Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zakonsko sporočanje podatkov

Po novem zakonu morate sporočati podatke, ko gre za:

Od 1. 1. 2011 podatkov o podjemnih pogodbah in pogodbah o naročilu avtorskega dela Zavodu ni več potrebno sporočati.


Odpoved večjemu številu delavcev

Če ugotovite, da bo v vašem podjetju zaradi poslovnih razlogov v 30 dneh prenehala potreba po delu večjemu številu delavcev, o tem pisno obvestite najbližjo Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje.
Obvestite nas tudi o:

 • postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev,
 • o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev,
 • številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev,
 • o predvidenih kategorijah presežnih delavcev ter
 • o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu.

Več si lahko preberete v Zakonu o delovnih razmerjih (98. do 103. člen).


Obveščanje o delavcih v odpovednem roku

Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, mora na podlagi novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ob začetku teka odpovednega roka obvestiti Zavod za zaposlovanje. Obvestilo posreduje z uporabo spletne storitve (eDOR).

V kolikor ste delavcu (ali več delavcem) vročili redno odpoved pogodbe iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti ter mu (jim) pri tem niste ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, želeli pa bi uveljavljati nadomestilo stroška delavčeve bruto plače, ki ste mu (jim) izplačali za dneve njegove odsotnosti z dela zaradi pridobivanja informacij o trgu dela in iskanju nove zaposlitve, nam to lahko sporočite z Obvestilom o delavcih v odpovednem roku.

To lahko storite preko spletne storitve eDOR, ki jo najdete na Portalu za delodajalce.

Spletna storitev eDOR vam omogoča:

 • obveščanje Zavoda o odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • sporočanje podatkov o nadomestilih stroškov bruto plače, ki ste jo izplačali delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela v času odpovednega roka.

Več si lahko preberete v Spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (13. člen) in v Pravilniku o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom.


Dopolnilno delo

Z delavcem, ki že dela s polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu lahko izjemoma sklenete pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Pogodbo lahko sklenete za največ osem ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalcev, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje ali pa za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.

Za pridobitev mnenja o deficitarnosti poklica morate na pristojno območno službo Zavoda poslati pisno vlogo. 

Pisna vloga mora vsebovati:

 • naziv in naslov delodajalca,
 • kontaktno osebo,
 • podatek o poklicu oziroma nazivu delovnega mesta,
 • opis del in nalog, za katere bi želeli opravljanje dopolnilnega dela,
 • zahtevano izobrazbo za opravljanje dopolnilnega dela (izobraževalni program in naziv izobrazbe po KLASIUS-u: http://www.stat.si/klasius/), v skladu s splošnim aktom delodajalca, ter
 • navedbo dodatnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala dopolnilno delo.

Na podlagi pisne vloge vam bo Zavod posredoval mnenje o deficitarnosti poklica.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZakonsko sporočanje podatkov

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube