Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javno povabilo za nove člane in partnerje mreže EURES

Organizacije, ki želite postati člani ali partnerji mreže EURES (EUropean Employment Services), vabimo, da si pogledate pogoje za sodelovanje in prijavni obrazec. Vlogo lahko predložite do 30. januarja 2020.

Kdo se lahko prijavi?

Na javno povabilo se lahko prijavite organizacije zasebnega ali javnega prava, ki:

  • imate sedež, poslovno enoto ali podružnico za opravljanje potrebne dejavnosti vpisano v Poslovni register Slovenije oziroma Sodni register Slovenije in
  • na dan predložitve vloge za članstvo oziroma partnerstvo zakonito opravljate storitve ali dejavnosti najmanj dve leti.
     

Pogoji za prijavo:

Organizacije, ki vložite vlogo za prijavo, se lahko prijavite kot član mreže EURES.

To pomeni, da:

  • imate pridobljeno koncesijo za opravljanje storitev vseživljenjske karierne orientacije in/ali za posredovanje zaposlitve oziroma imate dovoljenje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku;
  • prispevate v bazo prostih delovnih mest in življenjepisov ter zagotavljate podporne storitve za mobilne delavce in delodajalce, v skladu z Uredbo EURES 2016/589.

Če ne izpolnjujete pogojev za članstvo in izpolnjujete le enega od zgoraj navedenih pogojev za prijavo, se lahko prijavite kot partner mreže EURES.
 

Do kdaj se prijavite?

Rok za oddajo vloge s prilogami je 30.1.2020.
 

Javno povabilo:

Preverite podrobnejše pogoje in postopek za sprejem novih članov in partnerjev v nacionalno mrežo EURES. Poglejte vse potrebno za pripravo prijavnega obrazca in prilog. 

Javno povabilo za člane in partnerje Eures

Vloga za sprejem v mrežo Eures

Plan aktivnosti za člane in partnerje Eures

Sistem sprejema članov in partnerjev v nacionalni Eures


Dodatne informacije:

Na voljo so vam na elektronskem naslovu: pravneinfo.eudelavci@ess.gov.si.  
 

Javno povabilo za člane in partnerje Eures 2019

 

Skip Navigation LinksDomovEURESSlovenski EURESDogodki EURESJavno povabilo za nove člane in partnerje mreže EURES

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube