Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zakonsko sporočanje podatkov

Sporočate podatke, ko gre za:


Odpoved večjemu številu delavcev

Če ugotovite, da bo v vašem podjetju iz poslovnih razlogov v 30 dneh prenehala potreba po delu večjemu številu delavcev, o tem pisno obvestite našo najbližjo območno službo.

Obvestite nas tudi o:

 • postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev,
 • razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev,
 • številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev,
 • predvidenih kategorijah presežnih delavcev in
 • predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu.

Preberite več: 


Obveščanje o delavcih v odpovednem roku

Če v vašem podjetju odpoveste pogodbo o zaposlitvi delavcu iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, morate na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ob začetku odpovednega roka obvestiti nas na zavodu za zaposlovanje. Obvestilo nam posredujete z uporabo spletne storitve (eDOR) na portalu za delodajalce.

Če ste delavcu ali več delavcem vročili redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, pa mu (jim) pri tem niste ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, lahko uveljavite nadomestilo stroškov bruto plače, ki ste mu (jim) jo izplačali za dneve odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve.

Če želite uveljaviti nadomestilo, nam to sporočite z obvestilom o delavcih v odpovednem roku. Pri tem lahko uporabite spletno storitev (eDOR) na portalu za delodajalce.

Spletna storitev eDOR vam omogoča:

 • obveščanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • sporočanje podatkov o nadomestilih stroškov bruto plače, ki ste jo izplačali delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela v času odpovednega roka.

Pomembno:

Kot delodajalec ste dolžni obvestiti delavca o pravicah iz zavarovanja za brezposelnost in o tem, da se v 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi pogodbe prijavi v našo evidenco iskalcev zaposlitve.

Preberite več:


Dopolnilno delo

Z delavcem, ki že dela s polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu, lahko izjemoma sklenete pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Pogodbo lahko sklenete za največ osem ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalcev, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev ali vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.

Za pridobitev ocene o deficitarnosti poklica nam predložite Vlogo za ugotavljanje deficitarnosti (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 147. člen). Obrazec izpolnite, podpišete in pošljete na eNaslov: cpd@ess.gov.si

Pisna vloga mora vsebovati:

 • naziv in naslov delodajalca,
 • kontaktno osebo,
 • podatek o poklicu oziroma nazivu delovnega mesta,
 • lokacijo delovnega mesta,
 • opis del in nalog, za katere bi želeli opravljanje dopolnilnega dela,
 • zahtevano izobrazbo za opravljanje dopolnilnega dela (izobraževalni program in naziv izobrazbe po KLASIUS-u: http://www.stat.si/klasius/), v skladu s splošnim aktom delodajalca, ter
 • navedbo dodatnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala dopolnilno delo.

Na podlagi vloge vam bomo z Zavoda posredovali oceno o deficitarnosti poklica. 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZakonsko sporočanje podatkov

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube