Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zakonsko sporočanje podatkov

Sporočate podatke, ko gre za:


Odpoved večjemu številu delavcev

Če ugotovite, da bo v vašem podjetju iz poslovnih razlogov v 30 dneh prenehala potreba po delu večjemu številu delavcev, o tem pisno obvestite našo najbližjo območno službo.

Obvestite nas tudi o:

 • postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev,
 • razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev,
 • številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev,
 • predvidenih kategorijah presežnih delavcev in
 • predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu.

Preberite več: 


Obveščanje o delavcih v odpovednem roku

Če v vašem podjetju odpoveste pogodbo o zaposlitvi delavcu iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, morate na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ob začetku odpovednega roka obvestiti nas na zavodu za zaposlovanje. Obvestilo nam posredujete z uporabo spletne storitve (eDOR) na portalu za delodajalce.

Če ste delavcu ali več delavcem vročili redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, pa mu (jim) pri tem niste ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, lahko uveljavite nadomestilo stroškov bruto plače, ki ste mu (jim) jo izplačali za dneve odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve.

Če želite uveljaviti nadomestilo, nam to sporočite z obvestilom o delavcih v odpovednem roku. Pri tem lahko uporabite spletno storitev (eDOR) na portalu za delodajalce.

Spletna storitev eDOR vam omogoča:

 • obveščanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • sporočanje podatkov o nadomestilih stroškov bruto plače, ki ste jo izplačali delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela v času odpovednega roka.

Pomembno:

Kot delodajalec ste dolžni obvestiti delavca o pravicah iz zavarovanja za brezposelnost in o tem, da se v 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi pogodbe prijavi v našo evidenco iskalcev zaposlitve.

Preberite več:


Dopolnilno delo

Z delavcem, ki že dela s polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu, lahko izjemoma sklenete pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Pogodbo lahko sklenete za največ osem ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalcev, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev ali vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.

Za pridobitev ocene o deficitarnosti poklica nam predložite Vlogo za ugotavljanje deficitarnosti (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 147. člen). Obrazec izpolnite, podpišete in pošljete na eNaslov: Projekt.CPD@ess.gov.si

Pisna vloga mora vsebovati:

 • naziv in naslov delodajalca,
 • kontaktno osebo,
 • podatek o poklicu oziroma nazivu delovnega mesta,
 • lokacijo delovnega mesta,
 • opis del in nalog, za katere bi želeli opravljanje dopolnilnega dela,
 • zahtevano izobrazbo za opravljanje dopolnilnega dela (izobraževalni program in naziv izobrazbe po KLASIUS-u: http://www.stat.si/klasius/), v skladu s splošnim aktom delodajalca, ter
 • navedbo dodatnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala dopolnilno delo.

Na podlagi vloge vam bomo z Zavoda posredovali oceno o deficitarnosti poklica. 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZakonsko sporočanje podatkov

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube