Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delovni preizkus

Spoznajte kandidate za konkretno delo

V programu sodelujete na podlagi javnega povabila.

V delovni preizkus pri vas se lahko vključijo tisti, ki so prijavljeni med brezposelnimi (ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti).

Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca.

Kaj vam omogoča javno povabilo?

 • Možnost, da preizkusite kandidate za delo na konkretnem delovnem mestu in si povrnete upravičene stroške izvedenega preizkusa.
 • Priložnost, da spoznate kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela, še preden jih zaposlite.
 • Priložnost, da preverite, kako se kandidati vključujejo v vaše delovno okolje, preden z njimi sklenete delovno razmerje.
 • Možnost izbire, katere udeležence boste po zaključenem delovnem preizkusu tudi zaposlili.

Kdo se lahko prijavi na povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vas prosimo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. To storite z enostavnim klikom v aplikaciji eDavki na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN. 

Ponudba lahko zajema enega ali več delovnih preizkusov, pri čemer lahko kandidirate za omejeno število brezposelnih, v skladu s 5. poglavjem javnega povabila.

V okvirih dovoljenega števila oseb na delovnem preizkusu lahko oddate več zaporednih ponudb. Vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe zaključeni vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Kdo so lahko udeleženci?

V delovni preizkus se lahko vključijo brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih (ne glede na starost in trajanje brezposelnosti).

Pomembno:

V delovni preizkus pri vas se ne morejo vključiti:

 • brezposelni, ki jim je pri vas prenehala ali jim je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in so se prijavili med brezposelnimi, od takrat pa še ni minilo 12 mesecev,
 • brezposelni, ki so pri vas v zadnjih 12 mesecih že bili na delovnem preizkusu ali so se pri vas usposabljali na delovnem mestu ali bili vključeni v javna dela,
 • brezposelni, ki so bili v zadnjih 12 mesecih pred začetkom delovnega preizkusa že vključeni v enak ali podoben program delovnega preizkusa ali usposabljanja na delovnem mestu.

Katere stroške vam povrnemo?

Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek:

 • 206 EUR za udeleženca ali
 • samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
  • delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
  • kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog), 
  • kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda.

Katere stroške povrnemo udeležencem?

Udeležencem delovnega preizkusa lahko povrnemo naslednje upravičene stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan dejanske udeležbe v delovnem preizkusu znaša 0,13 EUR za vsak kilometer razdalje od kraja bivanja do kraja delovnega preizkusa in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR oziroma za prejemnike denarnega nadomestila 1,50 EUR za vsako uro dejanske udeležbe v delovnem preizkusu.

Udeležencem povrnemo stroške na podlagi dokazil, ki jih v pogodbenem roku zagotovite izvajalci delovnega preizkusa.

Kako se izvaja delovni preizkus?

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja. To pomeni, da udeleženci še naprej ostanejo prijavljeni pri nas.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati z nami skleniti pogodbo o vključitvi v program. Poleg tega morajo uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega ste jih napotili. Udeležence morate v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 

Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovite kot delodajalec. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev. Mentor mora opraviti najmanj 20 ur mentorstva za udeleženca, mentorstvo pa mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu.

Delovni preizkus traja praviloma 8 ur na dan in največ 40 ur na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih. Izvajati se sme med 6. in 22. uro (izvajanje izven navedenega časovnega okvira je izjemoma dopustno, če to zahteva narava dela, ki ga ni mogoče organizirati drugače, kar mora biti razvidno iz oddane ponudbe.

Delovni preizkusi se morajo zaključiti najkasneje do 31. 10. 2017.

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite ponudbo za izvedbo delovnega preizkusa na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Ponudbo oddate osebno ali po pošti v vložišče pristojne območne službe, od objave na spletu do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Delodajalce, katerih ponudbe so izbrane, pozovemo k sklenitvi pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa. 

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo Delovni preizkus. 

Osnovne informacije o povabilu:


Več o Kontaktnem centru

Do kdaj in kako se prijavite?


Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2017 do 13:00, ko se izteče končni rok za prijavo.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v vložišče naše območne službe, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Kliknite na povabilo Delovni preizkus.


Delovni preizkus 2016

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK