Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Prijava storitev in kratkotrajnega dela zastopnikov

Prijavite:

 1. Storitve podjetij iz držav EU, EGP in Švice
 2. Kratkotrajne storitve podjetij iz tretjih držav
 3. Kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni
   

1. Storitve podjetij iz držav EU, EGP in Švice

Delodajalci (pravne osebe ali posamezniki), ki imate sedež ali prebivališče v državi članici EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici, lahko v Sloveniji opravljate storitve z napotenimi delavci, ne glede na njihovo državljanstvo. Pri tem morate biti po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev registrirani za opravljanje dejavnosti. 

Prijava dela tujcev

Še preden začnete izvajati storitev, morate njen začetek prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje. To opravite po spletu na obrazcu Prijava dela tujcev. O opravljeni prijavi vam izdamo potrdilo.


Napoteni delavci lahko opravljajo delo v Sloveniji:

 • če jih napotite v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pogodbe, ki jo sklenete z naročnikom storitve;
 • če jih napotite v svojem imenu in za svoj račun, brez sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, kadar izvajate storitve, za katere ste registrirani in pri katerih po naravi storitve ni naročnika;
 • če jih napotite v gospodarsko družbo, s katero ste kapitalsko povezani;
 • če zagotavljate delo delavca uporabniku (drugemu delodajalcu), ki ima sedež ali prebivališče v Sloveniji.
  Pri tem mora v obdobju napotitve obstajati delovno razmerje med delavcem in vami kot delodajalcem, ki zagotavljate delo delavca drugemu delodajalcu.
  Po Zakonu o urejanju trga dela morate biti pri slovenskem ministrstvu za delo vpisani v evidenco tujih pravnih oseb in posameznikov za zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu. 

Prijava začetka izvajanja storitve mora vsebovati naslednje podatke:

 • firmo in sedež ali naslov delodajalca,
 • osebno ime in datum rojstva odgovorne osebe delodajalca,
 • osebna imena, datume rojstev, državljanstva napotenih delavcev in naslove njihovih prebivališč v Sloveniji,
 • vrsto storitve,
 • kraj in trajanje izvajanja storitve,
 • osebno ime in datum rojstva imenovanih napotenih delavcev, ki bodo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi nadzornimi organi ter
 • naročnika storitve.

Na vrh
 


2. Kratkotrajne storitve podjetij iz tretjih držav

Tuji delodajalci lahko z napotenimi delavci v Sloveniji izvajate storitve, ki so povezane z dobavo blaga in servisiranjem.

Prijava dela tujcev

Še preden začnete izvajati storitev, morate njen začetek prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje. To opravite po spletu na obrazcu Prijava dela tujcev. O opravljeni prijavi vam izdamo potrdilo.
 

Kratkotrajne storitve z napotenimi delavci so dovoljene, kadar:

 • so povezane z dobavo in montažo strojev, naprav ali opreme, uvajanjem osebja naročnika oziroma demontažo strojev, naprav ali opreme;
 • gre za redne vzdrževalne servise, ki so dogovorjeni v pogodbi o nakupu strojev, naprav ali opreme in jih opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri proizvajalcu, ali
 • je dobavitelj na podlagi pogodbe o dobavi strojev, naprav ali opreme iz tujine dolžan na svoje stroške odpraviti napake na dobavljenih strojih, napravah ali opremi.

Prijava začetka izvajanja storitve mora vsebovati naslednje podatke:

 • firmo in sedež ali naslov naročnika storitve,
 • firmo in sedež ali naslov tujega delodajalca,
 • osebno ime in datum rojstva odgovorne osebe naročnika in izvajalca storitve,
 • osebna imena, datume rojstev, državljanstva napotenih delavcev in naslove njihovih prebivališč v Sloveniji,
 • vrsto storitve,
 • kraj in trajanje izvajanja storitve.

Storitve z napotenimi delavci se lahko izvajajo neprekinjeno 14 dni in v skupnem trajanju 90 dni v koledarskem letu.

Isti napoteni delavec je lahko znova napoten na delo v Slovenijo po vmesni prekinitvi, ki mora biti enako dolga kot predhodno izvajanje storitev.

Na vrh
 


3. Kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni

Tujci, ki ste po zakonu vpisani v sodni register Slovenije kot zastopniki pravne osebe, lahko opravljate delo zastopanja pravne osebe, sklepanja pravnih poslov, nadzora, dajanja navodil in podobna dela v funkciji zastopnika.

Prijava dela tujcev

Še preden začnete opravljati delo zastopnika, morate njegov začetek prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje. To storite po spletu na obrazcu Prijava dela tujcev. O zaključeni prijavi vam izdamo potrdilo.
 

Prijava dela zastopnika mora vsebovati naslednje podatke:

 • vpis zastopnika v sodni register Slovenije,
 • podjetje in sedež ali naslov pravne osebe, kjer se bo delo zastopnika izvajalo,
 • trajanje opravljanja dela,
 • osebno ime, datum rojstva in državljanstvo zastopnika.

Delo zastopnika lahko opravljate do 90 dni v koledarskem letu.

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcevPrijava storitev in dela zastopnikov

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube