Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Usposabljanje na delovnem mestu za mlade, 2017-2018


Spoznajte in usposobite mlade za konkretno delo

V programu sodelujete na podlagi javnega povabila.

Kaj vam omogoča? 

 • Mlade brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji, njihova znanja, veščine, spretnosti, delovne navade in odnos do dela.
 • Usposobite jih za predvideno delovno mesto in preverite, kako se vključujejo v vaše delovno okolje.
 • Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.
 • Po končanem usposabljanju se odločite glede njihove zaposlitve. Pri tem lahko izberete, katere kandidate boste zaposlili. 
   

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 
 

Kdo so lahko udeleženci?

Na usposabljanje na delovnem mestu vam napotimo brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri napotitvi mladih v program, ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, dajemo prednost:

 • brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.
   

Pomembno:

V usposabljanje se ne morejo vključiti mladi brezposelni, ki:

 • jim je pri vas prenehala ali jim je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in so se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev,
 • so se pri vas v zadnjih 12 mesecih že usposabljali na delovnem mestu ali so bili pri vas v navedenem obdobju že vključeni v program javnih del ali delovnega preizkusa,
 • so bili v zadnjih 12 mesecih že vključeni v enako ali podobno usposabljanje oziroma delovni preizkus.
   

Kako se izvaja usposabljanje?

Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece. V 3-mesečno usposabljanje se lahko vključijo le mladi iskalci prve zaposlitve.

Usposabljanje na delovnem mestu za mlade poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. Udeleženci so v času usposabljanja na delovnem mestu še naprej prijavljeni pri nas.

Pred začetkom usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Udeleženca morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 

Usposabljanje mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovite kot delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v predpisanem obsegu:

 • najmanj 60 ur pri 2-mesečnem usposabljanju,
 • najmanj 90 ur pri 3-mesečnem usposabljanju. 

En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev.

Usposabljanje se izvaja največ 5 dni v tednu praviloma 8 ur na dan. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih. Praviloma se izvaja neprekinjeno.

Vsa usposabljanja morajo biti zaključena najkasneje do 30. 10. 2019.
 

Katere stroške vam povrnemo?

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja.

Povrnemo vam strošek izvedenega usposabljanja za udeleženca, ki znaša:

 • 370 EUR za 2-mesečno usposabljanje, 
 • 493 EUR za 3-mesečno usposabljanje.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu kot upravičeni strošek povrnemo le dejanske stroške predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

Upravičene stroške vam povrnemo na podlagi zahtevka, ki nam ga izstavite kot eRačun, in vseh zahtevanih dokazil o izvedenem usposabljanju.
 

Katere stroške povrnemo udeležencem?

Udeležencem usposabljanja lahko povrnemo naslednje upravičene stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan dejanske udeležbe na usposabljanju, za vsak kilometer razdalje od kraja bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR, za prejemnike denarnega nadomestila pa 1,65 EUR, in sicer za vsako uro dejanske udeležbe na usposabljanju.

Višina dodatkov velja za vključitve od 1.2.2019. 

Udeležencem povrnemo stroške na podlagi dokazil, ki jih v pogodbenem roku zagotovite izvajalci usposabljanja (lista prisotnosti in evidenca ur mentorja).
 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite ponudbo za usposabljanje brezposelnih na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo oddate osebno ali po pošti v vložišče pristojne območne službe.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2018 do 12. ure, ko se izteče skrajnii rok za predložitev ponudb.

Lahko oddate več ponudb, v posamezni ponudbi pa lahko predlagate eno ali več usposabljanj. Novo ponudbo lahko predložite šele, ko ste v celoti zaključili usposabljanja iz predhodne ponudbe.

Kandirate lahko za izvedbo usposabljanja za omejeno število brezposelnih, kar je opredeljeno v javnem povabilu. Pri tem se upoštevajo tudi pretekle zaposlitve udeležencev.

Kandidate lahko usposabljate na delovnem mestu in si povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja, če ste pred tem na podlagi javnega povabila z nami podpisali pogodbo o izvedbi usposabljanja za mlade. Sklepanje pogodb o izvedbi usposabljanja poteka najkasneje do 15. 12. 2018. 
 

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu za mlade.
 

Nazaj na seznam

Evropski socialni sklad


Usposabljanje na delovnem mestu - mladi sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Osnovne informacije o povabilu


Več o Kontaktnem centru

Kako in do kdaj se prijavite?


Javno povabilo je odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 do 12.00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v vložišče naše območne službe, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Kliknite na povabilo Usposabljanje na delovnem mestu za mlade.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude UsposabljanjeUsposabljanje na delovnem mestu - mladi

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube