Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlitev in delo v Evropi

Vsak dan premagujemo ovire številnih slovenskih iskalcev zaposlitve in pomagamo uresničevati načela svobodnega gibanja v drugih evropskih državah zaradi dela in zaposlitve. Navajamo nekaj skupnih načel in praktičnih napotkov za uspešnejši nastop na razširjenem trgu dela.

Kontaktna točkaKontaktna točka za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev EU in EGP

V kontaktni točki za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru lahko dobite pravne informacije glede prostega gibanja delavcev in njihovih družinskih članov.

Kontaktna točka deluje v okviru mreže EURES pri našem zavodu za zaposlovanje.
 

Prost pretok

Prosti pretok delavcev za evropske državljane, torej tudi Slovence, pomeni, da so pri zaposlovanju oziroma iskanju zaposlitve v drugi državi članici enakopravni z domačimi delavci. Enake pravice uživajo tudi družinski člani evropskih državljanov. Pogodba o ustanovitvi EU vsebuje eno najbolj cenjenih načel – prosto gibanje delavcev, ki v praksi pomeni, da ima vsak evropski državljan pravico prosto bivati, iskati zaposlitev, delati in se upokojiti v katerikoli drugi državi članici. 

Prosti pretok delavcev je ena od štirih svoboščin evropskih državljanov. To pomeni, da imate pravico do gibanja in stalnega prebivališča, pravico do vstopa in stalnega prebivališča vaših družinskih članov ter pravico do dela v drugi državi članici.

Državljanom ene države Evropskega gospodarskega prostora omogoča načelo prostega pretoka delo v drugi državi pod enakimi pogoji kakor njenim državljanom.

Slovenski iskalci zaposlitve imate prost dostop na trg dela držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. 
 

Načelo nediskriminacije

Možnost prostega bivanja in zaposlitve v drugi državi članici je bistveni del vaših državljanskih pravic. Načeloma nima nobena država članica pravice, da državljanom druge članice odreče dostop do svojega trga delovne sile na podlagi njihovega državljanstva.

Državljani morate biti tudi enako obravnavani, ko kandidirate za zaposlitev v drugi državi članici. Tudi čezmejni delavci morate biti obravnavani enako kot zaposleni, ki so državljani države zaposlitve. 
 

Pravice družinskih članov

Družinski člani delavcev, ki prihajate iz druge države članice, imate enake pravice do izobraževanja in socialne varnosti kot državljani države gostiteljice. 
 

Usklajevanje sistemov socialne varnosti 

Vsaka država svobodno odloča o tem, kdo se lahko zavaruje po njeni zakonodaji, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji. Evropska unija določa skupne predpise, po katerih so vaše socialne pravice zaščitene v Evropi (v državah članicah EU, EGP in Švici). Pri tem sledi načelom uporabe zakonodaje ene države, enakega obravnavanja, seštevanja zavarovalnih obdobij, prenosljivosti pravic (npr. prenos denarnega nadomestila) in izračuna nadomestil.

Pravnoformalna podlaga za ohranjanje pravic med državami članicami EU sta novi posodobljeni uredbi (Uredba 883/2004 in Uredba 987/2009), ki sta se začeli uporabljati s 1. majem 2010 in sta nasledili Uredbo 1408/71.

Posodobljeni uredbi prinašata tudi nove obrazce. To so prenosljivi dokumenti, ki nadomeščajo prejšnje eObrazce. Za brezposelnost se uporabljajo prenosljivi dokumenti U (prej obrazci E300).

Države članice si prizadevajo tudi za uskladitev sistemov socialne varnosti, kar je nujno dopolnilo k pravici prostega pretoka. Vendar še vedno obstajajo nekatere pomembne razlike v sistemih socialne varnosti držav članic. 

Pravila usklajevanja socialne varnosti določajo, da se pri sočasnih zaposlitvah ali samozaposlitvah v dveh ali več državah članicah EU vključite v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU. To pomeni, da je potrebno vložiti prijave v obvezno socialno zavarovanje in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi članici, ki jo koordinacijska pravila osnovne uredbe določajo kot pristojno.
 

Priznavanje izobrazbe in poklicnih kvalifikacij

Pred odhodom v tujino se pozanimajte, kakšni so v državi gostiteljici pogoji za priznavanje vaših poklicnih kvalifikacij. V vsaki državi članici namreč obstajajo tudi regulirani poklici, za opravljanje katerih veljajo posebni pogoji. Taki poklici so na primer: računovodja, učitelj, inženirji, zdravnik, veterinar, farmacevt, arhitekt, medicinska sestra, negovalec in drugi.

Še posebej opozarjamo na raznoliko nacionalno zakonodajo, ki ureja pogoje za opravljanje samostojne obrtne ali druge regulirane dejavnosti in storitev.
 


Publikacije in povezave:

Vabimo vas na delavnico EURES!


Pridobite informacije: Kaj moram vedeti pri odhodu v tujino zaradi zaposlitve?

Obiščite delavnico, ki je za vas brezplačna. Poteka na območnih službah Zavoda in traja približno 90 minut.

Na koledarju dogodkov si oglejte aktualne delavnice in se prijavite.

Vloge za izdajo obrazcev U


Vloga za U1 – Obrazec U1 izda Zavod RS za zaposlovanje in z njim potrjuje obdobja zavarovanja oziroma zaposlitve, dopolnjene v Republiki Sloveniji.

Vloga za U1 – Obrazec U1 izda pristojni nosilec za zaposlovanje v državi, članici EU/EGP, kjer ste bili zaposleni in z njim potrjuje obdobja zavarovanja oziroma zaposlitve, dopolnjene v tej državi.

Vloga za U2 – Obrazec U2 se izdaja brezposelnim osebam, ki so upravičene do nadomestila za brezposelnost v Sloveniji in grejo v drugo državo članico EU/EGP z namenom iskanja zaposlitve za izvoz nadomestila za brezposlenost.

Brexit


Združeno kraljestvo je 31. 1. 2020 izstopilo iz Evropske Unije, s 1. 1. 2021 pa se zaključuje tudi prehodno obdobje po izstopu, med katerim je bilo še naprej omogočeno prosto gibanje delavcev med Združenim kraljestvom in EU.

Na podlagi sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom se tako s 1. 1. 2020 prekine tudi pravica do prostega gibanja delavcev med Združenim kraljestvom in državami članicami. Gibanje med državami članicami EU in Združenim kraljestvom bo po 1. 1. 2021 podvrženo obstoječi zakonodaji o priseljevanju EU in Združenega kraljestva, ki velja za vse državljane tretjih držav.
 

Skip Navigation LinksDomovEURESIskalci zaposlitveZaposlitev in delo v Evropi

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube