Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opravljanje storitev z napotenimi delavci

Slovenski delodajalci lahko izvajate storitve v drugih evropskih državah.

Zagotovljeni minimalni pogoji dela

Napotenim delavcem morajo biti zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni v državi, kjer se delo opravlja. Minimalni delovni pogoji se nanašajo na:

 • maksimalni delovni čas in minimalni počitek;
 • minimalni plačani letni dopust;
 • minimalne urne postavke,
 • zdravje, varnost in higiena pri delu;
 • varnostni ukrepi glede pogojev za delo in zaposlitev za noseče ženske ali ženske, ki so pred kratkim rodile, za otroke in mlade;
 • enako obravnavanje moških in žensk in druge določbe o nediskriminiranju
 • pogoje za posredovanje dela delavcev.

Kakšni so postopki in pogoji za izvajanje storitev?

Postopki evidentiranja izvajanja storitev v državah EU se od države do države razlikujejo. V vsaki državi deluje Urad za zvezo, kjer lahko dobite informacije o postopkih. Če vas zanimajo postopki na Hrvaškem, vam bo v pomoč spletna stran pristojnega ministrstva

Pogoje za izvajanje storitev najdete pri enotnih kontaktnih točkah na spletnih straneh Evropske komisije.
 


Prihajate iz drugih držav članic EU/EGP in bi želeli svoje storitve izvajati v Sloveniji?  

Enotna kontaktna točka – Portal EUGO Slovenia

V Sloveniji  je enotna kontaktna točka portal Eugo Slovenia (Slovenia Business point), kjer lahko tuji ponudniki storitev iz držav članic EU, EGP in Švice dobite informacije glede: 

 • zahtev, pogojev in postopka za ustanovitev in za opravljanje storitev v Sloveniji,
 • kontaktnih podatkov pristojnih organov,
 • dostopa do javnih zbirk podatkov o ponudnikih,
 • splošne informacije o pravnih sredstvih v primeru spora,
 • kontaktnih podatkov o organizacijah, ki nudijo praktično pomoč. 

Seznam enotnih kontaktnih točk v drugih državah članicah je na spletnih straneh Evropske komisije.

Kaj je potrebno predložiti Zavodu RS za zaposlovanje?

Za izvajanje storitev v Sloveniji je potrebno najkasneje dan pred začetkom dela Zavodu za zaposlovanje prijaviti začetek izvajanja storitve.

To opravite po spletu na obrazcu Prijava izvajanja storitve delodajalca s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji. Prijavo opravi ponudnik iz druge evropske države.

Pomembno pri izvajanju storitev z napotenimi delavci

 1. Dokumente o zagotavljanju varnosti in zdravja na delovnem mestu in evidenco delovnega časa napotenih delavcev imejte za nadzorne organe vedno na vpogled na samem kraju izvajanja storitve. 
 2. V Sloveniji lahko izvajate storitve brez delovnega dovoljenja s svojimi napotenimi delavci, ki jim morate zagotoviti minimalne pogoje za delo in zaposlitev po slovenski zakonodaji in kolektivnih pogodbah.
   

Dodatne informacije ... 

Zakonodaja:

Priročnik


NAPOTITEV DELAVCEV V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU
 

V priročniku so vam na voljo vse ključne informacije o postopku napotitve, od formalnosti pred napotitvijo do dokumentov, ki jih je treba dostaviti po napotitvi.

Povzete so tudi ključne točke direktive o napotitvi delavcev v zvezi s praktičnimi vidiki, kot so trajanje napotitve, potovanje in plača.

Prelistajte priročnik ...
 


Priročnik o napotitvi delavcev

Spletna prijava izvajanja storitev z napotenimi delavci


Delodajalci, ki imate sedež v državi članici EU, EGP ali v Švici, lahko v Sloveniji opravljate storitve z napotenimi delavci, ne glede na njihovo državljanstvo.

Še preden začnete izvajati storitev, morate njen začetek prijaviti pri našem Zavodu za zaposlovanje.

To opravite po spletu na obrazcu Prijava izvajanja storitve delodajalca.

Skip Navigation LinksDomovEURESDelodajalciStoritve z napotenimi delavci

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube