Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Shema zaposlitvene mobilnosti: Tvoja prva zaposlitev EURES

JfEj

Finančna podpora je možna le za redno zaposlitev. Ne vključuje napotenih delavcev, pripravništva in vajeništva.

Le manjše število pripravništev se lahko izvede s pomočjo partnerjev: Allianssi Youth Exchanges, Better Business international (BBi), Företagsutveckling, Hesore Consulting, IFOA in Azori.

Na spletni strani Evropske komisije lahko preverite projekte, ki pokrivajo tudi vajeništvo in pripravništvo in so v upravljanju javnih agencij za zaposlovanje Italije in Nemčije. 

Za finančno podporo lahko kandidirate le na podlagi predložene vloge in ustreznih dokazil.

Vlogo lahko predložite, če se je postopek izbora kandidatov ali zaposlitve že začel. Oddate jo vsaj en dan pred odhodom na razgovor v tujino oziroma vsaj en dan pred odhodom zaradi zaposlitve in pred začetkom zaposlitve. Tvoja prva zaposlitev namreč ne deluje za nazaj.

Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik z omrežjem EURES. Pomagali vam bomo z informacijami glede iskanja zaposlitve in kandidiranja za podporo (informacije o trgu dela in življenjskih pogojih v državah članicah, pomoč pri iskanju ustreznih delovnih mest in izdelavi življenjepisa, priprava na zaposlitvene razgovore). 

V postopku obravnave vaše vloge vzpostavimo stik s svetovalcem EURES, s katerim ste sodelovali pred oddajo vloge, in z delodajalcem, pri katerem boste opravljali zaposlitveni razgovor oziroma se boste zaposlili. 
 


Glavni pogoji

>>Ali izpolnjujete naslednje pogoje za pridobitev finančne podpore?

 • Ste stari najmanj 18 let,
 • ste državljan ali državljanka članice EU, Norveške ali Islandije,
 • zakonito prebivate v državi EU, na Norveškem ali Islandiji in iščete zaposlitev v kateri drugi od teh držav (iskalec zaposlitve mora spremeniti državo prebivanja),
 • vaša zaposlitev v drugi državi članici EU mora trajati vsaj 6 mesecev,
 • vaša zaposlitev mora biti sklenjena za polni ali najmanj polovični delovni čas,
 • za razgovor ali zaposlitev v drugi državi članici EU ne boste prejeli nobene druge finančne podpore delodajalca ali drugega projekta (plačano potovanje, namestitveni stroški, prehrana, lokalni prevozi).

Vrste podpore in oddaja vloge

Katere finančne podpore so vam na voljo in kako oddate vlogo?

>>Potni stroški za zaposlitveni razgovor

Finančna podpora je namenjena iskalcem zaposlitve, ki se udeležite razgovora za zaposlitev v drugi državi EU, ki ni enaka državi bivanja.

Za finančno pomoč lahko kandidirate tudi, če se udeležite zaposlitvenega razgovora v državi bivanja, kadar gre za razgovor za zaposlitev v drugi državi EU, na Norveškem ali Islandiji.

Finančna podpora zajema:

 • stroške dnevnic, ki znašajo 50 EUR za en dan, za skupaj največ 5 dni,
 • potne stroške, ki lahko znašajo od 100 EUR do 350 EUR.

Finančna podpora za potne stroške lahko znaša od 100 EUR do 350 EUR, odvisno od zračne razdalje do delodajalca, in vključuje tudi dnevnico za pot v višini od 25 do 50 EUR. Če so dejanski potni stroški bistveno nižji od navedenih zneskov, se finančna podpora lahko temu primerno zniža.

Prijava

 • Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik z omrežjem EURES.
 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Potni stroški za zaposlitveni razgovor (Interview allowance application).
 • Priložite povabilo delodajalca na zaposlitveni razgovor (iz vabila morajo biti razvidni: datum razgovora, ura in lokacija razgovora).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo na roke ali s pomočjo računalniških programov napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.« Tako opremljeno kopijo nam posredujete skupaj z vlogo.
 • Priložite kopijo spričevala, diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku).
 • Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta (Wordov ali PDF-dokument, zaslonska slika).
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • Po opravljenem zaposlitvenem razgovoru priložite:

  ⇒ obrazec: Potrdilo delodajalca o opravljenem zaposlitvenem razgovoru (Confirmation of attendance job interview) – pred odhodom ga natisnite in nesite s seboj ter ga vročite delodajalcu v izpolnitev in podpis, če je le mogoče, takoj po opravljenem razgovoru;

   dokazila o potnih in drugih nastalih stroških na poti v državo razgovora in nazaj v Slovenijo (hranite kopije računov: javni prevoz, gorivo, vinjeta, vozovnice za javni prevoz, tuneli) – iz dokazil mora biti razvidno, kdaj ste odpotovali iz Slovenije in prispeli v državo razgovora ter se vrnili nazaj v Slovenijo.

Vlogo za finančno podporo je potrebno oddati, preden odpotujete in vsaj en dan pred razgovorom v tujini, finančna podpora Tvoja prva zaposlitev EURES ne deluje za nazaj. Vlogo lahko oddate, tudi če še nimate popolne dokumentacije. Dokazila lahko oddate pozneje, v čim krajšem času.

Če potne stroške krije delodajalec, niste upravičeni do nadomestila potnih stroškov za zaposlitveni razgovor v tujini v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev EURES. Vendar se lahko sami predhodno odločite za uveljavljanje najbolj ugodne možnosti (delodajalec ali finančna podpora v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev EURES).

Če se zaposlitvenega razgovora iz neopravičljivih razlogov ne boste udeležili, ste dolžni o tem nemudoma obvestiti nosilca projekta, to je švedski zavod za zaposlovanje, in povrniti celoten znesek prejete finančne podpore.
 

>>Stroški selitve ob zaposlitvi

Finančna podpora je namenjena iskalcem zaposlitve, ki se zaradi zaposlitve preselite v drugo državo EU, ki ni enaka državi bivanja.

Povrnitev stroškov za preselitev v drugo državo lahko uveljavljate, če ste bili izbrani za zaposlitev in je bil razgovor uspešen.

Poleg glavnih pogojev morate izpolnjevati še naslednje:

 • plača in delovni pogoji morajo biti v skladu z nacionalno zakonodajo s področja dela in socialnega varstva ter kolektivnimi pogodbami,
 • trajanje zaposlitve v drugi državi članici EU mora biti vsaj 6 mesecev (pričakuje se, da ostanete v delovnem razmerju celotno obdobje šestih mesecev),
 • ne boste zaposleni kot napoteni delavec.

Nadomestilo stroškov selitve ob zaposliti v tujini krije nekatere potne stroške in stroške bivanja, vključno s stroški potovalnega zavarovanja in nastanitve, ki nastanejo zaradi selitve v ciljno državo (ne velja za čezmejne dnevne migrante).

Finančna podpora za selitvene stroške znaša od 700 EUR do 1.400 EUR, odvisno od države zaposlitve.

Pri preselitvi zaradi zaposlitve lahko kandidirate tudi za finančno pomoč za družinske člane, če se bodo preselili tudi oni. 

Prijava

 • Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik z omrežjem EURES.
 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški selitve ob zaposlitvi (Relocation allowance application), Stroški selitve ob selitvi družine (Family allowance application).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo na roke ali s pomočjo računalniških programov napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.« Tako opremljeno kopijo nam posredujete skupaj z vlogo.
 • Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku).
 • Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta (Wordov ali PDF-dokument, zaslonska slika).
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • Po selitvi priložite tudi dokazila o potnih in drugih nastalih stroških na poti v državo zaposlitve (hranite kopije računov: javni prevoz, gorivo, vinjeta, vozovnice za javni prevoz, tuneli) – iz dokazil mora biti razvidno, kdaj ste odpotovali iz Slovenije in prispeli v državo zaposlitve.
 • V projektu bomo v štirih tednih po prvem dnevu vaše zaposlitve prosili delodajalca za potrdilo o zaposlitvi (Confirmation of employment). Dokler od delodajalca ne prejmemo tega potrdila, ne moremo podati odločitve.
 • Po selitvi v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Hrvaška, Madžarska) je nujno, da priložite še potrdilo o prijavi prebivališča v novi državi.

Vlogo za finančno podporo je potrebno oddati, preden odpotujete in vsaj en dan pred odhodom v tujino, finančna podpora Tvoja prva zaposlitev ne deluje za nazaj. Vlogo lahko oddate tudi, če še nimate popolne dokumentacije. Dokazila lahko oddate pozneje, v čim krajšem času oziroma najkasneje do predpisanega roka. 

Če vam delodajalec krije potne ali začasne nastanitvene stroške, niste upravičeni do nadomestila stroškov selitve ob zaposlitvi v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev. Vendar se lahko sami predhodno odločite za uveljavljanje najbolj ugodne možnosti (delodajalec ali finančna podpora v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev).

V projektu bomo preverili v vlogi navedene informacije. V postopku obravnave vloge bomo navezali stik s pristojnim svetovalcem EURES in delodajalcem, s katerim ste bili v kontaktu.

Če se ne boste zaposlili ali če boste delovno razmerje prekinili pred iztekom šestih mesecev iz neopravičljivih razlogov, ste dolžni o tem nemudoma obvestiti nosilca projekta, to je švedski zavod za zaposlovanje, in povrniti celoten znesek prejete finančne podpore.
 

>>Stroški priznavanja izobrazbe

Iskalci zaposlitve, ki imate velike možnosti za zaposlitev oziroma ste v ožjem izboru ali ste že bili izbrani za zaposlitev, katere pogoj je priznavanje izobrazbe ali poklicnih kvalifikacij, lahko kandidirate za finančno podporo za stroške priznavanja izobrazbe.

Finančno podporo za priznavanje izobrazbe ali poklicnih kvalifikacij lahko uveljavljate v višini dejansko prijavljenih stroškov, ki ne smejo presegati 400 EUR. Uveljavljate jo na primer za overjene kopije in/ali prevode, administrativne postopke, preizkuse poklicne usposobljenosti in podobno, če so potrebni v uradnem postopku priznavanja izobrazbe.

Prijava

 • Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik z omrežjem EURES.
 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški priznavanja izobrazbe (Recognition allowance application).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo na roke ali s pomočjo računalniških programov napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.« Tako opremljeno kopijo nam posredujete skupaj z vlogo.
 • Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku).
 • Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta (Wordov ali PDF-dokument, zaslonska slika).
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • Priložite kopijo nacionalnega visokošolskega ali poklicnega potrdila.
 • Priložite kopijo računa in dokazilo o plačilu stroškov priznavanja izobrazbe. 

Vlogo vložite takoj po oddaji zahtevka za priznavanje izobrazbe pri pristojnih ustanovah v državi zaposlitve, skupaj s priloženo zahtevano dokumentacijo.
 

>>Stroški jezikovnega tečaja

Za finančno podporo za stroške jezikovnega tečaja lahko kandidirate iskalci zaposlitve, ki ste v ožjem izboru ali ste že dogovorjeni za zaposlitev in je znanje jezika pogoj za zasedbo delovnega mesta.

Če zaposlitve še nimate dogovorjene, lahko kandidirate za finančno podporo za jezikovni tečaj le, če imate velike možnosti za zaposlitev na področjih, kjer primanjkuje delovne sile.

Udeležite se lahko kratkega jezikovnega tečaja (največ 8 tednov) v državi stalnega prebivališča ali/in državi, kjer se nameravate zaposliti.

Finančno podporo za jezikovno usposabljanje lahko uveljavljate v višini dejansko prijavljenih stroškov, ki ne smejo presegati 2.000 EUR. Polovico dejansko prijavljenih stroškov lahko uveljavljate po odobritvi in preden pričnete tečaj, preostali del pa po zaključku tečaja in dostavi potrdila o zaključenem tečaju, ki ga izda njegov izvajalec. 

Prijava

 • Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik z omrežjem EURES.
 • Poiščite izvajalca jezikovnega tečaja v vašem lokalnem okolju ter pridobite in priložite kopijo ponudbe jezikovne šole, ki naj bo prilagojena vam osebno (opis jezikovne šole, trajanje, vsebina in cena tečaja). Ponudba naj bo pripravljena v angleškem ali nemškem jeziku.
 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški jezikovnega tečaja (Language course allowance application).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo na roke ali s pomočjo računalniških programov napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.« Tako opremljeno kopijo nam posredujete skupaj z vlogo.
 • Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku). 
 • Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta (Wordov ali PDF-dokument, zaslonska slika) samo, če se boste zaposlili.
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.

Vlogo za jezikovni tečaj oddajte najmanj štiri tedne pred predvidenim pričetkom tečaja. Šele po odobritvi vloge se udeležite tečaja. 

Stroške tečaja poravnate najprej sami, po opravljenem tečaju pa pošljete zahtevek za povrnitev plačanega zneska. 

Če je jezikovni tečaj del programa vključevanja pri delodajalcu, ni mogoče vložiti vloge za jezikovni tečaj individualno v okviru programa Tvoja prva zaposlitev EURES.
 

>>Dodatna finančna podpora za kandidate z dodatnimi potrebami

Finančna podpora je namenjena iskalcem zaposlitve, ki ste bili izbrani za zaposlitev v drugi državi EU in želite uveljavljati dodatno nadomestilo za selitev oseb z izjemnimi potrebami iz različnih razlogov oziroma boste imeli izredne potne stroške s potjo na razgovor ali s selitvijo zaradi zaposlitve (v bolj oddaljene predele Evrope). 

Poleg glavnih pogojev morate izpolnjevati še naslednje:

 • ste invalidna oseba, imate ovire in/ali
 • ste iz deprivilegiranih socialnih okolij ali
 • se trenutno soočate z ekonomskimi težavami (npr. osipniki, brezposelni, pripadniki etničnih skupin, osebe iz ustanov socialnega varstva itd.).

Finančno podporo lahko uveljavljate v višini do 500 EUR. Vključuje naslednje stroške: prevoz invalidskega vozička, psa vodnika, potne stroške za spremljevalca ali družinskega člana, prometne povezave od letališča ali avtobusne postaje v državi prebivanja in v državi selitve, stroške namestitve v prvem mesecu (hostel, najemnina stanovanja) ali druge, ustrezno utemeljene stroške (ne vključuje potovanja na zaposlitveni razgovor).

Prijava

 • Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik z omrežjem EURES.
 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški selitve za kandidate z dodatnimi potrebami (Supplementary trip allowance application).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo na roke ali s pomočjo računalniških programov napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.« Tako opremljeno kopijo nam posredujete skupaj z vlogo.
 • Priložite dokazilo o lastništvu bančnega računa, dokazila o potnih in drugih nastalih stroških na poti tja in nazaj v Slovenijo (kopije računov: javni prevoz, gorivo, vinjeta, vozovnice za javni prevoz, tuneli), kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku), kopijo oglasa prostega delovnega mesta (Wordov ali PDF-dokument, zaslonska slika).
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • Priložite ustrezno dokumentacijo, ki pojasnjuje vašo situacijo – fotokopijo zdravstvenega spričevala ali izjavo o dohodkih oziroma izjavo o socialnem položaju, ki jo izda pristojna institucija.

Finančno podporo lahko uveljavljate od takrat, ko ste bili povabljeni na zaposlitveni razgovor ali ste prejeli odgovor delodajalca, da ste sprejeti v redno delovno razmerje.


Ne prezrite!

 • Vlogo lahko oddate le enkrat v okviru projekta, za vsako finančno podporo. 
 • O dodelitvi finančne podpore odloča švedski zavod za zaposlovanje, ki je nosilec projekta Tvoja prva zaposlitev EURES. Odločitev je dokončna in pritožba po programu Evropske komisije ni mogoča. Na slovenskem zavodu za zaposlovanje smo se projektu pridružili kot partner. 
 • Če se zaradi neupravičenih razlogov ne boste udeležili zaposlitvenega razgovora, se ne boste zaposlili ali se ne boste udeležili jezikovnega tečaja, bo potrebno finančno pomoč vrniti. 
 • Finančna podpora je obravnavana kot dohodek, ki je obdavčljiv v skladu z nacionalno zakonodajo. Rezidenti Slovenije ste zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in izven nje. Dohodnine ne plačate le od dohodkov, ki so neobdavčeni po Zakonu o dohodnini. Podrobnejše informacije so vam na voljo pri Finančni upravi.

Pomembno

 • Tvoja prva zaposlitev EURES pokriva vse države članice EU, Norveško in Islandijo ter zaposlitve v vseh sektorjih.
 • Projekt ne zagotavlja finančnih podpor za iskalce zaposlitve za delovna mesta v klicnih centrih. To se nanaša tudi na delodajalce iz tega sektorja, ki bi kandidirali za pomoč v okviru projekta. Izkušnje so pokazale, da podpora delovnim mestom v tem sektorju ne ustreza osnovnemu namenu projekta, ki naj bi bil podpora trajnostnemu zaposlovanju in mobilnosti v EU s kvalitetnim zaposlovanjem.
 • Projekt podpira mobilnost v EU in kvalitetna kadrovanja z zanesljivimi delovnimi pogoji. Ne podpira zaposlovanja pri podjetjih z visoko fluktuacijo zaposlenih ali nekajdnevnega poskusnega dela, ki ponuja le provizijo in ne zagotavlja redne plače. 
   

Oglejte si video


 


Financiranje

Projekt traja do konca novembra 2021 s finančno podporo Evropske unije: program EaSI 2014-2020.

Tvoja prva zaposlitev EURES. Poišči zaposlitev v Evropi tudi ti.                Sofinancira Evropska Unija


Nazaj na finančne podpore

Vloge za finančne podpore


Poglejte si:


Kako je Jure s pomočjo mreže EURES poiskal zaposlitev v tujini?

Skip Navigation LinksDomovEURESFinančne podporeYfEj Iskalci zaposlitve

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube