Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja

Kje plačujem davke, če sem zaposlen v tujini?

Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki so jih dosegli v in izven Slovenije. Nerezidenti v Sloveniji plačujejo dohodnino od dohodkov, ki so nastali v Sloveniji, ter od premoženja, ki se nahaja v Sloveniji.

V izogib dvojne obdavčitve fizičnih oseb je zelo pomembna uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja. S sklepanjem mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, se predvsem omogoča odprava mednarodnega dvojnega obdavčenja istega dohodka in premoženja, preprečuje davčne utaje in davčna diskriminacija ter omogoča reševanje davčnih sporov.

Pri obdavčitvi slovenskega rezidenta, ki je dosegel dohodke iz zaposlitve v tujini je glede določitve pravice do obdavčitve pomembno, kje se zaposlitev dejansko izvaja:

 • če se zaposlitev izvaja v državi vira (tuja država), so takšni dohodki praviloma že obdavčeni v tujini – na viru, zato se v Sloveniji uporabi ustrezna metoda odprave dvojne obdavčitve, ki je določena s posamezno mednarodno pogodbo,
 • če pa se zaposlitev izvaja v Sloveniji, ima Slovenija kot država rezidentstva izključno pravico do obdavčitve takšnega dohodka, zato se dohodek vključi v davčno osnovo v Sloveniji, brez upoštevanja v tujini plačanega davka (in brez upoštevanja metode za odpravo dvojne obdavčitve).

Več informacij o mednarodnem obdavčevanju dobite pri Finančni upravi RS .

Kako je s priznavanjem izobrazbe in kvalifikacij v drugih državah članicah EU/EGP?

Prost pretok oseb vključuje poleg prostega gibanja delavcev, koordinacije sistemov socialnih varnosti in državljanskih pravic tudi vzajemno priznavanje kvalifikacij. Kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je v Sloveniji Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Oglejte si tudi seznam kontaktnih točk v drugih državah članicah  ter spletno stran Evropske komisije.

Glede priznavanja in vrednotenja izobrazbe pridobljene v tujini za primer zaposlitve ali nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji obiščete spletne strani mreže ENIC/ NARIC (European Network of Information Centres) / (National Academic Recognition Information Centres), ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer boste našli vse potrebne informacije o priznavanju spričeval ali diplom ter kontaktne centre v tujini.

Kaj pomeni koordinacija socialne varnosti?

Vsaka država svobodno odloča o tem, kdo se lahko zavaruje po njeni zakonodaji, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji. Evropska unija določa skupne predpise, po katerih so vaše socialne pravice zaščitene v Evropi (v državah članicah EU, EGP in Švica). Pri tem sledi načelom: uporaba zakonodaje ene države,
načelo enakega obravnavanja (nediskriminacije), načelo seštevanja zavarovalnih obdobij, načelo prenosljivosti pravic (npr izvoz denarnega nadomestila), izračuna nadomestil.

Pravno-formalna podlaga za ohranjanje pravic med državami članicami EU sta novi posodobljeni Uredbi (Uredba 883/2004 in Uredba 987/2009), ki sta se začeli uporabljati s 1. majem 2010 in sta nasledili Uredbo 1408/71. Posodobljeni uredbi prinašata tudi nove obrazce. To so Prenosljivi dokumenti, ki nadomeščajo prejšnje E obrazce. Za primer brezposelnosti se uporabljajo prenosljivi dokumenti U (prej obrazci E300).
 

Kako naj iščem delo v tujini?

Na portalu EURES, je v rubriki »Iskalci zaposlitve«, dostopen seznam prostih delovnih mest, ki jih lahko pregledujete glede na želen poklic in državo, kjer bi se želeli zaposliti.

Lahko obiščete tudi EURES seminar , ki ga izvajajo svetovalci EURES po vsej Sloveniji.

Na Območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje se lahko naročite na razgovor pri svetovalcu EURES . Nudijo vam informacije o življenju in delu v evropskih državah, pregledajo vaš življenjepis in vam pomagajo pri iskanju zaposlitvenih oglasov. Svetovalci EURES nudijo informacije iskalcem zaposlitve, delodajalcem in širši javnosti.

Stopite v kontakt s svetovalcem EURES iz države, kjer iščete zaposlitev. Svetoval vam bo o možnostih zaposlovanja v svoji državi.

 

Katere informacije lahko najdem na Evropskem zaposlitvenem portalu?

Na portalu EURES lahko pregledujete prosta delovna mesta s kontaktnimi podatki delodajalcev in kratkim opisom posameznega delovnega mesta, vpišete lahko vaš življenjepis ter preverite delovne in življenjske pogoje v državah članicah EU/EGP in Švici.

Poleg tega najdete na portalu tudi informacije o možnostih izobraževanja v tujini ter kontaktne podatke svetovalcev EURES iz drugih držav.

Veliko informacij je dostopnih tudi v slovenskem jeziku.  

Ali lahko nadomestilo za brezposelnost priznano v Sloveniji prenesem v tujino?

Seveda, vendar pod določenimi pogoji ter za omejen čas.

Zavod za zaposlovanje vam izda obrazec Prenosljivi dokument U2 (oziroma E-303 za Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico do uvedbe uporabe posodobljenih obrazcev), če ste brezposelni in ste prejemnik denarnega nadomestila ter nameravate v drugi državi aktivno iskati zaposlitev.

Če želite izvoziti vašo pravico do denarnega nadomestila, morate biti prijavljeni na zavodu vsaj štiri tedne do dneva odhoda v tujino. Nadomestilo lahko v tuji državi prejemate od tri do največ šest mesecev( po treh mesecih zaprosite za podaljšanje pravice)

Z obrazcem Prenosljivi dokument U2 (E-303) se morate v sedmih dneh po odhodu iz matične države prijaviti na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer boste iskali delo. Za vas bodo potem veljali obveznosti in postopki tamkajšnjega zavoda.

Če zaposlitve ne najdete in želite po vrnitvi v matično državo uveljavljati preostanek pravice do denarnega nadomestila, se morate vrniti pred zaključkom obdobja, ki je navedeno v dokumentu U2. Če se boste vrnili po koncu tega obdobja, boste izgubili pravico do preostanka denarnega nadomestila.
 

Kaj je potrebno storiti pred odhodom v tujino?

Na  portalu EURES je v rubriki »Pogoji življenja in dela« dostopen seznam »Pred in po prihodu v novo državo« kjer so navedeni potrebni dokumenti in postopki za vsako državo.

Pred odhodom v tujino si oglejte delovne in življenjske pogoje na portalu EURES ter kontaktirajte svetovalca EURES države, v kateri bi se zaposlili.

Seveda si morate zagotoviti tudi zadostna sredstva za preživljanje v tujini, pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da so življenjski stroški v nekaterih državah članicah precej višji kot v Sloveniji. Odsvetujemo odhod v tujino brez predhodnega dogovora o zaposlitvi.

V državi EU gostiteljici boste morali izpolniti nekatere formalnosti (v zvezi z vstopom, bivanjem, delom, življenjem, nastanitvijo). Seznam koristnih dokumentov, ki jih pridobite v matični državi pred odhodom v tujino:

 •  veljavna osebna izkaznica in/ali veljaven potni list,
 • rojstni list na mednarodnem obrazcu,
 • originalne diplomske listine, ki ste jih pridobili v matični državi ali drugi državi (za namene študija ali zaposlitve),
 • spričevala, ki potrjujejo vaše poklicne kvalifikacije,
 • priporočila prejšnjih delodajalcev,
 • evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • dokazila o vaših pravicah (delovna doba in socialno zavarovanje, pravica do izplačila dajatev iz socialne varnosti),
 • zadnje zdravniško spričevalo ali osebni zdravstveni karton (da bi se tujemu zdravniku olajšalo delo), kadar je to primerno in potrebno ter
 • vozniško dovoljenje.

Stopite v stik s svetovalcem EURES za možnost vključitve v delavnico za pripravo na odhod v tujino.      

Kako naj napišem življenjepis?

Napišite jasen in strukturiran življenjepis. Evropska unija je sprejela evropski standardni življenjepis (European Standard Curriculum Vitae - EUROPASS).

Na portalu EURES v rubriki Življenje in delo  najdete nasvete glede iskanja zaposlitve po posameznih državah. Preberite tudi publikacijo »Pripravljeni na selitev?« o različnih načinih kadrovanja po Evropi. Stopite v stik s svetovalcem EURES za možnost vključitve v delavnico za pripravo mednarodnega življenjepisa..


 

Kaj je potrebno storiti po prihodu v drugo državo?

Na portalu EURES je v rubriki »Pogoji življenja in dela« dostopen seznam Pred in po prihodu v novo državo, kjer so navedeni potrebni dokumenti in postopki za vsako državo. Stopite v kontakt s svetovalcem EURES v državi in regiji, kamor se selite, ki vam lahko razloži, kakšni so postopki za ureditev bivanja, morebitno prijavo zaposlitve ter pridobitev različnih dokumentov (npr. zavarovalnih, davčnih številk).
 

Kje dobim evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in kaj mi omogoča?

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja omogoča državljanom EU, EGP in Švice lažji dostop do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini.

Kartica vam zagotavlja enak dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sektorju (npr. pri zdravnikih, v lekarnah, bolnišnicah ali zdravstvenih domovih), kot ga imajo državljani države, kjer začasno bivate. Osnovni namen kartice je zagotoviti vso potrebno zdravniško oskrbo, ki vam omogoči, da lahko bivanje v državi nadaljujete. Evropska zdravstvena kartica je brezplačna in jo dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 

Kaj je EURES in katere so članice omrežja Eures?

EURES je kratica za “EURopean Employment Services”, kar pomeni omrežje evropskih javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev.

EURES deluje na območju držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter Švice. Cilj omrežja EURES je podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev ter spodbujanje mednarodne delovne mobilnosti v državah članicah.
 

Kako uveljavljam pravico do nadomestila za brezposelnost, če sem drugi čezmejni delavec?

Drugi čezmejni delavci so osebe, zaposlene v eni državi članici in s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, v katero se vračajo redkeje kot obmejni delavci ( redkeje kot enkrat tedensko). Kljub temu se še vedno obravnavajo, kot da kraj njihovega stalnega prebivališča (središče njihovih osebnih interesov) ni v državi članici, kjer so zaposleni.

V primeru brezposelnosti imate dve možnosti;

 • lahko se prijavite na zavodu za zaposlovanje in zaprosite za nadomestilo za brezposelnost v državi svoje zadnje zaposlitve ali
 • se vrnete v državo svojega stalnega prebivališča ter tam iščete zaposlitev in prejemate nadomestilo za brezposelnost.

Sem obmejni delavec, kako uveljavljam pravico do nadomestila za brezposelnost?

Obmejni delavci so osebe, zaposlene ali samozaposlene v eni državi članici in s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, v katero se praviloma vračajo vsak dan ali vsaj enkrat tedensko.

V primeru brezposelnosti uveljavljate dajatve za brezposelnost na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer prebivate. Če želite iskati zaposlitev tudi v državi svoje zadnje zaposlitve, se lahko tudi tam prijavite na zavodu za zaposlovanje, vendar morate izpolnjevati postopke nadzora in obveznosti obeh držav članic.

Ali mi bo delovna doba pridobljena v tujini priznana v Sloveniji?

Da, na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer ste bili zaposleni, zaprosite za Prenosljivi dokument U1 (E-301). Zavod, na katerem uveljavljate pravico do nadomestila, bo na podlagi tega dokumenta upošteval vašo delovno oziroma zavarovalno dobo v drugih državah EU.

Za Prenosljivi dokument U1 lahko zaprosite tudi ob vložitvi zahtevka za denarno nadomestilo .
 

Ali potrebujem dovoljenje za prebivanje v drugi državi članici EU/EGP?

Če bo vaše bivanje v tuji državi krajše od treh mesecev, je potrebno opraviti postopke registracije pri ustrezni instituciji.

Pri bivanju daljšem od treh mesecev, potrebujete dovoljenje za prebivanje, ki si ga uredite na za to pristojnem organu v državi, kjer bivate. Dovoljenje za prebivanje vam bo izdano, če boste imeli urejeno zdravstveno zavarovanje ter dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (to najlažje dokažete s pogodbo o zaposlitvi).
 

Kaj je EURES in katere so članice omrežja Eures?

EURES je kratica od “EURopean Employment Services”, kar pomeni omrežje javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev. Iskalci zaposlitve in delodajalci imajo v Evropski uniji dostop do mreže več kot 750 EURES svetovalcev, ki delodajalcem, iskalcem zaposlitve pa tudi drugim državljanom, ki iščejo svojo priložnost za dosego osebnih in poslovnih ciljev na evropskem trgu delovne sile, nudijo tri osnovne storitve: informiranje in svetovanje o možnostih dela, zaposlovanja in življenja v državah članicah Evropske unije ter posredovanje zaposlitev. Veliko informacij v slovenskem in glavnih evropskih jezikih ter aplikacije za iskanje prostih delovnih mest, kandidatov za prosta delovna mesta in možnostih izobraževanja je dostopnih na EURES portalu.
 

Koliko časa smem ostati v drugi državi EU?

Če ste državljan Slovenije, smete v tuji državi ostati brez kakršnihkoli dovoljenj največ tri mesece od vstopa v državo. V tem času potrebujete samo veljavni potni list oziroma osebno izkaznico. Če pa želite v državi ostati dlje kot tri mesece, potrebujete dovoljenje za prebivanje, ki si ga uredite na upravni enoti oziroma za to pristojnem organu v državi, kjer bivate. Dovoljenje za prebivanje vam bo izdano, če boste imeli urejeno zdravstveno zavarovanje ter dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje. To najlažje dokažete s pogodbo o zaposlitvi.

Več informacij o dovoljenju za prebivanje in dokumentih, ki jih potrebujete v posamezni državi EU/EGP najdete na EURES spletni strani , v rubriki Življenje in delo.
 

Skip Navigation LinksDomovEURESIskalci zaposlitvePogosta vprašanja in odgovori

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube