Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Tvoja prva zaposlitev EURES

JfEj

Finančna podpora je možna le za redno zaposlitev. Ne vključuje napotenih delavcev, pripravništva in vajeništva.

Le manjše število pripravništev se lahko izvede s pomočjo partnerja na Azorih (javni zavod za zaposlovanje), vendar mora biti lokacija teh pripravništev na Azorih.

Na spletni strani Evropske komisije lahko preverite projekte, ki pokrivajo tudi vajeništvo in pripravništvo.

Za finančno podporo lahko kandidirate le na podlagi predložene vloge in ustreznih dokazil.

Vlogo lahko predložite, če se je postopek izbora kandidatov ali zaposlitve že začel. Oddate jo vsaj en dan pred odhodom na razgovor v tujino oziroma vsaj en dan pred odhodom zaradi zaposlitve in pred začetkom zaposlitve. Tvoja prva zaposlitev namreč ne deluje za nazaj.

Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik z omrežjem EURES. Pomagali vam bomo z informacijami glede iskanja zaposlitve in kandidiranja za podporo (informacije o trgu dela in življenjskih pogojih v državah članicah, pomoč pri iskanju ustreznih delovnih mest in izdelavi življenjepisa, priprava na zaposlitvene razgovore). 


Glavni pogoji

Ali izpolnjujete naslednje pogoje za pridobitev finančne podpore?

 • Ste stari od 18 do 35 let,
 • ste državljan ali državljanka članice EU, Norveške ali Islandije,
 • zakonito prebivate v državi EU, na Norveškem ali Islandiji in iščete zaposlitev v kateri drugi od teh držav (iskalec zaposlitve mora spremeniti državo prebivanja),
 • vaša zaposlitev v drugi državi članici EU mora trajati vsaj 6 mesecev,
 • vaša zaposlitev mora biti sklenjena za polni ali najmanj polovični delovni čas,
 • za razgovor ali zaposlitev v drugi državi članici EU ne boste prejeli nobene druge finančne podpore delodajalca ali drugega projekta (plačano potovanje, namestitveni stroški, prehrana, lokalni prevozi).

Vrste podpore in oddaja vloge

Katere finančne podpore so vam na voljo in kako oddate vlogo?

Potni stroški za zaposlitveni razgovor

Finančna podpora je namenjena mladim iskalcem zaposlitve, ki se udeležite razgovora za zaposlitev v drugi državi EU, ki ni enaka državi bivanja.

Finančna podpora zajema:

 • stroške dnevnic, ki znašajo 50 EUR za en dan, za skupaj največ 5 dni,
 • potne stroške, ki lahko znašajo od 100 EUR do 350 EUR.

Finančna podpora lahko znaša od 100 EUR do 350 EUR, odvisno od zračne razdalje do delodajalca, in vključuje tudi dnevnico za pot v višini 25 EUR. Če so dejanski potni stroški bistveno nižji od navedenih zneskov, se finančna podpora lahko temu primerno zniža.

Prijava

 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Potni stroški za zaposlitveni razgovor (Application for travelling expenses for job interview).
 • Priložite povabilo delodajalca na zaposlitveni razgovor (iz vabila morajo biti razvidni: datum razgovora, ura in lokacija razgovora).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice ter dokazila o potnih in drugih nastalih stroških na poti tja in nazaj v Slovenijo (kopije računov: javni prevoz, gorivo, vinjeta, vozovnice za javni prevoz, tuneli) – iz dokazil mora biti razvidno, kdaj ste odpotovali iz Slovenije, prispeli v državo razgovora in se vrnili nazaj v Slovenijo.
 • Priložite dokazilo o lastništvu bančnega računa (kopijo pogodbe o odprtju računa).
 • Priložite kopijo spričevala, diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku).
 • Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta.
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • Po opravljenem zaposlitvenem razgovoru priložite obrazec: Potrdilo delodajalca o opravljenem zaposlitvenem razgovoru (Confirmation of attendance of job interview).

Vlogo za finančno podporo je potrebno oddati, preden odpotujete in vsaj en dan pred razgovorom v tujini, finančna podpora Tvoja prva zaposlitev EURES ne deluje za nazaj. Vlogo lahko oddate, tudi če še nimate popolne dokumentacije. Dokazila lahko oddate pozneje, v čim krajšem času.

Če potne stroške krije delodajalec, niste upravičeni do nadomestila potnih stroškov za zaposlitveni razgovor v tujini v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev EURES. Vendar se lahko sami predhodno odločite za uveljavljanje najbolj ugodne možnosti (delodajalec ali finančna podpora v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev EURES).

Če se zaposlitvenega razgovora iz neopravičljivih razlogov ne boste udeležili, ste dolžni o tem nemudoma obvestiti nosilca projekta, to je švedski zavod za zaposlovanje, in povrniti celoten znesek prejete finančne podpore.
 

Stroški selitve ob zaposlitvi

Finančna podpora je namenjena mladim iskalcem zaposlitve, ki se zaradi zaposlitve preselite v drugo državo EU, ki ni enaka državi bivanja.

Povrnitev stroškov za preselitev v drugo državo lahko uveljavljate, če ste bili izbrani za zaposlitev in je bil razgovor uspešen.

Poleg glavnih pogojev morate izpolnjevati še naslednje:

 • plača in delovni pogoji morajo biti v skladu z nacionalno zakonodajo s področja dela in socialnega varstva ter kolektivnimi pogodbami,
 • trajanje zaposlitve v drugi državi članici EU mora biti vsaj 6 mesecev (pričakuje se, da ostanete v delovnem razmerju celotno obdobje šestih mesecev),
 • ne boste zaposleni kot napoteni delavec.

Nadomestilo stroškov selitve ob zaposliti v tujini krije nekatere potne stroške in stroške bivanja, vključno s stroški potovalnega zavarovanja in nastanitve, ki nastanejo zaradi selitve v ciljno državo (ne velja za čezmejne dnevne migrante).

Finančna podpora za selitvene stroške znaša od 700 EUR do 1.400 EUR, odvisno od države zaposlitve.

Prijava

 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški selitve ob zaposlitvi (Application for financial support for relocation expenses).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice ter dokazila o potnih in drugih nastalih stroških na poti v državo zaposlitve (kopije računov: javni prevoz, gorivo, vinjeta, vozovnice za javni prevoz, tuneli) – iz dokazil mora biti razvidno, kdaj ste odpotovali iz Slovenije in prispeli v državo zaposlitve.
 • Priložite dokazilo o lastništvu bančnega računa (kopijo pogodbe o odprtju računa).
 • Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku).
 • Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta.
 • Če se selite v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Hrvaška, Madžarska), je nujno, da priložite še potrdilo o prijavi prebivališča v novi državi.
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • V projektu bomo v štirih tednih po prvem dnevu vaše zaposlitve prosili delodajalca za potrdilo o zaposlitvi (Confirmation of employment). Dokler od delodajalca ne prejmemo tega potrdila, ne moremo podati odločitve.

Vlogo za finančno podporo je potrebno oddati, preden odpotujete in vsaj en dan pred odhodom v tujino, finančna podpora Tvoja prva zaposlitev ne deluje za nazaj. Vlogo lahko oddate tudi, če še nimate popolne dokumentacije. Dokazila lahko oddate pozneje, v čim krajšem času oziroma najkasneje do predpisanega roka. 

Če vam delodajalec krije selitvene stroške, niste upravičeni do nadomestila stroškov selitve ob zaposlitvi v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev. Vendar se lahko sami predhodno odločite za uveljavljanje najbolj ugodne možnosti (delodajalec ali finančna podpora v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev).

V projektu bomo preverili v vlogi navedene informacije. V postopku obravnave vloge bomo navezali stik s pristojnim svetovalcem EURES in delodajalcem, s katerim ste bili v kontaktu.

Če se ne boste zaposlili ali če boste delovno razmerje prekinili pred iztekom šestih mesecev iz neopravičljivih razlogov, ste dolžni o tem nemudoma obvestiti nosilca projekta, to je švedski zavod za zaposlovanje, in povrniti celoten znesek prejete finančne podpore.
 

Druge finančne podpore

Uveljavljate jih lahko, če ste izbrani za zaposlitev v drugi državi EU, od vas pa se pričakuje, da si uredite priznavanje izobrazbe ali poklicnih kvalifikacij ali da izboljšate znanje tujega jezika države, kjer boste zaposleni.

Predpogoj za kandidiranje je, da teh stroškov ne krije delodajalec ali drug projekt.

Če ste bili izbrani za zaposlitev v drugi državi EU, lahko mladi s posebnimi potrebami uveljavljate dodatno finančno podporo za stroške selitve.
 

Stroški priznavanja izobrazbe

Mladi iskalci zaposlitve, ki imate velike možnosti za zaposlitev oziroma ste v ožjem izboru ali ste že bili izbrani za zaposlitev, katere pogoj je priznavanje izobrazbe ali poklicnih kvalifikacij, lahko kandidirate za finančno podporo za stroške priznavanja izobrazbe.

Finančno podporo za priznavanje izobrazbe ali poklicnih kvalifikacij lahko uveljavljate v višini dejansko prijavljenih stroškov, ki ne smejo presegati 400 EUR. Uveljavljate jo na primer za overjene kopije in/ali prevode, administrativne postopke, preizkuse poklicne usposobljenosti in podobno, če so potrebni v uradnem postopku priznavanja izobrazbe.

Prijava

 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški priznavanja izobrazbe (Application for reimbursement of costs with recognition of academic and/or professional qualifications).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice.
 • Priložite dokazilo o lastništvu bančnega računa (kopijo pogodbe o odprtju računa).
 • Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku).
 • Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta.
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • Priložite kopijo nacionalnega visokošolskega ali poklicnega potrdila.
 • Priložite dokazilo o plačilu stroškov priznavanja izobrazbe. 

Vlogo vložite takoj po oddaji zahtevka za priznavanje izobrazbe pri pristojnih ustanovah v državi zaposlitve, skupaj s priloženo zahtevano dokumentacijo.
 

Stroški jezikovnega tečaja

Mladi iskalci zaposlitve, ki imate velike možnosti za zaposlitev oziroma ste v ožjem izboru ali ste že bili izbrani za zaposlitev in potrebujete jezikovni tečaj za lažjo vključitev v delovno okolje, lahko kandidirate za finančno podporo za stroške jezikovnega tečaja.

Udeležite se lahko kratkega jezikovnega tečaja (največ 8 tednov) v državi stalnega prebivališča ali/in državi, kjer se nameravate zaposliti.

Finančno podporo za jezikovno usposabljanje lahko uveljavljate v višini dejansko prijavljenih stroškov, ki ne smejo presegati 2.000 EUR. Polovico dejansko prijavljenih stroškov lahko uveljavljate po odobritvi in preden pričnete tečaj, preostali del pa po zaključku tečaja in dostavi potrdila o zaključenem tečaju, ki ga izda njegov izvajalec. 

Prijava

 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški jezikovnega tečaja (Application for attendance and reimbursement of a language course).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice.
 • Priložite dokazilo o lastništvu bančnega računa (kopijo pogodbe o odprtju računa).
 • Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku). 
 • Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta.
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • Priložite kopijo ponudbe jezikovne šole, ki naj bo prilagojena vam osebno (opis jezikovne šole, trajanje tečaja, vsebina tečaja in cena tečaja). Ponudba naj bo pripravljena v angleškem ali nemškem jeziku.

Vlogo za jezikovni tečaj oddajte najmanj štiri tedne pred predvidenim pričetkom tečaja. Šele po odobritvi vloge se udeležite tečaja. 

Če je jezikovni tečaj del programa vključevanja pri delodajalcu, ni mogoče vložiti vloge za jezikovni tečaj individualno v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev EURES.
 

Dodatna finančna podpora za mlade s posebnimi potrebami

Finančna podpora je namenjena mladim iskalcem zaposlitve, ki ste bili izbrani za zaposlitev v drugi državi EU in želite uveljavljati dodatno nadomestilo za selitev mladih z izjemnimi potrebami iz različnih razlogov oziroma boste imeli izredne potne stroške s potjo na razgovor ali s selitvijo zaradi zaposlitve (v bolj oddaljene predele Evrope). 

Poleg glavnih pogojev morate izpolnjevati še naslednje:

 • ste invalidna oseba, imate ovire in/ali
 • ste iz deprivilegiranih socialnih okolij ali
 • se trenutno soočate z ekonomskimi težavami (npr. osipniki, mladi brezposelni, mladi iz etničnih skupin, mladi iz ustanov socialnega varstva itd.).

Finančno podporo lahko uveljavljate v višini do 500 EUR. Vključuje naslednje stroške: prevoz invalidskega vozička, psa vodnika, potne stroške za spremljevalca ali družinskega člana, prometne povezave od letališča ali avtobusne postaje v državi prebivanja in v državi selitve, stroške namestitve v prvem mesecu (hostel, najemnina stanovanja) ali druge upravičene stroške (ne vključuje potovanja na zaposlitveni razgovor).

Prijava

 • Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški selitve za mlade s posebnimi potrebami (Application for supplementary relocation allowance).
 • Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice, dokazilo o lastništvu bančnega računa, dokazila o potnih in drugih nastalih stroških na poti tja in nazaj v Slovenijo (kopije računov: javni prevoz, gorivo, vinjeta, vozovnice za javni prevoz, tuneli), kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku), kopijo oglasa prostega delovnega mesta.
 • Skenirajte vlogo in jo pošljite na elektronski naslov: YFEJ@ess.gov.si ali po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, YFEJ, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.
 • Priložite ustrezno dokumentacijo, ki pojasnjuje vašo situacijo – fotokopijo zdravstvenega spričevala ali izjavo o dohodkih oziroma izjavo o socialnem položaju, ki jo izda pristojna institucija.

Finančno podporo lahko uveljavljate od takrat, ko ste bili povabljeni na zaposlitveni razgovor ali ste prejeli odgovor delodajalca, da ste sprejeti v redno delovno razmerje.
 


Ne prezrite!

 • Vlogo lahko oddate le enkrat v okviru projekta, za vsako finančno podporo. 
 • O dodelitvi finančne podpore odloča švedski zavod za zaposlovanje, ki je nosilec projekta Tvoja prva zaposlitev EURES. Odločitev je dokončna in pritožba po programu Evropske komisije ni mogoča. Na slovenskem zavodu za zaposlovanje smo se projektu pridružili kot partner. 
 • Finančna podpora je obravnavana kot dohodek, ki je obdavčljiv v skladu z nacionalno zakonodajo. Rezidenti Slovenije ste zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in izven nje. Dohodnine ne plačate le od dohodkov, ki so neobdavčeni po Zakonu o dohodnini. Podrobnejše informacije so vam na voljo pri Finančni upravi.

Pomembno

 • Tvoja prva zaposlitev EURES pokriva vse države članice EU, Norveško in Islandijo ter zaposlitve v vseh sektorjih.
 • Projekt ne zagotavlja finančnih podpor za iskalce zaposlitve za delovna mesta v klicnih centrih. To se nanaša tudi na delodajalce iz tega sektorja, ki bi kandidirali za pomoč v okviru projekta. Izkušnje so pokazale, da podpora delovnim mestom v tem sektorju ne ustreza osnovnemu namenu projekta, ki naj bi bil podpora trajnostnemu zaposlovanju in mobilnosti v EU s kvalitetnim zaposlovanjem.
 • Projekt podpira mobilnost v EU in kvalitetna kadrovanja z zanesljivimi delovnimi pogoji. Ne podpira zaposlovanja pri podjetjih z visoko fluktuacijo zaposlenih ali nekajdnevnega poskusnega dela, ki ponuja le provizijo in ne zagotavlja redne plače. 
   

Oglejte si video


 


Financiranje

Projekt traja do konca januarja 2021 s finančno podporo Evropske unije: program EaSI 2014-2020.

Tvoja prva zaposlitev EURES. Poišči zaposlitev v Evropi tudi ti.                Sofinancira Evropska Unija


Nazaj na finančne podpore

Vloge za finančne podpore


Poglejte si:


Skip Navigation LinksDomovEURESFinančne podporeYfEj Iskalci zaposlitve

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube