Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Ovire pri koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU na področju denarnih nadomestil

Konec oktobra zaključena raziskava je bila usmerjena v ugotavljanje pravnih in administrativnih ovir pri koordinaciji sistemov socialne varnosti med državami članicami EU in v pripravo predlogov možnih rešitev za njihovo odpravo. Vse to z namenom spodbujanja enake obravnave delavcev EU.

Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo narašča število obmejnih delavcev, ki iščejo priložnosti za delo v drugi državi članici EU. Prost pretok ponuja državljanom EU večje možnosti za delo in zaposlitev na evropskem trgu dela, dopolnjuje pa ga sistem koordinacije socialne varnosti, ki omogoča ohranitev oziroma prenos nekaterih pravic v okviru meja Evropske unije. Vendar prepletanje pravnih sistemov različnih držav članic EU lahko v praksi privede do nekaterih ovir. 

Raziskava se je osredotočila:

  • na položaj obmejnih delavcev, ki delajo v eni državi članici EU in prebivajo v drugi, v katero se vračajo dnevno ali vsaj enkrat na teden, kot tudi
  • na položaj nekaterih drugih ekonomsko aktivnih mobilnih oseb, na primer delavcev migrantov in samozaposlenih, ki svoje aktivnosti izvajajo čezmejno.

Namen raziskave je bil:

  • pregledati sedanje stanje in izdelati primerjalno analizo sistemov koordinacije socialne varnosti z vidika denarnega nadomestila za brezposelnost med Slovenijo in državami članicami EU, s katerimi ima Slovenija največ postopkov z navedenega področja (Avstrija in Italija),
  • ugotoviti pravne, praktične in administrativne ovire v konkretnih postopkih, 
  • prispevati k prepoznavanju teh ovir in predlagati rešitve za njihovo odpravo,
  • omogočiti boljše izvajanje koordinacije sistemov socialne varnosti pri denarnih nadomestilih za brezposelnost na mednarodnem nivoju in tako spodbuditi enako obravnavo delavcev EU (v smislu Direktive 2014/54/EU).

V zaključku raziskave sta bili izpostavljeni:

  • potreba po sodelovanju med pristojnimi nosilci v državah članicah EU na področju denarnih nadomestil za brezposelnost ter
  • pomembnost delovanja Evropskega organa za delo.

Ugotovljeno je bilo, da so nekatere ovire sistemske in bi jih bilo treba urediti na evropski ravni, s spremembo oziroma dopolnitvijo Uredbe 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.    

Raziskavo, ki je bila zaključena 30. 10. 2020, je v celoti izvedla Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, pod okriljem projekta Eures, ki ga izvajamo na Zavodu RS za zaposlovanje s sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada.
 

► Poglejte si celotno raziskavo.

► Več informacij: Kontaktna točka za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev EU.

Raziskava Eures 2020, Ovire pri koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU na področju denarnih nadomestil

Skip Navigation LinksDomovEURESSlovenski EURESDogodki EURESOvire pri koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU na področju denarnih nadomestil

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube