Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zakonodaja o zaposlovanju tujcev

Zakoni

  • Zakon o tujcih (Ztuj 2  - Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr., 62/19 – odl. US in 57/21)
  • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD - Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17, 75/19, 11/20 –od. US in 54/21)  
  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1 - Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE)
  • Zakon o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, 106/2010 – prečiščeno besedilo, 14/2015 – ZUUJFO, 84/2015 – ZZelP-J, 32/2016 in 30/2018 – ZKZaš)
  • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUT -  Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)
     

Sporazumi

Odredbe

Drugi predpisi

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcevZakonodaja o zaposlovanju tujcev

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube