sloveniji

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube