Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Vrnitev po zaposlitvi v tujini

Vrnitev domov še vedno spremljajo nekateri administrativni postopki. Olajšajte si svojo odločitev z upoštevanjem naših napotkov.

 • Ohranite redne stike z mrežo ljudi v matični državi in/ali v vaši stroki.
 • Začnite iskati delo dovolj zgodaj pred vrnitvijo s spremljanjem spletne strani z objavami prostih delovnih mest Zavoda RS za zaposlovanje, agencij za zaposlovanje in slovenskih medijev.
 • Registrirajte se na spletne portale za iskanje zaposlitve in izpolnite spletne vprašalnike za vpis v bazo iskalcev zaposlitve pri Zavodu ali agencijah za zaposlovanje in se pridružite spletnim socialnim omrežjem na EURES (kot na primer: Facebooku in Twitterju).
 • Izdelajte življenjepis, s katerim ustrezno predstavite pridobljene delovne izkušnje v tujini. 
 • Poskrbite za pisne reference delodajalcev in dokazila o zaključenem izobraževanju v tujini. 
 • Za regulirane poklice in na zahtevo bodočega delodajalca na osnovi uradnih prevodov dokazil pričnite postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij ali vrednotenje v tujini pridobljene izobrazbe.
   

Pravice iz socialnega zavarovanja

Dovolj zgodaj pred odhodom iz države proučite postopke in roke za uveljavitev vaših pravic iz socialnega zavarovanja (zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za brezposelnost) v matični državi. Pridobite si evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma potrdilo o zdravstvenem zavarovanju zase in za družinske člane pri pristojni ustanovi zdravstvenega zavarovanja.

 • Po prenehanju zaposlitve se prijavite pri tujem uradu za zaposlovanje  in pravočasno uveljavite pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Pri pristojnem uradu za delo oddajte vlogo za izdajo obrazca  U1 (prejšnji obrazec E-301), s katero pridobite podatke o celotnih obdobjih zavarovanja v državi.
 • Če imate stalno prebivališče v Sloveniji, lahko nadomestilo za brezposelnost uveljavljate v državi zadnje zaposlitve ali v Sloveniji. Po prenehanju zaposlitve se v Sloveniji v 30 dneh prijavite pri zavodu za zaposlovanje oziroma uradu za delo in uveljavite svoje pravice iz zavarovanja za brezposelnost. Ob prijavi priložite obrazec U1, ki dokazuje obdobja zavarovanja za primer brezposelnosti v drugi državi članici. Vlogi za denarno nadomestilo priložite dokumentacijo o razlogu prenehanja zaposlitve.
 • Poglejte si postopek prenosa pravic iz socialnega zavarovanja v matično državo. Z oddajo vloge na obrazcu U2 (prejšnji obrazec E-303)  uveljavite možnost prenosa pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost za 3 oziroma največ 6 mesecev. Pri uveljavljanju pravic na osnovi preteklih zavarovanj v drugi državi pristojne ustanove na vašo zahtevo pridobijo podatke z izmenjavo podatkov, potrebnih za odmero posameznih pravic. Ob izvozu pravice do denarnega nadomestila v tujino bodite pozorni na sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje.
 • Obmejni delavci z dnevno ali tedensko migracijo v (sosednjo) državo članico uveljavljate nadomestilo v državi stalnega prebivališča.
 • Skrbno shranite dokazila o izplačanih plačah, zavarovanjih in plačanih davkih.
 • Pred odhodom ne pozabite pri pristojnih ustanovah odjaviti naslov prebivališča, poravnati davčne obveznosti ter obveznosti iz naročniških razmerij. 

Če potrebujete več informacij, poiščite svetovalca EURES.
 


Kontaktna točkaKontaktna točka za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev EU in EGP

V kontaktni točki za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru lahko dobite pravne informacije glede prostega gibanja delavcev in njihovih družinskih članov.

Kontaktna točka deluje v okviru mreže EURES pri našem zavodu za zaposlovanje.

Brexit


Od 1. 2. 2020 Združeno kraljestvo ni več članica Evropske unije.

Na podlagi sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom je prosto gibanje delavcev med Združenim kraljestvom in državami članicami, skupaj z zagotavljanjem storitev EURES, še najprej mogoče v prehodnem obdobju, ki za zdaj traja do 31. 12. 2020.

Kako hitreje do denarnega nadomestila?


Ste bili zaposleni v državi članici EU in vlagate zahtevek za denarno nadomestilo pri slovenskem Zavodu?

Poglejte si, kaj lahko storite, da boste hitreje uveljavili pravico do denarnega nadomestila.

Vloge za izdajo obrazcev U:


 • Vloga za U1 – Obrazec U1, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje in z njim potrjuje obdobja zavarovanja oziroma zaposlitve, dopolnjene v Republiki Sloveniji.
 • Vlogo za U1 – Obrazec U1, ki ga izda pristojni nosilec za zaposlovanje v državi članici EU ali Evropskega gospodarskega prostora, kjer ste bili zaposleni. Z njim potrjuje obdobja zavarovanja oziroma zaposlitve, dopolnjene v tej državi.
 • Vloga za U2 – Obrazec U2 se izdaja brezposelnim, ki so upravičeni do nadomestila za brezposelnost v Sloveniji in gredo v drugo državo članico EU ali Evropskega gospodarskega prostora z namenom iskanja zaposlitve, za izvoz nadomestila za brezposelnost.

Vrnitev v Slovenijo po zaposlitvi ali izobraževanju v Evropi

Skip Navigation LinksDomovEURESIskalci zaposlitveVrnitev po zaposlitvi v tujini

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube