Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Vrste dovoljenj za delo in zaposlitev

 1. Sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu
 2. Zaposlovanje državljanov BiH in Srbije
 3. Zaposlovanje državljanov drugih držav izven EU
 4. Kratkotrajne storitve z napotenimi delavci in kratkotrajno delo zastopnikov
 5. Prost dostop na slovenski trg dela
   

1. Sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu

Velja za delavce, ki niso državljani članic EU, Norveške, Islandije, Lihtenštajna (EGP), Švice ali Združenega kraljestva. 
 

Vrsta dela ali zaposlitve
Vrsta dovoljenja
Izdajatelj dovoljenja 
Pravne podlage

Sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu – ne presegajo 90 dni v koledarskem letu
 

Zavod RS za zaposlovanje

Sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu – daljša od 90 dni v koledarskem letu

Upravna enota
 
Zavod RS za zaposlovanje – na zahtevo upravne enote po uradni dolžnosti izda soglasje k enotnemu dovoljenju za sezonsko delo
 

 

2. Zaposlovanje državljanov BiH in Srbije

Vrsta dela ali zaposlitve
Vrsta dovoljenja
Izdajatelj dovoljenja 
Pravne podlage

Redna zaposlitev – določen ali nedoločen čas

Strokovna zaposlitev

Delovno dovoljenje za državljane BiH

Zavod RS za zaposlovanje
 
Izdano delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo, ki ga izda upravna enota.
 

Redna zaposlitev – določen ali nedoločen čas

Strokovna zaposlitev

Zavod RS za zaposlovanje
 
Izdano delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo, ki ga izda upravna enota.
 

Napoteni delavci – čezmejne storitve, gibanje v kapitalsko povezanih družbah, usposabljanje v povezanih družbah
 
Usposabljanje delavcev
 
Individualne storitve (posebno strokovno znanje)
 
Delo pravnih zastopnikov – daljše od 90 dni v koledarskem letu
 
 
Upravna enota
 
Zavod RS za zaposlovanje – na zahtevo upravne enote po uradni dolžnosti izda soglasje k enotnemu dovoljenju 

Pomembno!

Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev naše soglasje ni potrebno. Samozaposlite se lahko po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

 

3. Zaposlovanje državljanov drugih držav izven EU

Velja za delavce, ki niso državljani članic EU, Norveške, Islandije, Lihtenštajna (EGP), Švice ali Združenega kraljestva, razen državljanov Srbije in BiH.
 

Vrsta dela ali zaposlitve
Vrsta dovoljenja
Izdajatelj dovoljenja 
Pravne podlage

Redna zaposlitev – določen ali nedoločen čas, podaljšanje zaposlitve, zamenjava delovnega mesta ali delodajalca, zaposlitev pri 2 ali več delodajalcih
 
Modra karta EU (visokokvalificirana zaposlitev) – določen ali nedoločen čas, podaljšanje zaposlitve, zamenjava delodajalca ali delovnega mesta
 
Napoteni delavci – čezmejne storitve, gibanje v kapitalsko povezanih družbah, usposabljanje v povezanih družbah
 
Usposabljanje delavcev
 
Individualne storitve (posebno strokovno znanje)
 
Delo pravnih zastopnikov – daljše od 90 dni v koledarskem letu
 
 
Upravna enota
 
Zavod RS za zaposlovanje – na zahtevo upravne enote po uradni dolžnosti izda soglasje k enotnemu dovoljenju 

Pomembno!

Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev naše soglasje ni potrebno. Samozaposlite se lahko po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

Ravno tako naše soglasje ni potrebno za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za:

 • športne trenerje, poklicne športnike ali zasebne športne delavce,
 • tuje dopisnike ali poročevalce za tuje medije,
 • tujce, ki uveljavljajo interes Slovenije na področju gospodarstva, izobraževanja, znanosti in kulture,
 • opravljanje duhovniškega poklica ali redovniške dejavnosti v okviru registrirane verske skupnosti, za organiziranje ali vodenje karitativne in humanitarne dejavnosti v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti.

 

4. Kratkotrajne storitve z napotenimi delavci in kratkotrajno delo zastopnikov

Vrsta dela ali zaposlitve
Vrsta dovoljenja
Izdajatelj dovoljenja 
Pravne podlage

Storitve z napotenimi delavci (ne glede na njihovo državljanstvo) – v Sloveniji opravljate podjetja iz držav članic EU, Norveške, Islandije, Lihtenštajna (EGP), Švice ali Združenega kraljestva
 
Kratkotrajne storitve z napotenimi delavci (dobave blaga in servisiranje) – v Sloveniji opravljate podjetja izven držav članic EU, Norveške, Lihtenštajna, Švice (EGP) ali Združenega kraljestva 
 

Spletna prijava izvajanja storitev – še pred njihovim začetkom
 
Zavod RS za zaposlovanje – izda potrdilo

Kratkotrajno delo pravnega zastopnika ne presega 90 dni v koledarskem letu
 

Spletna prijava dela – še pred njegovim začetkom

Zavod RS za zaposlovanje – izda potrdilo

 

5. Prost dostop na slovenski trg dela

Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da tujec v Sloveniji lahko opravlja delo, se zaposli ali samozaposli brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo (razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače). 

Nekatere skupine tujcev pri zaposlitvi ali delu v Sloveniji ne potrebujejo dovoljenja. Med skupinami tujcev, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, so tudi državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna (EGP) ter Švice.

Preberite več ...

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube