Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učne delavnice

Učne delavnice, javno povabilo za delodajalce


Praktično usposobite kandidate za konkretno delo

V programu sodelujete na podlagi javnega povabila. V učno delavnico se lahko vključijo brezposelni, ki ustrezajo ciljni skupini programa. 
 

Kaj vam omogoča javno povabilo?

 • Brezposelne kandidate spoznate v konkretni delovni situaciji, njihova znanja, veščine, spretnosti, delovne navade in odnos do dela.
 • Praktično jih usposobite za predvideno delovno mesto in preverite, kako se vključujejo v vaše delovno okolje.
 • Mesečno vam povrnemo upravičene stroške za izvedene učne delavnice, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.
 • Po končanem usposabljanju se odločite glede njihove zaposlitve. Pri tem lahko izberete, katere kandidate boste zaposlili. 
   

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo za izvedbo učnih delavnic lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in ste vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije:

 • kot zaposlitveni center ali
 • imate status socialnega podjetja ali
 • imate status invalidskega podjetja,

pri čemer izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 
 

Kdo so udeleženci?

1. V učne delavnice v socialnih in invalidskih podjetjih vključimo brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo pri Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in izpolnjujejo vsaj še enega od naslednjih pogojev:

 • so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih),
 • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
 • so starejši od 55 let,
 • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z odločbami o usmerjanju ali s statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
 • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
 • so osebe v programu ali v dveh letih po zaključku programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
 • jim še ni preteklo eno leto od prestane kazni zapora oziroma so v času pogojnega odpusta in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so pripadniki romske skupnosti,
 • so osebe, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela.

2. V učne delavnice v zaposlitvenih centrih vključimo brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in za katere smo pri Zavodu ugotovili, da potrebujejo poglobljeno obravnavo ter imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije.
 

Pomembno:

Po končani učni delavnici boste lahko za udeležence uveljavili še subvencijo za zaposlitev.

V učno delavnico se ne morejo vključiti:

 • brezposelni, ki jim je pri vas prenehala ali jim je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in so se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev;
 • lastniki, solastniki ali ustanovitelji poslovnega subjekta, ki želi izvajati program, tudi če ga osebno vodijo ali imajo pri njem status prokurista.
   

Kako se izvaja učna delavnica?

V obliki praktičnega usposabljanja, ki traja 6 mesecev in poteka brez delovnega razmerja. Udeleženci so v času učne delavnice še naprej prijavljeni pri nas.

Pred začetkom praktičnega usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Udeleženca morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas.

Interni mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da udeleženec pridobiva znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, torej delovno specifične kompetence.

Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice s pričetkom najkasneje v drugem mesecu. Udeležencu pomaga premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.

Praktično usposabljanje se lahko izvaja največ 5 dni v tednu (praviloma od ponedeljka do petka) in 8 ur na dan. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih. Praviloma se izvaja neprekinjeno.

Vsa usposabljanja morajo biti zaključena najkasneje do 31. 8. 2022.
 

Katere stroške vam povrnemo?

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi učnih delavnic. Povrnemo vam:

 • mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali 
 • strošek zdravniškega pregleda osebe v primerih, določenih v javnem povabilu.

Mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Upravičene stroške vam povrnemo na podlagi vseh zahtevanih dokazil o izvedeni učni delavnici.
 

Katere stroške povrnemo udeležencem?

Udeležencem učne delavnice lahko povrnemo naslednje upravičene stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – znaša 0,16 EUR za vsak kilometer razdalje od kraja bivanja do kraja praktičnega usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer), za vsak dan dejanske udeležbe v učni delavnici.
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR, za prejemnike denarnega nadomestila pa 1,65 EUR, za vsako uro dejanske udeležbe v učni delavnici.

Udeležencem povrnemo stroške na podlagi dokazil, ki jih v pogodbenem roku zagotovite izvajalci učnih delavnic (lista prisotnosti in evidenca ur mentorja).
 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite ponudbo v elektronski obliki na našem portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Povabilo je odprto od 27. 2. 2020 od 10:00 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2021 do 12:00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Kandirate lahko za izvedbo učnih delavnic za omejeno število brezposelnih, kar je opredeljeno v javnem povabilu.

Kandidate lahko praktično usposabljate in si v ta namen povrnete upravičene stroške, če ste pred tem na podlagi javnega povabila z nami podpisali pogodbo o izvedbi učnih delavic. Sklepanje pogodb poteka najkasneje do 14. 1. 2022. 
 

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo za izvedbo učnih delavnic.
 

Nazaj na seznam

Evropski socialni sklad


Učne delavnice sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Osnovne informacije o povabilu


Več o Kontaktnem centru

Kako in do kdaj se prijavite?


Javno povabilo je odprto od 27. 2. 2020 od 10:00 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2021 do 12:00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Ponudbo oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Kliknite na javno povabilo Učne delavnice.

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube