Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zakonodaja o zaposlovanju tujcev

Zakoni

  • Zakon o tujcih (Ztuj 2, Uradni list RS, 1/2018 – prečiščeno besedilo, 9/2018 – popr.)
  • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, 80/2010, 40/2012 – ZUJF, 21/2013, 63/2013, 100/2013, 32/2014 – ZPDZC-1, 47/2015 – ZZSDT, 55/2017)  
  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, 21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015 – ZZSDT, 33/2016 – PZ-F, 52/2016, 15/2017 – odl. US, 22/2019 – ZPosS)
  • Zakon o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, 106/2010 – prečiščeno besedilo, 14/2015 – ZUUJFO, 84/2015 – ZZelP-J, 32/2016 in 30/2018 – ZKZaš)

Sporazumi

Odredbe

Drugi predpisi

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcevZakonodaja o zaposlovanju tujcev

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube