Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

Prošnja za enotno dovoljenje:

Enotno dovoljenje omogoča tujcem iz tretjih držav vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Vlogo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja lahko vložita tujec ali vi kot njegov delodajalec. 

Tujec mora vlogo za prvo enotno dovoljenje oddati pri slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi.

Če ste delodajalec, lahko vlogo za prvo enotno dovoljenje oddate: 

  • na upravni enoti v Sloveniji ali
  • na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi.

Poglejte si seznam upravnih enot in seznam predstavništev po svetu

Preberite več o kontroli trga dela pred oddajo vloge za enotno dovoljenje. 
 


Soglasje k enotnemu dovoljenju:

V postopku za enotno dovoljenje, ki ga vodi upravna enota, na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k temu dovoljenju. Soglasje lahko izdamo, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote, na podlagi vloge za enotno dovoljenje in priložene dokumentacije. Slednja mora vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju. 

To pomeni, da vam po oddaji vloge za enotno dovoljenje ni potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja.

Na zavodu za zaposlovanje preverjamo zakonske pogoje za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju in odločamo o soglasju. Glede zahteve upravne enote za izdajo soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema vloge za enotno dovoljenje.  

Izdano soglasje k enotnemu dovoljenju je potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za določen namen zaposlitve ali dela v Sloveniji.

Soglasje k enotnemu dovoljenju lahko izdamo za:  

  • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
  • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
  • modro karto EU,
  • napotene delavce,
  • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
  • individualne storitve tujcev,
  • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Preberite več o zakonskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za posamezno vrsto soglasja. 

Če ne izdamo soglasja k enotnemu dovoljenju, ker niso izpolnjeni zakonski pogoji, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki zavrne vlogo za enotno dovoljenje.

Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev naše soglasje ni potrebno. Kot tujec se lahko samozaposlite po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.
 


Izdaja enotnega dovoljenja:

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izda upravna enota v obliki izkaznice. Preberite več o izdaji enotnega dovoljenja na spletnih straneh upravnih enot in Ministrstva za notranje zadeve. 

Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar ne dlje od enega leta.

Enotno dovoljenje se po izteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali vi kot delodajalec pravočasno zaprosita za podaljšanje dovoljenja in so zanj izpolnjeni zakonski pogoji. Dovoljenje se lahko podaljša za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar največ za dve leti.

Na zavodu za zaposlovanje lahko umaknemo soglasje k enotnemu dovoljenju, če tujec ne začne dela oziroma ga ne prijavite v obvezna socialna zavarovanja v zakonskih rokih, to je 10 oziroma 15 dni od vročitve enotnega dovoljenja.
 


Pisna odobritev:

1. Zaposlitev

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja za zaposlitev zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca, se zaposli pri dveh ali več delodajalcih ali sklene novo pogodbo o delu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota.

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca, potem ko upravna enota po uradni dolžnosti od nas pridobi soglasje. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev. Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo. 

2. Modra karta EU

Tudi tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih zakonite zaposlitve zamenja delodajalca ali zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. Nadaljnji postopek je enak kot za pisno odobritev pri zaposlitvi tujca.

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca, potem ko upravna enota po uradni dolžnosti od nas pridobi soglasje. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15-ih dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev. Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo

Preberite več o zakonskih pogojih za modro karto
 


Ne prezrite BiH in Srbije:

Delovno dovoljenje, ki ga za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine ali Srbije na podlagi Sporazuma izdamo na zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Upravna enota izda enotno dovoljenje.

Splošne informacije o zaposlovanju in delu tujcev


Več o Kontaktnem centru

Info točka za tujce


KOMU JE NAMENJENA?


Tujim delavcem, delodajalcem in drugim, ki potrebujete informacije, svetovanje in pomoč glede zaposlovanja in dela tujcev.

Telefon:
++386 (0)1 330 81 20

Poslovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek, 8.00–15.00
sreda, 8.00–17.00
petek, 8.00–13.00

ePošta: 
info-tocka@ess.gov.si
 


Infotočka za tujce

Vloga za enotno dovoljenje in dokazila


Poglejte si prošnjo za enotno dovoljenje, ki jo oddate upravni enoti.

V obrazcu prošnje so navedena tudi dokazila, ki jih priložite za namene zaposlitve ali dela.

POMEMBNO:

Prošnjo za enotno dovoljenje oddate na upravni enoti (oziroma na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi).

Na zavodu za zaposlovanje ne sprejemamo prošenj za enotno dovoljenje. V postopku izdaje enotnega dovoljenja dajemo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote). 

Pravne podlage za zaposlitev in delo tujcev


ZAPOSLUJETE TUJE DELAVCE ALI JIH NAMERAVATE ZAPOSLITI?
 

Preglejte predpise, ki urejajo zaposlovanje, samozaposlovanje, delo in prebivanje tujcev iz tretjih držav v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcevPostopek za enotno dovoljenje

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube