Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zakonsko sporočanje podatkov

Sporočate podatke, ko gre za:


Odpoved večjemu številu delavcev

Če ugotovite, da bo v vašem podjetju zaradi poslovnih razlogov v 30 dneh prenehala potreba po delu večjemu številu delavcev, o tem pisno obvestite našo najbližjo območno službo.

Obvestite nas tudi o:

  • postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev,
  • razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev,
  • številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev,
  • predvidenih kategorijah presežnih delavcev in
  • predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu.

Preberite več: Zakon o delovnih razmerjih (98. do 103. člen).
 


Obveščanje o delavcih v odpovednem roku

Če v vašem podjetju odpoveste pogodbo o zaposlitvi delavcu iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, morate na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ob začetku odpovednega roka obvestiti zavod za zaposlovanje. Obvestilo nam posredujete z uporabo spletne storitve (eDOR) na portalu za delodajalce.

Če ste delavcu ali več delavcem vročili redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, pa mu (jim) pri tem niste ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, lahko uveljavite nadomestilo stroškov bruto plače, ki ste mu (jim) jo izplačali za dneve odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve. Če želite uveljaviti nadomestilo, nam to sporočite z obvestilom o delavcih v odpovednem roku. Pri tem lahko uporabite spletno storitev (eDOR) na portalu za delodajalce.

Spletna storitev eDOR vam omogoča:

  • obveščanje Zavoda o odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • sporočanje podatkov o nadomestilih stroškov bruto plače, ki ste jo izplačali delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela v času odpovednega roka.

Pomembno:

Kot delodajalec ste dolžni obvestiti delavca o pravicah iz zavarovanja za brezposelnost in o tem, da se mora v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi pogodbe nujno prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu. Če se ne prijavi v navedem roku, zanj velja sankcija v obliki nižjega izplačanega nadomestila v času brezposelnosti.  

Preberite več:


Dopolnilno delo

Z delavcem, ki že dela s polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu, lahko izjemoma sklenete pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Pogodbo lahko sklenete za največ osem ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalcev, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev ali vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.

Za pridobitev ocene o deficitarnosti poklica nam predložite Vlogo za ugotavljanje deficitarnosti (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 147. člen). Obrazec izpolnite, podpišete in pošljete na eNaslov: Projekt.CPD@ess.gov.si

Pisna vloga mora vsebovati:

  • naziv in naslov delodajalca,
  • kontaktno osebo,
  • podatek o poklicu oziroma nazivu delovnega mesta,
  • lokacijo delovnega mesta,
  • opis del in nalog, za katere bi želeli opravljanje dopolnilnega dela,
  • zahtevano izobrazbo za opravljanje dopolnilnega dela (izobraževalni program in naziv izobrazbe po KLASIUS-u: http://www.stat.si/klasius/), v skladu s splošnim aktom delodajalca, ter
  • navedbo dodatnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala dopolnilno delo.

Na podlagi vloge vam bomo z Zavoda posredovali oceno o deficitarnosti poklica. 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZakonsko sporočanje podatkov

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube